Home laatste nieuws Bondspartij 2019. Easterlittens wint. Alle uitslagen

Bondspartij 2019. Easterlittens wint. Alle uitslagen

235
0

Easterlittens won maandag voor het eerst in de geschiedenis de Bondspartij. In de finale werd Heerenveen met 5-4 en 6-0 verslagen. Een derde prijs was er voor Morra. Er stonden 69 partijen op de lijst, maar er kon uiteraard maar één de beste zijn. Allard Hoekstra (Franeker) zag zijn jacht op een vierde klaverblaadje vroegtijdig beëindigd. De twee eerdere afdelingspartijen in 2019 eindigden met een finale tussen Minnertsga en Bitgum en beide keren won Minnertsga. In 2018 won Bitgum. Beide afdelingen vielen tijdens de Bondspartij buiten de prijzen.


1. Reduzum 5-5 | 6-6 2. Ingelum
         
3. Driezum 0-5 | 4-6 4. Makkum 2
         
5. Mijdrecht 2-5 | 0-6 6. Franeker 2
         
7. Baard 4-5 | 2-6 8. Sint Jacob 2
         
9. Hyum-Finkum 5-2 | 6-6 10. Amsterdam
         
11. Dronryp 1 5-4 | 6-4 12. Berltsum 1
         
13. Witmarsum 2-5 | 0-6 14. Exmorra
         
15. Menaam 1-5 | 0-6 16. Weidum
         
17. Lollum 5-5 | 6-6 18. Anjum 2
         
19. Groningen 1-5 | 6-6 20. Deinum 1
         
21. Wommels 1 3-5 | 4-6 22. Harlingen
         
23 Easterein 2 5-2 | 6-2 24. Damwald
         
25. Dronryp 2 5-2 | 6-2 26. Ried
         
27. Franeker 3 2-5 | 0-6 28. Arum
         
29. Grou 3-5 | 0-5 30. Easterlittens
         
31. Tzum 5-5 | 2-6 32 Mantgum
         
33. Easterein 1 5-2 | 6-0 34. Berltsum 2
         
35. Itens 3-5 | 2-6 36. Spannum
         
37. Franeker 4 5-4 | 6-0 38. Hilversum
         
39. Balk 5-0 |6-6 40. Hartwerd
         
41. Leeuwarden 1 3-5 | 4-6 42. Franeker 1
         
43. Morra-Lioessens 1 5-3 | 6-6 44. Morra-Lioessens 2
         
45. Easterwierum 2-5 | 6-6 46. Reahûs
         
47. Huizum 5-1 | 6-2 48. Oentsjerk
         
49. Goënga 5-3 | 6-6 50. Stiens
         
51. Anjum 1 1-5 | 6-6 52. Sexbierum 
         
53. Makkum 1 2-5 | 6-6 54. Bitgum
         
55. Gaast-Ferwoude 5-3 | 6-4 56. Berltsum 3
         
57.  Sint Jacob 1 5-0 | 6-2 58. Dronryp 3
         
59. Jelsum 5-2 | 6-4 60. Winsum
         
61. Tzummarum 5-1 | 6-2 62. Wjelsryp 
         
63. Heerenveen 5-3 | 6-4 64. Leeuwarden 2
         
65. Minnertsga 5-0 | 6-4 66. Workum
         
67. Bolsward 5-1 | 6-6 68. Wommels 2
         
69.  Deinum 2      
         
  2e Omloop      
69. Deinum 2 4-5 | 26 2. Ingelum
         
4. Makkum 2 5-5 |4-6 6. Franeker 2
         
8. Sint Jabik 2 2-5 | 2-6 9. Hijum
         
11. Dronryp 1 5-4 | 6-4 14. Exmorra
         
16. Weidum 5-3 | 6-2 17. Lollum
         
20. Deinum 1 3-5 | 4-6 22. Harlingen
         
23. Easterein 2 4-5 | 4-6 25. Dronryp 2
         
28. Arum 0-5 | 4-6 30. Easterlittens
         
32. Mantgum 0-5 | 6-6 33. Easterein 1
         
36. Spannum 4-5 | 2-6 37. Frjentsjer 4
         
39. Balk 2-5 | 2-6 42. Frjentsjer 1
         
43. Moarre 1 5-3| 6-4 46. Reahûs
         
47. Huizum 5-4 | 6-2 49. Goëngea
         
51. Sexbierum 2-5 |6-6 54. Bitgum
         
55. Gaast 0-5 | 4-6 57. Sint Jabik 1
         
59. Jelsum 4-5 | 6-6 61. Tsjummearum
         
63. Heerenveen 5-1 | 6-0 65.  Minnertsga
         
67. Bolsward      
         
  3e Omloop      
67. Bolsward 5-4 | 6-6 2. Ingelum
         
6. Franeker 2 5-5| 6-6 9. Hijum
         
11. Dronryp 1 5-5 |6-6 16. Weidum
         
22. Harlingen 3-5 |6-6 25. Dronryp 2
         
30. Easterlittens 5-2 | 6-2 33. Easterein 1
         
37. Franeker 4 1-5 | 6-6 42. Franeker 1
         
43. Morra 5-4 |6-4 47. Huizum
         
54. Bitgum 4-5 | 6-6 57. Sint Jabik 1
         
61. Tsjumearum 5-5 |2-6 63. Heerenveen
         
  4e Omloop      
67. Bolsward 4-5 |6-6 6. Franeker 2
         
11. Dronryp 1 5-5 |6-2 25. Dronryp 2
         
30. Easterlittens 5-5 |6-2 42. Franeker 1
         
43. Morra 5-4 |6-0 57. Sint Jabik 1
         
63. Heerenveen      
         
  5e Omloop      
63. Heerenveen 5-2 |6-0 6. Franeker 2
         
11. Dronryp 1 2-5 | 6-6 30. Easterlittens
         
43. Morra      
         
  Halve Finale      
43. Morra 0-5 | 6-6 63. Heerenveen
         
         
         
  Finale      
30. Easterlittens 5-4 | 6-0 63. Heerenveen