Home laatste nieuws Daniël Iseger: Toch 5 wedstrijden schorsing

Daniël Iseger: Toch 5 wedstrijden schorsing

324
0
Kaatser Daniël Iseger is door de strafcommissie opnieuw voor vijf wedstrijden geschorst. De kaatser was gerapporteerd, omdat hij in Huizum op de hoofdklassepartij inviel voor de geblesseerde Sjoerd de Jong. Iseger zat op dat moment nog een schorsing uit, omdat hij tijdens de Bangmapartij voor Huizum kaatste. Volgens de kaatsbond moest hij daar voor Goutum uitkomen.
 
Iseger ging in beroep tegen de tweede schorsing. De beroepscommissie verwees de zaak op basis van de argumentatie van de kaatser terug naar de strafcommissie. Die kwam tot hetzelfde oordeel, een schorsing van vijf wedstrijden, maar op basis van andere argumenten. Volgens de strafcommissie is er sprake van “onbehoorlijk gedrag” ten opzichte van een KNKB-official. De commissie doelt daarmee op rapporteur Tetman van der Meulen. Daarmee is een schorsing van vijf wedstrijden volgens de strafcommissie gerechtvaardigd.
Foto: Henk Bootsma
Het heeft er daardoor alle schijn van, dat Iseger is veroordeeld voor een overtreding (“onbehoorlijk gedrag”) die in de oorspronkelijke rapportage niet is opgenomen en in eerdere zittingen niet is aangekaart of benoemd en waarvoor hij dus ook nimmer is aangeklaagd. Iseger mag  nogmaals tegen de straf in beroep. Aangezien zondag de laatste partij van het jaar op het programma staat, is het in ieder geval al wel zeker dat de KNKB en verschillende commissies vanaf de eerste tot en met de laatste wedstrijd van 2019 bezig zijn geweest met pogingen om Iseger te straffen.
 
De officiële afsluiting volgt immers pas als de beroepsperiode voorbij is of wanneer de beroepscommissie definitief uitspraak heeft gedaan. Iseger voerde bij de strafcommissie het argument aan, dat Tetman van der Meulen volgens het reglement niet het recht had om een rapportage op te stellen voor een overtreding die tijdens een wedstrijd is begaan. Dat recht is volgens het Kaatsreglement voorbehouden aan de scheidsrechter en de vereniging. De strafcommissie veranderde daarop in de meest recente uitspraak de aanklacht “kaatsen tijdens een schorsing” in “onbehoorlijk gedrag” en strafte Iseger alsnog.
 
 
Tekst: Kaatsnieuws.com