Home laatste nieuws De ranking: Hoe staat het er eigenlijk echt voor?

De ranking: Hoe staat het er eigenlijk echt voor?

242
0

Wie kaatst de PC, wie niet en wie mag het nog proberen via de Keats Off? En waar moet je op letten komend weekeinde? En weet waarom zelfs sommige hoofdklassers een beetje zenuwachtig mogen zijn, want de meest recente KNKB-ranking (op basis van acht wedstrijd, waarvan er straks twee toch niet meer meetellen) geeft een sterk vertekend beeld.

De hoofdklassers kaatsen dit weekeinde in Makkum en Leeuwarden. De eerste klassers kaatsen op zaterdag in Sint Annaparochie; de tweede klassers in Weidum. Op zondag is er in Wommels nog een vrije formatiewedstrijd (onbeperkt) voor eerste klassers.

Een van de (vele) weeffouten in het systeem

Die laatste wedstrijd in Wommels zou weleens bepalend kunnen zijn. Daaraan doen niet alleen eerste klassers, maar ook tweede klassers mee. Waar die laatste categorie eigenlijk nooit de meeste punten kan verzamelen, zijn er nu voor hen (bij winst) per partuur zestig punten meer te winnen dan op een partij voor alleen maar tweede klassers. Bovendien kunnen eerste klassers, als ze pech hebben, door loting sterke tegenstanders treffen die niet voor de ranking zijn aangemeld.


Het is een weeffout in het systeem (of een van de vele weeffouten), dat tweede klassers kan bevoordelen en hoofdklassers extra bescherming biedt. In beide gevallen zijn eerste klassers uiteindelijk het kind van de rekening. Het zorgt ervoor, dat er op het laatste moment nog behoorlijke schommelingen mogelijk zijn. Het zou niet voor het eerst zijn, dat een partuur het hele seizoen bij de eerste vijftien parturen kaatst, maar op het moment suprême tijdens de PC thuis of op de tribune zit.

Een voorbeeld… Partuur Menno van Zwieten

Het kan nog erger… In dat verband nemen we het partuur  van Menno van Zwieten als voorbeeld. Naast de parturen van Van der Bos en dat van Bergsma is dat het enige partuur dat dit kaatsjaar een hoofdklassewedstrijden won. Toch kan juist dit partuur komend weekeinde ver terugvallen. Het partuur streept veel punten weg. Als twee eerste omlopen op de hoofdklasse worden verloren, kan Van Zwieten in puntenaantal terugvallen naar een plek die hem nu tot de Keats Off zou veroordelen. 

De eerste vijftien parturen op de ranking plaatsen zich rechtstreeks voor de PC. De nummers zestien tot en met negentien moeten er nog een keer voor kaatsen. Dat gebeurt op donderdag 25 juli 2019 op it Sjûkelân. De vier parturen kaatsen twee omlopen. De winnaar plaatst zich als laatste partuur voor het grootste kaatsevenement van het jaar.

Dezelfde ranglijst, maar dan iets anders…

We maakten een nieuwe ranglijst en streepten de twee oudste resultaten alvast weg (Kolom C), omdat dat komend weekeinde hoe dan ook gaat gebeuren. Omdat sommige kaatsers uitkomen op de hoofdklasse, sommige kaatsers op de eerste klasse óf tweede klasse en sommige kaatsers zelfs op de eerste én tweede klasse hebben we daar de startpunten alvast bij opgeteld (Kolom D). Die laatste kolom is leidend, omdat dat het minimale aantal punten is dat een partuur na dit weekeinde heeft verzameld. Daarom is onze ranglijst ook basis van die Kolom D opgemaakt en is hier niet de KNKB-ranking leidend. Alle kaatsers beginnen (als er minstens twee per partuur komen opdagen) met het aantal punten dat in die kolom is vermeld.
Op basis daarvan zou iemand met een beetje wiskundige aanleg meteen na afloop van de partijen op zaterdag en zondag een nieuwe ranking kunnen opmaken. Immers, alleen de punten voor gewonnen omlopen hoeven na zaterdag en zondag bij Kolom D te worden opgeteld. 

De stand van zaken op dit moment:

A B C D    
           
1. Marten Bergsma 1500 1660    
2. Gert-Anne van der Bos 1440 1600    
3. Bauke Triemstra 1020 1180    
4. Jelte-Pieter Dijkstra 900 1060    
5. Enno Kingma 810 970    
6. Jelle Attema 740,2 900,2    
7. Remmelt Bouma 740,6 861    
8. Bouke Willem Tuinman 689,2 849,2    
9. Johannes van der Veen 688,4 848,2    
10. Johan Diertens 705,2 825,6    
11. Auke Boomsma 660 780,4    
12. André van Dellen 600,4 760,4    
13. Menno van Zwieten 600 760    
14. Paul Dijkstra 606,9 727,3    
15. Haye Jan Nicolay 600 720,4    
           
16. Lieuwe van der Werff 589,2 709,6    
17. Corné Tuinenga 553,2 673,6    
18. Simon Zijlstra 501,4 621,8    
19. Patrick van Dellen 491,1 611,5    
           
20. Youri de Groot 489,2 609,6    
21. Redmer Zaagemans 497,8 598,4    
22. Wierd Baarda 489,6 590,2    
23. Gerrit Jan Duiven 473,6 574,2    
24. Willem Jan Postma 425,6 526,2    
25. Durk Ennema 407,3 507,9    
           

De gegevens zijn gebaseerd op de officiële cijfers van de KNKB. Reken- en tikfouten voorbehouden. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

(kaatsnieuws.com)