Google search engine
Home Auteurs Posts van redactie

redactie

908 POSTS 0 REACTIES

Partuur Fiera de Vries wint in Arum

0
De meisjes hadden op zondag 25 juni de kaatstas weer ingepakt om op weg te gaan naar Arum. Zij waren deze dag te gast...

Jorrit Palma Tzum en Jelte de Jong winnen bij welpenjongens

0
Op zondag 25 juni waren de welpen jongens te gast bij kaatsvereniging Jan Bogtstra, voor de traditionele SeerdenSportprijzen partij. Er werd voor het eerst...

De winnaars van zaterdag 24 en zondag 25 juni

0
Wjelsryp | NK Dames 1. Berltsum: Ilse Tuinenga | Leonie van der Graaf | Harmke Siegersma 2. Huizum: Marije van der Meer | Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra 3. Grou:...

NK Dames 2017: De uitslagen

0
In Wjelsryp wordt zaterdag het NK voor dames verkaatst. Er staan 26 parturen op de lijst. Berltsum won in 2016. 1e Omloop 1. Huizum 5-2|6-4 2. Leeuwarden 3. Ried 4-5|2-6 4. Folsgare 5. Easterein 5-3|6-4 6. Minnertsga 7. Sexbierum 4-5|6-6 8. Dronryp 9. Stiens 2-5|4-6 10. Wjelsryp 11. Deinum 5-3|6-4 12. Makkum 13. Mantgum 1-5|6-6 14. Franeker 15.  Harlingen 0-5|2-6 16. Ee 17. Reduzum 1-5|6-6 18. Berltsum 19. Peins 5-1|6-2 20. Buitenpost 21. Grou 5-1|6-6 22. Wolsum 23. Marsum 5-1|6-2 24. Goënga 25. Wommels  5-4|6-2 26. Bitgum 2e Omloop 1. Huizum 5-1|6-0 4. Folsgare 5. Easterein 5-3|6-6 8. Dronryp 10. Wjelsryp 5-2|6-0 11. Deinum 14. Franeker 4-5|6-6 16. Ee 18. Berltsum 5-2|6-6 19. Peins 21. Grou 5-5|6-6 23. Marsum 25. Wommels 3e Omloop 25. Wommels 3-5|6-6 1. Huizum 5. Easterein 3-5|6-6 10. Wjelsryp 16. Ee 1-5|6-6 18. Berltsum 21. Grou Halve finale 21. Grou 0-5|2-6 1. Huizum 10. Wjelsryp 0-5|4-6 18. Berltsum Finale 1. Huizum 5-5|6-6 18. Berltsum

NK Pupillenjongens 2017: De uitslagen

0
In Harlingen wordt zaterdag het NK voor pupillenjongens verkaatst. Er staan 22 parturen op de lijst. Vorig jaar was Dronryp de sterkste. 1e Omloop 1. Witmarsum 3-5|0-6 2.  Exmorra 3. Hommerts 5-5|2-6 4. Pingjum 5. Raerd 5-3|6-6 6. Reahûs 7. Spannum 3-5|6-6 8. Arum 9. Dronryp 5-1|6-2 10. Marsum 11. Sexbierum 4-5|2-6 12. Dongjum 13. Grou 1-5|2-6 14. Bitgum 15. Makkum 5-4|6-2 16. Winsum 17. Sint Annaparochie 2-5|4-6 18. Minnertsga 19. Easterein 5-0|6-0 20. Bolsward 21. Harlingen 5-2|6-6 22. Morra-Lioessens 2e...

NK Pupillenmeisjes 2017: De uitslagen

0
In Heerenveen wordt zaterdag het NK voor pupillenmeisjes verkaatst. Er staan vijftien parturen op de lijst. Makkum won vorig jaar, maar is er dit...

Rick Poortstra stopt met kaatsen

0
Rick Poortstra uit Sint Jacobiparochie stopt met kaatsen. De 23-jarige achterinse mist de motivatie om nog langer te kaatsen. ,,Eigenlijk heb ik dat al...

Grou viert verjaardag met Grouster Kampioenschap zachte bal

0
Kaatsvereniging It Wetterlân bestaat dit jaar 65 jaar. Dat werd zaterdag 17 juni gevierd met het Grouster Kampioenschap Zachte Bal. Het was dan ook...

NK Dames: De loting

0
In Wjelsryp wordt zaterdag het NK voor dames verkaatst. Er staan 26 parturen op de lijst. Berltsum won in 2016. Dinsdagavond werd er geloot. 1e...

NK Pupillenjongens: De loting

0
In Harlingen wordt op zaterdag het NK voor pupillenjongens verkaatst. Er staan 22 parturen op de lijst. Vorig jaar was Dronryp de sterkste. Dinsdagavond...
4,800FansLike
2,050VolgersVolg
2,505VolgersVolg

UITGELICHT