Home laatste nieuws Bondspartij Dames: De Loting

Bondspartij Dames: De Loting

1894
0

In Jorwert is geloot voor de Bondspartij voor dames op zondag 19 mei 2024. De avond stond in het teken van het feit dat op Pinkstermaandag 1974 de dames voor het eerst onder KNKB-vlag een afdelingswedstrijd verkaatsten. Mooi initiatief, maar we concentreren ons nu op 2024. Welke afdeling volgt Huizum op, dat vorig jaar in Amsterdam de titel pakte?

1.Dronryp 22.Lollum
3.Groningen4.Den Haag
5.Exmorra6.Easterein
7.Mantgum8.Leeuwarden
9.Tzum10.Huizum
11.Makkum12.Bolsward
13.Wommels14.Winsum
15.Wageningen16.Menaam
17.Sint Annaparochie18.Minnertsga
19.Dronryp 120.Bitgum