Home laatste nieuws De winnaars van zondag 12 mei 2024

De winnaars van zondag 12 mei 2024

1793
0

Een mooie zondag. Heerlijk weer, mooi kaatsweer en weer een rij met winnaars.

Sint Annaparochie | Heren Hoofdklasse (VF)
1.Menno van Zwieten | Gabe Jan van Popta | Tjisse Steenstra
2.Marten Bergsma | Jorn-Lars van Beem | Hendrik Kootstra
3.Bauke Triemstra | Laas Pieter Van Straten | Patrick Scheepstra
Tzum | Heren 1e klasse (VF)
1.Redmer Zaagemans | Gjalt Sjirk de Groot | Jari Visser
2.Johan Sipma | Yoram Elzinga | Jan Tymen Eisma
3.Harmen Zuidema | Otte Algera | Jelmer Foppe Drijfhout
Goënga Heren 50+ vr.f. A klasse ( Poule)
1.Mannes van Weert | Johnpeter Boersma | Wilco Fopma
2.Tjeerd Dijkstra | Siebe Tolsma | Evert Tolsma
3.Hilbrand Smid | Bertus Bootsma | Ibo Nicolay
Goënga | Heren 50+ B (VF)
1.Peter Sijbesma | Roel Sijbesma | Age van de Goot
2.Jacob Dotinga | Jaring Ypma | Jan de Groot
3Rutger Fopma | Johannes de Jong | Jochum de Vries
Herkansing
1Marcus Elzinga | Maikel Versnel | Harmen Westra
Bitgum | Dames Hoofdklasse (VF)
1.Annet de Haan| Jeska Terpstra | Manon Scheepstra
2.Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Jennie Terpstra
Boazum | Dames Eerste Klasse (VF)
1.Wybrig Bakker | Rixt Blanke| Foke Jil Bakker
2.Yannah Palma | Elly Hofman | Yannah Palma | Hedwig Wiersma
3. Rixt Fokkema | Marsha Broersma | Romy Postma
Holwert | Jongens (Afd)
1.Harlingen (Davy de Haan | Jaimy Koel | Ruben Keizer)
2.Sexbierum (Remco Post | Nick van der Walt | Rindert Zijlstra)
3.Bolsward (Jurre Reitsma | Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma)
3.Baerd (Ale Reitsma | Tjitte Reitsma | Reinder Meulenaar)
Holwert | Jongens (DEL)
1.Tyme Jonker | Jort de Kroon | Edwin Arjen Yska
2.Jonne van der Werff| Stijn Tolsma| Remco Yska
3.Hidde Jorritsma | Jordi Stoker | Jacob Boersma
Winsum | Meisjes afdeling
1.Lollum- Waaksens (Jeldau Koopmans | Lisanne Venema | Britt Joustra)
2.St Annaparochie ( Noëlle Hiddinga | Sophie Kroondijk)
3.Dronryp (Linda van der Meer | Karina Mollema | Maud Hellinga)
Winsum | Meisjes Opstap
1.Brecht Renema | Brecht Grovenstein | Ilja Wijtsma
2.Selma v/d Wal | Elisah de Boer | Douwina Tolsma
3.Suzanna Allema | Lyanne Wiedijk | Monique Postma
Leeuwarden | Schooljongens A (DEL)
1.Allon Elzinga | Frans Oosterbaan
2.Rick van der Weert | Allart van der Meer
Leeuwarden | Schooljongens B (DEL)
1.Jorrit Kroondijk | Roelof Schuiling
2.Redmer van der Meulen | Sigert Bouma
3.Rinse Dijkstra | Alex de Boer
3.Mart Roersma | Mark van der Weij
Herkansing
1.Roan Luimstra | Frank de Kroon
2.Sem van der Wei | Jitse Bosch
Sneek | Schoolmeisjes A (DEL)
1.Emma Porte | Rikst Grijpstra
2.Mariska Stegenga | Fenna Koster
Sneek | Schoolmeisjes B (DEL)
1.Froukje Westgeest | Rens Bos
2.Ilse Amels | Trynke Nijman
3.Carlijn Terpstra | Dana Marrit Koopmans
Minnertsga | Pupillenjongens (Afd)
1.Witmarsum (Egbert Spoor | Dylano van Coevorden | Jitse Jan Kroondijk)
2.Sint Jacobiparochie (Daan Wobbes | Alex Boonstra | Imro van der Meer)
3.Dokkum (Jasper Dijkstra | Jorrit Hardholt | Bas Haaksma)
3.Jubbega/Hoornsterzwaag (Tymen Meirink en Hylke Tassebajof)
Minnertsga | Pupillenjongens (DEL)
1.Meint van der Zwaag | Eduard Teitsma | Timo de Vries
2.Geert Andringa | Thys Jansen | Marco Mast
3.Harke Slagman | Jasper Brunia | Jaysen Zijlstra
3.Pieter Meindersma | Bas van der Weij | Jurjen Dijkstra
Minnertsga | Pupillenmeisjes (Afd)
1.Wommels (Alieke de Jong | Evy Wijnia)
2.Peasens (Froukje Anita Lei | Anne Lynn Keegstra)
3.Moarre (Marrit Hoekstra | Doutzen Wijnsma | Tessa Wouda)
3.Makkum (Liv Koops | Marrit de Witte)
Minnertsga | Pupillenmeisjes (DEL)
1.Marije Eelkema | Anouk Groen | Reina de Jong
2.Marte Wassenaar | Mette Tilma | Alyssa Miedema
Minnertsga | Welpenjongens A (DEL)
1.Hendrik Arjen Alkema | Geert Johan Kuipers
2.Syan Bults | Lennart Wagenaaar
Minnertsga | Welpenjongens B (DEL)
1.Kars Andringa | Jens de Vries
2.Ids van Wijngaarden | Tim Anema
3.Jurrit Reitsma | Jesse de Haan
Herkansing
1.Douwe Veldema | Hidde Niehof
2.Harwin Postma | Sep Sinnema
Minnertsga | Welpenmeisjes A (DEL)
1.Marit Dijkstra | Henny Jensma
Minnertsga | Welpenmeisjes B (DEL)
1.
2.Anna de Jong | Madelon Terpstra
Herkansing
1.
2.Yara van Oostrum | Ise Hoeksema