Home laatste nieuws De kaatsuitslagen van zondag 17 juli 2022

De kaatsuitslagen van zondag 17 juli 2022

308
0

Er werd dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Leeuwarden | Heren Hoofdklasse
1.Marten Bergsma | Renze Hiemstra | Tjisse Steenstra
2.Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten
3.Haye Jan Nicolay | Gabe Jan van Popta | Hendrik Kootstra
Wommels | Heren eerste klasse
1.Bauke Triemstra | Daniël Iseger | Patrick Scheepstra
2.Gerard de Vries | Mark Minnesma | Stefan van der Meer
3.Auke Boomsma | Hessel Postma | Tsjerk Elsinga
Makkum | Jongens afdeling
1.Hommerts Jutrijp: Matthys Renema | Folkert Wesselius | Ramon Raap
2.Exmorra: Johan Tolsma | Jarno Feenstra | Marten Leijenaar
3.Raerd: Sybrand Veldhuis | Jens Kooistra | Jelmer Foppe Drijfhout
3.Sint Annaparochie: Iwan Hiddinga | Jelvin Kaper | Rink Sterk
Stiens | Meisjes afdeling
1.Dronrijp: Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
2.Tzum: Marrit Wielenga | Yannah Palma | Gerbrich Koster
3.Goenga : Moniek Lootsma | Afke Marij van der Goot | Iris Oosterbaan
Stiens | Meisjes del en Opstap
1.Rixt Blanke | Dido Iedema | Maud Hellinga
2.Romy Postma | Jennifer de Jong | Marit Feenstra
Witmarsum | Schoolmeisjes A klasse
1.Jeldau Koopmans | Noëlle Hiddinga
2.Brecht Renema | Britt Joustra
Witmarsum | Schoolmeisjes B klasse
1.Minke Tjalsma | Sofie Koops
2.Mare Dijkstra | Lyanne Wiedijk
3.Stientje Geertsma | Ymke van der Brug
Herkansing
1.Anna Lotte van Beem | Anke Bruinsma