Home laatste nieuws Jong Fammepartij 2018: Groningen wint!

Jong Fammepartij 2018: Groningen wint!

199
0
kaatsbal, winnaars

Zaterdag 30 juni wordt op het sportveld van Mantgum voor de 15e keer de Jong Famme Partij gehouden.

 

1. Folsgare 5-5 | 2-6 2. Dronryp 2
3. Makkum 5-1 | 6-2 4. Witmarsum
5. Marsum 5-3 | 6-4 6. Minnertsga
7. Winsum 0-5 | 4-6 8. Sexbierum
9. Stiens 5-3 | 6-4 10. Reduzum
11. Easterein 1-5 | 6-6 12. Ried
13. Dronryp 1 4-5 | 4-6 14. Grou
15. Jirnsum 5-5 | 0-6 16. Wommels 2
17. Wommels 1 5-1 | 6-2 18. Berltsum
19. Groningen 5-1 | 6-4 20. Mantgum
2e Omloop
2. Dronryp 2 2-5 | 6-6 3. Makkum
5. Marsum 0-5 | 6-6 8. Sexbierum
9. Stiens 1-5 | 6-6 12. Ried
14. Grou 4-5 | 2-6 16. Wommels 2
17. Wommels 1 4-5 | 0-6 19. Groningen
3e Omloop
3. Makkum 1-5 | 2-6 8. Sexbierum
12. Ried 5-5 | 6-4 16. Wommels 2
19. Groningen
Halve finale
19. Groningen 5-2 | 6-2 8. Sexbierum
12. Ried
Finale
12. Ried 3-5 | 0-6 19. Groningen