Home laatste nieuws Nynke Sybrandy wint d.e.l wedstrijd Jorwert

Nynke Sybrandy wint d.e.l wedstrijd Jorwert

301
0

Was het een dag eerder nog storm en vele plensbuien zo was het op zondag 9 juni 2019 een prachtige dag om weer op de groene mat te staan. Nadat er ’s morgens nog wat een grijs wolkendek was klaarde het meer en meer op. De dames zijn traditioneel getrouw op de zondag tussen het NK Junioren en de NK senioren te gast in Jorwert.

Kaatsvereniging “Hald Moed” organiseerde dan hun dames hoofdklas wedstrijd. In totaal betraden 8 formaties de arena die in een uitnodigingswedstrijd gingen uitmaken wie op het einde van de dag de prachtige kransen mee mochten nemen. De heer Jenco Sieperda gaf om klokslag 11:00 uur het startsein aan de dames.

Andrea Kroes – Tineke Dijkstra

Het is Andrea die als eerste een bal richting het perk mag sturen. Zij was deze mooie kaatszondag via het lot gekoppeld aan Marte Altenburg en Louise Krol en zij moesten op weg naar succes op de eerste omloop zien te winnen van Tineke Dijkstra, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga. Het is Tineke die de wedstrijd in hun voordeel weet open te breken als zij op de 0-6 er in slaagt om Marte tot een kwaadslag te dwingen op de 0-6 en daarmee de leiding weet te nemen. De start is duidelijk voor de formatie van Tineke als zij gelijk een gaatje weten te slaan naar de 0-2 door een zitbal van Tineke op het perk van Marte en Louise op de 0-1 4-6. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen als voor het eerst een bordje op de 6-6 beslist dient te worden. Het is echter Lotte die goed onder de bal weet te stappen en de bal over de boven laat vliegen en daarmee brengt zij het verschil op drie eersten in hun voordeel. Andrea, Marte en Louise proberen het wel en weten voor de 2de keer op rij een 6-6 uit het vuur te slepen maar ook dit bordje verschijnt uiteindelijk aan de andere zijde van de telegraaf wanneer Tineke de bal zo naar het perk weet te brengen dat Marte deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt. Beide parturen geven elkaar in deze fase van de strijd in de eerste weinig toe zodat er voor de 3de keer op rij een bordje beslist moet worden op de 6-6. Het is Tineke die de bal naar het perk mag sturen als Marte en Louise even zijn geruild van positie in het perk weet Tineke de bal net in het hoekje in het achterperk te plaatsen en daarmee weet zij de voorsprong uit te bouwen naar de 0-5. Andrea, Marte en Louise geven de strijd niet op en blijven voor de punten knokken en zij blijven in het uiteindelijk laatste eerst ook bij tot aan de 6-6. Tineke weet haar partuur uiteindelijk naar de volgende lijst te loodsen als zij er in het tussenspel snel bij is en in een trik trak situatie op de 0-5 6-6 de bal als nog over de boven weet te slaan stelt zij de winst veilig.

Anna Brecht Bruinsma – Jildou Sweering

De formatie van Anna Brecht Bruinsma, Imke van der Leest en Harmke Siegersma komen deze dag op de eerste lijst in actie tegen Jildou Sweering, Hiske Zeinstra en Melissa Rianne Hiemstra. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Jildou als Melissa Rianne er in slaagt om de kaats te passeren op de 4-6. Lang kunnen zij niet van deze voorsprong genieten want via een snel verkaatst eerst weet Imke de stand weer in balans te brengen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 6-0. Anna Brecht en haar maten weten daarna de leiding over te nemen als zij als eerste het 2de bordje weten binnen te slepen. Ondanks omzettingen binnen partuur Jildou om gelijk aan te kunnen sluiten loopt het verschil verder op wanneer de opgeslagen bal van Hiske buiten de perken belandt op de 2-1 6-0. Ondanks verwoedde pogingen van Jildou, Hiske en Melissa Rianne om het tij in hun voordeel te doen keren blijven de bordjes aan een kant van de telegraaf verschijnen ditmaal weet Imke de voorsprong verder uit te bouwen als zij de kaats weet te passeren op de 3-1 6-4. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn want als Imke op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-1 6-2 weet zij als eerste het 5de bordje binnen te slepen. In het laatste verkaatste eerst haalt Jildou samen met Hiske en Melissa Rianne nog een keer alles uit de kast en weet de eerste 6-6 uit het vuur te slepen. Met een kaats in het vooruitzicht lijkt de formatie van Jildou op weg naar het tweede bordje. Het is Hiske die het bordje binnen mag gaan halen als zij de van best opslag even in handen heeft maar als zij de bal niet de goede richting mee geeft en deze buiten de perklijnen belandt gaat de formatie van Anna Brecht met een 5-1 6-6 overwinning naar de 2de lijst.

Anne Monfils – Ilse Tuinenga

In de 3de partij van de eerste omloop staat Anne Monfils samen met Margriet Bakker en Kim Dijkstra tegenover de formatie van Ilse Tuinenga, Sandra Hofstra en Marrit Zeinstra. Het is het partuur van Ilse wat de leiding weet te nemen als het perk van Sandra en Marrit de kaats weten te passeren op de 6-4. Het begin van de partij is voor Ilse, Sandra en Marrit die er gelijk in weten te slagen om de voorsprong uit te bouwen wanneer Ilse er in het tussenspel goed bij is en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-1 2-6. Langzaam maar zeker weet Anne met haar maten grip op de wedstrijden te krijgen en in een zeer zwaar bevochten eerst weet Anne zelf hun eerste bordje uit het vuur te slepen wanneer zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 0-2 6-6. De balans keert echter niet terug in deze wedstrijd als de opgeslagen bal van Anne in het volgende eerst over het perk heen vliegt op de 1-2 2-6 loopt het verschil naar de 2 eersten en lijkt Ilse samen met Sandra en Marrit de touwtjes in handen te hebben. De strijd wordt er niet minder om want beide parturen geven elkaar niets toe en wederom weet Anne hun partuur terug te brengen in de partij als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-3 6-2. Het is een mooie partij maar wederom slaagt Anne er samen met Margriet en Kim om langszij te komen als zij in een zeer snel verkaatst eerst Sandra de voorsprong weer weet uit te bouwen als zij de boven weet te vinden in een trik trak situatie op de 2-3 0-6. De formatie van Anne weigert de strijd te staken en zij blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Via een zeer spannend verkaatst eerst mag Ilse de bal richting het perk sturen op de 6-6. Als zij deze op zo’n manier weet te verzorgen dat deze niet te verwerken is voor Margriet en Kim neemt haar partuur een 2-5 voorsprong. De spanning keert nog een keer terug als Ilse de opslag mag verzorgen op de 2-5 6-2 en zij het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk belandt loopt het verschil terug naar 2 eersten. Anne, Margriet en Kim blijven het proberen maar moeten uiteindelijk op 3-5 0-6 de handdoek werpen als de opgeslagen bal van Anne te kort blijkt te zijn en deze voor het perk belandt.

Nynke Sybrandy – Anne Berber Zeinstra

Als laatste betrad Nynke Sybrandy samen met Jeska Terpstra en Manon Scheepstra de arena in Jorwert zij stonden tijdens deze editie van de Wiebe Koldijk partij op de eerste lijst tegenover Anne Berber Zeinstra, Sjanet Wijnia en Jennie Terpstra. Het begin was voor Nynke en haar maten die als eerste een bordje weten te bemachtigen wanneer Manon de kaats weet te passeren op de 6-2. Via een zeer snel verkaatst eerst loopt het verschil al heel snel op want als Nynke de bal zelf zo naar het perk weet te sturen dat Jennie deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaat lijn vliegt op de 1-0 6-0 loopt het verschil op naar de 2 eersten. De spanning keert terug in de wedstrijd als de formatie van Anne Berber het eerste bordje mag begroeten wanneer de opgeslagen bal van Nynke buiten de perklijnen terecht komt op de 2-0 4-6. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want het verschil loopt weer op wanneer door overlopen (staat de opslager met de voet op de opslag lijn) van Anne Berber het eerst op 2-1 6-0 naar Nynke, Jeska en Manon gaat. De strijd is er niet minder op want Anne Berber, Sjanet en Jennie gaan op jacht naar de aansluiting en weten een 2de eerst uit het vuur te slepen door een prachtige zitbal van Anne Berber op de 3-1 6-6. Beide formaties geven elkaar vanaf dat moment niets toe en het ene na het andere eerst dient vervolgens op de 6-6 te worden beslist als eerste weet Jeska toe te slaan als zij de kaats weet te passeren op de 3-2 6-6. Beide parturen blijven alles uit de kast halen en blijven knokken voor de 2 punten als ditmaal Nynke de bal naar het perk mag sturen op de 4-2 6-6 en als zij dat op zo’n wijze weet te bewerkstelligen dat deze in het perk blijft zitten lopen zij uit naar de 5-2. Anne Berber, Sjanet en Jennie weigeren zich neer te leggen bij de nederlaag en weten nog een 3de bordje binnen te slepen als Anne Berber een zitbal weet te plaatsen op de 5-2 4-6. De achtervolging zal echter te laat komen want Nynke, Jeska en Manon laten de voorsprong niet meer uit handen glippen en weten de 2de omloop veilig te stellen door goed opslag werk van Nynke op de 5-3 6-0 als zij het perk van Sjanet en Jennie met lege handen achter weet te laten.

Tineke Dijkstra – Anna Brecht Bruinsma

De 2de lijst van deze editie van de Wiebe Koldijk partij telde nog 4 parturen die via onderlinge partijen gingen uitmaken wie er naar de finale zou gaan en wie de strijd om de 3de prijs of niets aan zouden gaan. De formatie van Tineke Dijkstra, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga betraden als eerste de groene mat om de strijd aan te gaan met Anna Brecht Bruinsma, Imke van der Leest en Harmke Siegersma. Het is Harmke die de eerste klap uit weet te delen als zij de bal over de boven doet vliegen op de 4-6. Het begin van deze wedstrijd is voor partuur Anna Brecht als zij zelf de voorsprong weet te verdubbelen wanneer zij het perk van Lotte en Marije met lege handen achterlaat op de 0-1 2-6. De formatie van Tineke probeert het wel degelijk maar lijkt maar geen grip op de wedstrijd te krijgen en zien daarom de achterstand nog verder oplopen als Marije de opgeslagen bal Anna Brecht niet goed weet te verwerken en deze over de kwaad ziet vliegen op de 0-2 2-6. Het blijft in deze strijd een richtingsverkeer met het verschijnen van eersten want het is Harmke die de voorsprong nog verder weet uit te bouwen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op 0-3 4-6. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want voor de 5de keer op rij is het de formatie van Anna Brecht die weet toe te slaan. Het is Anna Brecht die op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-4 4-6. De strijd is dan gestreden en Anna Brecht, Imke en Harmke komen niet meer in de problemen en weten de finale veilig te stellen dankzij goed werk van Imke in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 0-5 2-6.

Ilse Tuinenga – Nynke Sybrandy

De eerste finalist was bekend bij kaatsvereniging “Hald Moed” de vraag resteerde wie gaat er met het 2de finale ticket vandoor is het Ilse Tuinenga met Sandra Hofstra en Marrit Zeinstra of de formatie van Nynke Sybrandy, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra. Nynke en haar maten gaan voortvarend van start want zij weten gelijk de leiding te nemen als Nynke goed opslag werk af weet te leveren en het perk van Sandra en Marrit met lege handen achter weet te laten op de 0-6. Het begin is voor het partuur van Nynke zij weten gelijk een gaatje te slaan als ditmaal Nynke weer weet toe te slaan met een zitbal op de 0-1 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen want het 3de verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Ilse die de bal richting het perk van Jeska en Manon mag gaan sturen als deze bal niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk belandt loopt het verschil op naar de 3 eersten. De strijd is echter verre van gestreden want beide parturen geven elkaar vanaf dat moment geen duimbreedte ruimte en zo dient voor de 2de keer op rij het eerst te worden beslist op de 6-6 en als Marrit in het achterperk nog een prachtige reflex heeft en de bal als nog na de eerste stuit voorbij de kaats weet te slaan is daar eindelijk hun eerste bordje aan de telegraaf. Zij slagen er echter niet in om de achterstand verder te verkleinen sterker nog Jeska weet de voorsprong weet uit te bouwen als zij de bal van Ilse over de boven laat vliegen op de 1-3 4-6. Ilse, Sandra en Marrit blijven voor elke 2 punten gaan en weten voor de 3de keer de 6-6 uit het vuur te slepen. Als het vizier van Ilse net niet op scherp staat en zij de bal net te weinig snelheid mee geeft zodat hij voor het perk belandt loopt het verschil op naar de 1-5. Beide formaties maken er een mooie strijd van in de verkaatste eersten want voor de 4de keer valt de beslissing op de 6-6. De bal komt dan in handen van Nynke zij verzorgt binnen hun partuur de van best opslag en zij mag de bal ditmaal richting het perk sturen als ook zij de bal niet genoeg snelheid mee geeft en deze voor het perk belandt keert de spanning iets terug in deze strijd om het 2de finale ticket in Jorwert. Ook in het laatste te verkaatsen eerst blijft het gelijk opgaan tot aan de 6-6. Nynke weet haar formatie naar de finale te brengen als zij op de goede plek staat en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-5 6-6.

Derde prijs of niets

Voordat de finalisten van deze 2019 editie van de Wiebe Koldijk Partij op deze zonnige zondag de arena betraden was het eerst tijd voor de troostfinale de strijd om de 3de prijs of niets. Tineke Dijkstra, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga staan daar in tegenover Ilse Tuinenga, Sandra Hofstra en Marrit Zeinstra. Het is Sandra die er in slaagt om deze partij open te breken als zij de boven weet te vinden op 4-6. De bliksemstart is er voor Ilse en haar maten zij weten al snel daarna ook het 2de eerst op rij naar zich toe te trekken als Ilse de bal zo naar het perk weet te sturen dat Lotte deze bal niet goed weet te verwerken en deze op de 0-1 0-6 over de kwaatlijn vliegt. Langzaam maar zeker weet Tineke zich samen met Lotte en Marije terug te knokken en hun eerste bordje te bereiken wanneer Tineke er in slaagt om de bal tot in het perk te retourneren op de 0-2 6-2. De wedstrijd komt vervolgens echt op gang als voor het eerst een 6-6 verschijnt. Het is Tineke die samen met haar maten het eerst weten te bemachtigen en daarmee langszij weten te komen op de 2-2. Zij slagen er vervolgens niets in om de leiding over te nemen en zien vervolgens het 3de eerst in handen komen van partuur Ilse wanneer Marrit de bal over de boven weet te jagen op de 2-2 4-6. Het blijft een mooie strijd want wederom komt er een eerst aan de telegraaf die op de 6-6 beslist moet worden als Ilse er in slaagt om Marije tot een kwaadslag weet te dwingen bouwt zij de voorsprong weer iets uit in hun voordeel. De formatie van Tineke weigert de handdoek te gooien en blijft door knokken voor elke 2 punten maar zij slagen er niet in om deze om te zetten in bordjes want deze gaan een kant op richting Ilse, Sandra en Marrit wanneer de opgeslagen bal van Tineke over het perk heen vliegt op 4-6. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt wederom de 6-6 maar is het Ilse die de 3de prijs veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-5 6-6.

Nynke Sybrandy – Anna Brecht Bruinsma

In de laatste partij van de dag in het zonnige Jorwert begint Nynke Sybrandy met Jeska Terpstra en Manon Scheepstra aan de opslag. Zij staan in de finale van deze uitnodigingswedstrijd bij kaatsvereniging Hald Moed tegenover Anna Brecht Bruinsma, Imke van der Leest en Harmke Siegersma. Als het vizier van Nynke op de 6-4 niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt neemt de formatie van Anna Brecht de leiding. Beide formaties gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Het is Nynke die de bal zelf naar het perk stuurt en er in slaagt om deze voor de kaats te keren op de 1-0 4-6. Het belooft een mooie strijd te gaan worden want de bordjes verschijnen om en om aan de telegraaf met een prachtige uithaal weet Harmke de boven te vinden op 1-1 6-4. Het is een mooi slot van deze eerste pinksterdagen 2019. De telegraaf keert terug in evenwicht door goed werk van Jeska zij weet de bal tot in het perk te retourneren op de 2-1 4-6. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd te kantelen in het voordeel van partuur Nynke zij weten de leiding over te nemen door goed werk van Nynke in het tussenspel zij is er goed bij en weet in een trik trak situatie als nog de boven te vinden op de 2-2 4-6. Anna Brecht, Imke en Harmke moeten alle zeilen bijzetten om weer terug te keren in de partij. Als Jeska er in slaagt om de kaats te passeren op 2-3 4-6 bouwt zij de voorsprong verder en verder uit. De strijd lijkt vervolgens gestreden als ditmaal Nynke de bal naar het perk mag sturen op de 2-4 4-6 en zij dat op zo’n manier weet te doen dat Harmke deze niet goed weet te verwerken en de bal over de kwaadlijn vliegt op 2-4 4-6. De strijd is nog niet gestreden en er verschijnt weer een klein beetje hoop aan het einde van de tunnel voor Anna Brecht en haar maten als zij hun 3de eerst weten te bemachtigen wanneer Harmke de kaats weet te passeren op de 2-5 6-4. De inhaalrace zal echter te laat komen want de winst in Jorwert komt niet meer in gevaar voor Nynke, Jeska en Manon en wanneer Jeska de kaats weet te passeren op 3-5 0-6 stelt zij de winst veilig tijdens deze editie van de Wiebe Koldijk partij.

Uitslag van Jorwert:

1e prijs:

Nynke Sybrandy                                   Leeuwarden

Jeska Terpstra                                      Easterein

Manon Scheepstra                              Leeuwarden

2e prijs:

Anna Brecht Bruinsma                         Wommels

Imke van der Leest                              Easterein

Harmke Siegersma                               Berlikum

3e prijs:

Ilse Tuinenga                                       Franeker

Sandra Hofstra                                     Wjelsrijp

Marrit Zeinstra                                    Groningen

Hier vind je meer foto’s