Home laatste nieuws Kaatsen | De uitslagen van donderdag 18 mei

Kaatsen | De uitslagen van donderdag 18 mei

1145
0

Hemelvaartsdag! En dus wordt generale voor de Bondspartij in Tzummarum gekaatst. Maar ook dames afdeling in Dronryp en de Heren 50+ in Heerenveen. Wie geen zin had in senioren kaatsen en wilde kijken bij de jongens kon naar Vrouwenparochie. Daar werd voor het eerst sinds 2019 weer op Hemelvaart gekaatst.

Tzummarum | Heren afdeling
1.Bitgum: Paul Dijkstra | Hans Wassenaar | Tjisse Steenstra
2.Minnertsga: Marten Bergsma | Jacob Wassenaar | Hendrik Kootstra
3.Baard: Geert Reitsma | Klaas Gerrit Meulenaar | Stefan van der Meer
Dronryp | Dames Afdeling
1.Huizum: Annelien Broersma | Anna-Dieuwke Dijkstra | Marrit Zeinstra
2.Makkum: Gerde Lyclama à Nijeholt | Anouk Smink | Larissa Smink
3.Mantgum: Amarins de Groot | Jennie Terpstra
3.Marsum: Serena Hovenga | Lotte Delgrosso | Marije Hellinga
Heerenveen | Heren 50+ A klasse
1.Albert Nauta | Tammo Bijlsma | Doede Machiela
2.Anne de Vries | Jan Meindertsma | Johan Hiemstra
3.Jan Fokke Mulder | Piet Zondervan | Hilbrand Smid
3.Jacob van der Pol | Jan Sipma | Keimpe Jan Talsma
Heerenveen | Heren 50+ B klasse
1.Pieter Porte | Johan Bonsma | Klaas Dijkstra
2.Jochum de Vries | Germ de Graaf | Johan Wittermans
3.Hendrik Eringa | Roel Sijbesma | Broer Siderius
3.Sipke Hiemstra | Wijbren van der Woud | Ben Snijder
Herkansing
1.Peter van der Hoek | Wietse Punter | Lieuwe Althof
2.Sjoerd Nauta | Klaas Kramer | Gerrie Otter
Vrouwenparochie | Jongens del poule
1.Brent Jesse van Beem | Brent Timmerman | Otte Algra
2.Iwan Hiddinga | Lars Tijssen | Jelvin Kaper
3.Edwin Arjen Yska | Silvan Elzinga | Jelmer Foppe Drijfhout