Home laatste nieuws NK Dames 2018: Berltsum wint!

NK Dames 2018: Berltsum wint!

251
0

Berltsum won in Exmorra voor de zesde keer in zeven jaar tijd de finale van het NK Kaatsen voor dames. In de finale waren Ilse Tuinenga, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma te sterk voor Huizum: 5-1 en 6-0.

 

1. Bitgum 3-5 | 6-6 2. Folsgare
3. Easterein 4-5 | 2-6 4. Grou
5. Mantgum 5-1 | 6-0 6. Deinum
7. Ried 1-5 | 0-6 8. Dronryp
9. Wommels 4-5 | 2-6 10. Leeuwarden
11. Stiens 0-5 | 4-6 12. Franeker
13. Groningen 5-0 | 6-2 14. Wjelsryp
15. Minnertsga 5-5 | 6-6 16. Sexbierum
17. Reduzum 5-3 | 6-2 18. Heerenveen
19. Huizum 5-0 | 6-0 20. Marsum
21. Berltsum 5-1 | 6-2 22. Makkum
2e Omloop
2. Folsgare 5-2 | 6-4 4. Grou
5. Mantgum 3-5 | 6-6 8. Dronryp
10. Leeuwarden 5-1 | 6-2 12. Franeker
13. Groningen 5-3 | 6-2 15. Minnertsga
17. Reduzum 1-5 | 2-6 19. Huizum
21. Berltsum
3e Omloop
21. Berltsum 5-0 | 6-0 2. Folsgare
8. Dronryp 0-5 | 4-6 10. Leeuwarden
13. Groningen 0-5 | 4-6 19. Huizum
Halve finale
21. Berltsum 5-3 | 6-4 10. Leeuwarden
19. Huizum
Finale
19. Huizum 1-5 | 0-6 21. Berltsum