Home laatste nieuws Jong Nederland 2024: de loting

Jong Nederland 2024: de loting

1434
0
De winnaar van 2023

Aan de Jong Nederland (de belangrijkste afdelingspartij voor heren junioren) doen dit jaar 21 parturen mee. Dat is er een minder dan vorig jaar. De partij werd in 1910 voor het eerst gehouden in 1910, op initiatief van de afdeling Pingjum. Bijzonder is dat Zweins weer een afdelingspartuur levert. 36 jaar lang stond er geen partuur uit dit dorp op de lijst.

1.Bolsward2.Stiens
3.Tzum4.Nijewier
5.Zweins6.Makkum
7.Leeuwarden8.Dronryp 1
9.Winsum10.Arum
11Moarre12.Goënga
13.Franeker14.Reduzum
15.Sint Annaparochie16.Exmorra
17.Ingelum18.Bitgum
19.Dronryp 220.Witmarsum
21.Húns