2 december 2022

De kaatsuitslagen van zondag 17 juli 2022

Er werd dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Leeuwarden | Heren Hoofdklasse
1.Marten Bergsma | Renze Hiemstra | Tjisse Steenstra
2.Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten
3.Haye Jan Nicolay | Gabe Jan van Popta | Hendrik Kootstra
Wommels | Heren eerste klasse
1.Bauke Triemstra | Daniël Iseger | Patrick Scheepstra
2.Gerard de Vries | Mark Minnesma | Stefan van der Meer
3.Auke Boomsma | Hessel Postma | Tsjerk Elsinga
Makkum | Jongens afdeling
1.Hommerts Jutrijp: Matthys Renema | Folkert Wesselius | Ramon Raap
2.Exmorra: Johan Tolsma | Jarno Feenstra | Marten Leijenaar
3.Raerd: Sybrand Veldhuis | Jens Kooistra | Jelmer Foppe Drijfhout
3.Sint Annaparochie: Iwan Hiddinga | Jelvin Kaper | Rink Sterk
Stiens | Meisjes afdeling
1.Dronrijp: Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
2.Tzum: Marrit Wielenga | Yannah Palma | Gerbrich Koster
3.Goenga : Moniek Lootsma | Afke Marij van der Goot | Iris Oosterbaan
Stiens | Meisjes del en Opstap
1.Rixt Blanke | Dido Iedema | Maud Hellinga
2.Romy Postma | Jennifer de Jong | Marit Feenstra
Witmarsum | Schoolmeisjes A klasse
1.Jeldau Koopmans | Noëlle Hiddinga
2.Brecht Renema | Britt Joustra
Witmarsum | Schoolmeisjes B klasse
1.Minke Tjalsma | Sofie Koops
2.Mare Dijkstra | Lyanne Wiedijk
3.Stientje Geertsma | Ymke van der Brug
Herkansing
1.Anna Lotte van Beem | Anke Bruinsma

Subscribe To Our Newsletter