Home laatste nieuws Anna Dieuwke Dijkstra wint thuiswedstrijd bij de meisjes

Anna Dieuwke Dijkstra wint thuiswedstrijd bij de meisjes

377
0

De maand augustus is alweer uit de startblokken gegaan. Op de 2de dag van deze nieuwe maand vormde het sportcomplex Nylân de thuisbasis voor kaatsvereniging “Onderling Genoegen” het decor waar de meisjes categorie te gast was. Met het zonnetje aan de lucht die regelmatig door het wolkendek brak en met een lekker temperatuurtje verkaatsten zij een door elkaar loten wedstrijden.

De wind was deze dag wispelturige en stond wat vreemd over het veld. Onder leiding van 2 clubscheidsrechters betraden in totaal 9 volledige parturen en een los meisje de arena. De meisjes haalden deze dag alles uit de kast en mochten minimaal 2x kaatsen want er was een herkansingsronde. Na het openingswoord van voorzitter Johannes Dijkstra barstte om klokslag 10:00 de strijd los om de felbegeerde kransen.

Yannah Palma – Bente Miedema

Het is Yannah Palma die samen met Lieke van Loon en Iris Oosterbaan in hun eerste wedstrijd tegenover Bente Miedema, Jessie Rekker en Hilde Stremler stonden. Yannah gaat vliegend van start met haar maten en zij weten na het opening eerst te hebben binnen gehaald de voorsprong uit te bouwen naar de 2-0 en zelfs de 3-0. Bente en haar maten hebben wel degelijk kansen want maar liefst 2x komt de telegraaf op de 6-6 uit maar zij zien pas hun eerste bordje aan de telegraaf verschijnen als de achterstand al is opgelopen via de 3-0 naar 4-0 en zelfs 5-0. Van een inhaalrace zal echter geen sprake meer zijn als de formatie van Yannah de deur naar de 2de lijst in het slot gooit en zij de winst veilig weten te stellen op de 5-1 6-2.

Rixt Blanke – Afke Marij van der Goot

Rixt Blanke, Gerde Lycklama a Nijeholt en Anna Dieuwke Dijkstra betreden vervolgens de groene arena om de degens te gaan kruisen met Afke Marij van der Goot, Foke Jil Bakker en Noa Elzinga. Beide parturen gaan goed van start en gelijk dient het eerste verkaatste eerst op de 6-6 te worden beslist maar als Rixt dit samen met haar maten weet te bemachtigen weten zij vervolgens het initiatief naar zich toe te trekken en eerst voor eerst uit weten te lopen via de 2-0 naar 3-0. Afke Marij, Foke Jil en Noa proberen het wel degelijk en zien ook wel kansen verschijnen maar lijken geen passend antwoord te kunnen vinden waardoor zij de bordjes een kant over zien gaan via de 4-0 naar de 5-0. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn maar hun zijde van de telegraaf blijft niet leeg want eindelijk weten ook zij een bordje uit het vuur te slepen. Rixt en haar maten geven deze voorsprong echter niet meer uit handen en weten de winst veilig te stellen als Rixt de bal zo naar het perk weet te sturen dat zij Noa tot een kwaadslag weet te dwingen op de 5-1 6-2.

Romy Postma – Ilse Zwaagstra

De formatie van Romy Postma, Marsha Broersma en Femke Alberda stond in hun eerste partij van de dag op deze mooie zondag de 2de augustus tegenover Ilse Zwaagstra, Larissa Smink en Esther de Vries. Het werd een mooie strijd waarin de beide parturen zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn. De bordjes aan de telegraaf werden om en om binnen gehaald en daardoor bleef het evenwicht gehandhaafd op de 1-1 en de 2-2. Beide parturen slagen er op dat moment niet in om een gaatje te slaan maar langzaam maar zeker weet Ilse met haar maten de touwtjes in handen te nemen en nadat zij als eerste het 3de eerst hebben weten te bemachtigen weten zij een gaatje te slaan naar de 2-4. De strijd blijkt verre van gestreden want de formatie van Romy weigert de handdoek te gooien en ze knokken zich terug in de wedstrijd door het belangrijke zevende eerst binnen te halen. Het evenwicht keert echter niet terug in de wedstrijd want het is wederom Ilse die samen met Larissa en Esther op het juiste moment weten toe te slaan door als eerste het 5de eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. De spanning en strijd blijft in deze partij want Romy weet samen met Marsha en Femke de achterstand terug te brengen tot de 4-5. Het doek valt in een zeer zwaar bevochten eerst wanneer de door Romy naar het perk gestuurde bal buiten de lijnen van dat zelfde perk terecht komt op de 4-5 6-6.

Anke Wassenaar – Janneke Posthumus

Anke Wassenaar was deze dag door het lot gekoppeld aan Marije van der Molen en Geertje Bijlsma en zij gingen de strijd aan met de formatie van Janneke Posthumus, Femke Folkerts en Marije Bodde. De vliegende start in deze partij is voor Janneke en haar maten zij weten gelijk het heft in handen te nemen door het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Als zij ook het 2de op rij verkaatste eerst naar zich toe weten te halen loopt het verschil op naar de 0-2. Langzaam maar zeker lijkt Anke samen met Marije en Geertje meer grip de wedstrijd te krijgen. Eerst voor eerst weten zij van de achterstand te halen en de telegraaf komt zelfs via de 1-2 weer in balans op de 2-2. Vanaf dat moment kantelt de partij langzaam maar zeker in het voordeel van partuur Anke zij weten voor het eerst op voorsprong te komen als zij het 3de bordje aan hun zijde van de telegraaf weten te hangen. Wat Janneke en haar maten ook proberen zij slagen er maar niet in om de aansluiting te herstellen en zien de achterstand groter en groter worden. Ondanks dat er fel wordt gestreden om de eersten weet Anke samen met Marije en Geertje op het juiste moment toe te slaan en verder uit te lopen via de 4-2 naar de 5-2. Zij geven deze voorsprong niet meer uit handen en plaatsen zich voor de 2de lijst als Anke er goed bij is en de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 5-2 6-4. Er stonden deze dag oorspronkelijk 29 meisjes op de lijst waarvan nog een weg viel dus moest er worden bijgeloot.

Moniek Lootsma – Judith Cuperus

Moniek Lootsma en Iris Veltman zagen hun oorspronkelijke maat Chantal de Witte wegvallen. Het is Marrit Wielinga die werd bijgeloot en met zijn drieen gingen zij in de laatste partij van de eerste lijst de strijd aan met Judith Cuperus en de bijgelote Femke Folkerts en Femke Alberda. Judith en haar maten laten er geen gras over groeien en weten gelijk het initiatief te nemen en een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Zij weten dit echter niet vast te houden en zien de voorsprong eerst voor eerst afbrokkelen. Moniek en haar maten zetten met succes de achtervolging in en weten langszij te komen op de 2-2. Zij slagen er echter niet in om de partij naar hun hand te zetten en zien voor de 2de keer een achterstand ontstaan van 2 eersten via de 2-3 naar de 2-4. Het verschil van 2 eersten blijft vervolgens gehandhaafd tot aan de 3-5 als de volgende 2 eersten gelijkmatig worden verdeeld. Moniek, Iris en Marrit weigeren de handdoek te gooien en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Zij weten nog een 4de eerst uit het vuur te slepen voordat in een zeer zwaar bevochten eerst als nog het doek voor hun valt op de 4-5 6-6 wanneer de door Moniek naar het perk gestuurde bal buiten de lijnen beland. Alle meisjes konden deze dag minimaal 2 keer kaatsen door de herkansingsronde. Door de overwinning zijn het Judith, Femke en Femke die zich als eerste weten te plaatsen voor de ½ finale van de winnaarsronde terwijl Moniek, Iris en Marrit zich plaatsen voor de ½ finale van de herkansing beide parturen hebben een staand nummer op de 2de lijst.

Yannah Palma – Rixt Blanke

Wie zich verder voor de ½ finale op deze mooie zondag 2 augustus 2020 ging plaatsen in Huizum moest gaan blijken uit de onderlinge confrontaties op de 2de lijst. Als eerste betrad Yannah Palma samen met Lieke van Loon en Iris Oosterbaan de groene arena om de strijd aan te gaan met de formatie van Rixt Blanke, Gerde Lycklama a Nijeholt en Anna Dieuwke Dijkstra. Beide parturen gingen goed uit de startblokken en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte aan het begin van de wedstrijd. Nadat de 1-1 aan de telegraaf verscheen weet Rixt met haar maten langzaam maar zeker de touwtjes in handen te nemen zij weten de leiding over te nemen met 1-2 Ondanks alle pogingen van partuur Yannah om terug te keren in de wedstrijd zien zij alle pogingen daartoe op niets uit lopen. De formatie van Rixt weet vanaf de 1-2 elke keer op de juiste momenten toe te slaan en het krachtsverschil lijkt eveneens te groot te zijn via de 1-3 loopt het verschil snel verder op naar de 1-4 en zelfs de 1-5. Rixt komt samen met Gerde en Anna Dieuwke niet meer in de problemen en weten zich als 2de voor de ½ finale te plaatsen.

Ilse Zwaagstra – Anke Wassenaar

In de 2de partij van de 2de omloop in de winnaarsronde stond er meer op het spel het eerste finale ticket in Huizum. Wie deze strijd in hun voordeel zou weten te beslissen had een staand nummer in de ½ finale en was daarmee automatisch als eerste geplaatst voor de finale. Ilse Zwaagstra begon in deze partij samen met haar maten Larissa Smink en Esther de Vries aan de opslag tegen Anke Wassenaar, Marije van der Molen en Geertje Bijlsma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide partuur gingen goed van start en wisten om en om een bordje aan de telegraaf te hangen. Langzaam maar zeker weet Ilse samen met haar maten de partij naar zich toe te trekken via de 2-1 naar de 3-1. Ondanks dat Anke samen met Marije en Geertje alles uit de kast haalde om de aansluiting te herstellen bleven de eersten een kant overgaan naar partuur Ilse via de 4-1 naar de 5-1. De strijd was nog niet gestreden want de formatie van Anke weet nog een bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen voordat zij als nog de strijd moeten staken op de 5-2 6-2. Ilse weet daarmee samen met Larissa en Esther als eerste de finale van deze door elkaar loten wedstrijd voor meisjes op sportpark Nylan bij kaatsvereniging Onderling Genoegen te bereiken.

De tegenstandsters moeten komen uit de halve finale waarin de staan gebleven formatie van Judith Cuperus, Femke Folkerts en Femke Alberda tegenover het partuur van Rixt Blanke, Gerde Lycklama a Nijeholt en Anna Dieuwke Dijkstra stond. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want het eerste verkaatste eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist. Het bordje komt uiteindelijk in handen van Rixt en haar maten als de door Femke Alberda opgeslagen bal voor het perk belandt. Het begin van de partij is duidelijk voor Rixt en haar maten want zij weten al snel de voorsprong uit te bouwen naar de 0-2. Judith, Femke en Femke proberen het wel maar lijken geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen en zien de achterstand nog verder oplopen wanneer Gerde goed onder de bal weet te stappen en zij de bal over de boven laat vliegen op de 0-2 4-6. Het krachtsverschil in deze ½ finale is te groot want voor de 4de keer op rij weet Rixt samen met Gerde en Anna Dieuwke toe te slaan als zij de kaats weten te behouden op de 0-3 0-6. De formatie van Judith haalt alles uit de kast maar het zal niet genoeg blijken deze partij want voor de 5de keer gaat het eerst naar de zijde van partuur Rixt en daarmee is deze ½ finale gespeeld want als de op 0-5 2-6 door Femke Alberda naar het perk gestuurde bal te kort blijkt te zijn gaat partuur Rixt als 2de naar de finale in Huizum.

Op deze mooie kaatsdag op zondag 2 augustus 2020 staat Ilse Zwaagstra samen met Larissa Smink en Esther de Vries in de finale van de winnaarsronde van deze door kaatsvereniging Onderling Genoegen georganiseerde meisjes door elkaar loten wedstrijd tegenover de formatie van Rixt Blanke, Gerde Lycklama a Nijeholt en Anna Dieuwke Dijkstra.  Het is Gerde die deze finale voor hun partuur weet open te breken als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-6. Via een zeer snel verkaatst eerst loopt voorsprong al snel op naar de 2 eersten wanneer ditmaal wederom Gerde het eerst weet te verzilveren met een prachtige boven slag op de 0-1 0-6. Ilse en haar maten proberen vervolgens grip op de wedstrijd te krijgen maar zien voor de 3de keer het partuur van Rixt toeslaan als ditmaal Rixt op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-2 0-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als voor het eerst een bordje op de 6-6 beslist moet worden. Als het vizier van Rixt niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt loopt het verschil terug tot 1-3. Ilse, Larissa en Esther slagen er niet in om de achterstand verder te verkleinen en moeten toezien dat het verschil weer oploopt door weer een prachtige uithaal van Gerde zij weet ditmaal de boven te vinden op de 1-3 2-6. De strijd lijkt te zijn beslist als het perk van Anna Dieuwke en Gerde de bal naar de boven stuurt maar Esther daar nog wel bij kan maar deze niet ver genoeg weet te retourneren op de 1-4 4-6. Ilse, Larissa en Esther weigeren echter de handdoek te gooien en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf wat leid tot de 2de 6-6 van deze partij. Als het perk van Esther en Larissa ditmaal de boven weet vinden lijkt de spanning terug te keren in deze finale. De inhaalrace zal echter te laat komen want Rixt, Gerde en Anna Dieuwke laten deze voorsprong niet meer uit handen glippen en stellen de kransen en de winst veilig op 2-5 0-6 als Gerde de partij in stijl beeindigd door de bal over de boven te laten vliegen.

De meisjes konden minimaal 2x kaatsen deze dag door een herkansingsronde. Moniek Lootsma, Iris Veltman en Marrit Wielinga hadden zich als eerste voor de ½ finale geplaatst. Zij werden uiteindelijk op de voet gevolgt door de formatie van Afke Marij van der Goot, Foke Jil Bakker en Noa Elzinga nadat zij op de 2de lijst met 5-2 6-2 hadden weten te winnen van Bente Miedema, Jessie Rekker en Hilde Stremler. De eerste finalist in de herkansing bestond uit Romy Postma, Marsha Broersma en de bijgelote Jessie Rekker zij hadden op de 2de lijst met 5-1 6-4 weten te winnen van Janneke Posthumus, Marije Bodde en de bijgelote Hilde Stremler. Romy en haar maten hadden een staand nummer in de ½ finale. Wie er naar de finale zou gaan moest gaan blijken uit de onderlinge strijd tussen de parturen van Moniek Lootsma en die van Afke Marij van der Goot. Deze strijd kende het volgende verloop. Het eerste bordje aan de telegraaf wordt binnen gehaald door het perk van Foke Jil en Noa als zij de kaats weten te passeren op de 4-6. De telegraaf keerde al snel weer terug in balans als Moniek de bal zo naar het perk weet te sturen op de 0-1 6-2 dat Foke Jil en Noa deze niet konden verwerken. Langzaam maar zeker weet Moniek samen met Iris en Marrit de touwtjes in handen te nemen door een prachtige bovenslag van Iris op de 1-1 6-2. Afke Marij probeert samen met haar maten de achtervolging in te zetten maar zien de achterstand verder oplopen als ditmaal de door Noa opgeslagen bal over het perk heen vliegt op de 2-1 6-4. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn wanneer Moniek hun voorsprong verder weet uit te bouwen door de bal over de boven te laten vliegen op de 3-1 6-4. Maar Afke Marij, Foke Jil en Noa geven de strijd niet op en blijven knokken voor elke 2 punten wat leidde tot de eerste 6-6 door een passeerslag van de kaats van Noa keert de spanning terug in de partij. Als Marrit op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren weet zij hun 5de eerst binnen te halen op 4-2 6-4 en daarmee lijkt de finale binnen handbereik sterker nog zij komen vervolgens op wedstrijd punt maar als de door Iris uitgeslagen bal op 5-2 6-6 kwaat vliegt is de strijd verre van gestreden. Afke Marij weet zich samen met Foke Jil en Noa vast te bijten in deze partij en slepen zelfs een 4de eerst uit het vuur wanneer Afke Marij zelf op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-3 6-6. Via een snel verkaatst eerst komt de telegraaf zelfs weer terug in evenwicht als de door Moniek opgeslagen bal buiten de perklijnen belandt op de 5-4 0-6. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen. Het is Afke Marij zelf die haar partuur naar de finale loodst als zij de bal voor de kaats weet te keren op 5-5 4-6

Romy Postma – Afke Marije van der Goot

In de finale van deze herkansing begint Romy Postma samen met Marsha Broersma en Jessie Rekker aan de opslag tegen het partuur van Afke Marij van der Goot, Foke Jil Bakker en Noa Elzinga. Het eerste zeer zwaar bevochten eerst komt in handen Afke Marij en haar maten als het vizier van Jessie niet op scherp staat en de bal voor het perk belandt op de 6-6. Het verschil loopt vervolgens al snel verder op als Romy die de opslag even heeft over genomen de bal niet de goede richting mee geeft en deze buiten de perklijnen belandt op de 0-1 2-6. Het lijkt een eenzijdige wedstrijd te gaan worden waarin Romy, Marsha en Jessie er niet in slagen om grip op de wedstrijd te krijgen want voor de 3de keer op rij gaat het eerst naar partuur Afke Marij wanneer het vizier van Romy wederom niet op scherp staat en de bal net buiten het perk valt op de 0-2 4-6. Het is een vlagerige wind deze dag die veel invloed heeft op de opslagsters. De strijd lijkt al te zijn beslist als ditmaal Noa weet toe te slaan als zij de kaats weet te passeren op de 0-3 4-6. Eindelijk verschijnt er ook een bordje aan de zijde van partuur Romy door goed werk van Jessie in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-4 6-4. Het lijkt te vergeefs als Afke Marij goed werk doet voor partuur door het 5de eerst aan de telegraaf te hangen wanneer zij de kaats weet te behouden op de 1-4 2-6. Romy, Marsha en Jessie geven de strijd niet op en weten door wederom Jessie het 2de eerst noteren zij weet de bal voor de kaats te keren op 1-5 6-4. Als Afke Marij, Foke Jil en Noa de partij niet definitief weten te beslissen loopt het verschil verder terug wanneer Romy er in slaagt om Noa tot een kwaadslag te dwingen op de 2-5 6-4. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Foke Jil die de eerste prijs in de herkansing veilig weet te stellen door een zitbal te plaatsen in een zwaar bevochten eerst op 3-5 6-6.

Uitslag Huizum Winnaars Ronde:

1e prijs:

Rixt Blanke                                           Bolsward

Gerde Lycklama a Nijeholt                    It Heidenskip

Anna Dieuwke Dijkstra                         Huizum

2e prijs:

Ilse Zwaagstra                                      Makkum

Larissa Smink                                       Makkum

Esther de Vries                                     Berlikum

3de prijs:

Judith Cuperus                                     Nijland

Femke Folkerts                                    Bolsward

Femke Alberda                                     Dronrijp

1e prijs Herkansing:

Afke Marij van der Goot                       Goenga

Foke Jil Bakker                                     Tersoal

Noa Elzinga                                          Bolsward

2e prijs Herkansing:

Romy Postma                                      Winsum

Marsha Broersma                                Stiens

Jessie Rekker                                       Bolsward

Verslag en foto’s : Henk Hempenius

Meer foto’s: https://myalbum.com/album/mbvghN25PgZz