Home laatste nieuws De winnaars van 1 en 2 augustus 2020

De winnaars van 1 en 2 augustus 2020

185
0

Zoals elk kaatsweekeinde zetten we alle winnaars voor je op een rijtje. Heb je een aanvulling? Laat het ons weten.

  Bitgum | Heren 1e Klas (DEL)
1. Haye Jan Nicolay | Mark Minnesma | Yannick Hielkema
2. Paul Dijkstra | Hessel Postma | Wessel Hilverda
3. Peter van Zuiden | Pier Piersma | Arne  Tigchelaar
   
  Spannum | Heren 30+ del
1. Keimpe Koldijk | Harm Jan de Boer | Eric Zittema
2. Erik Bakker | Sjoerd Atze de Jong | Hendrik Eringa
   
  Tzum | heren 50+ A klasse
1. Ate Bierma | Piet Zondervan | Bertus Bootsma
2. Dirk Machiela | Egbert Bootsma | Hilbrand Smid
3. Ludwig Seerden | Jan Heida | Jarig Katsma
   
  Tzum | Heren 50+ B klasse
1. Jan de Jong | Henk Mulder | Harmen Tjalling Holwerda
2. Hans Diekman | Jan Volbeda | Jan de  Boer
3. Eddy Sjollema | Douwe Leijenaar | Joop Bootsma
   
  Witmarsum | Jongens (Afd)
1. Dronryp (Rutger Kumbangsila | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
2. Tzum (Steven Koster | Robin Benders | Jorrit Palma)
3. Witmarsum (Jari Visser | Colin Baarda | Nick Visser)
3. Bitgum (Thom Dijkstra | André de Vries | Leon Wijning)
   
  Witmarsum | Jongens (DEL)
1. Thom Stellingwerf | Jarno Sterkenburg | Verry van der Meer
2. Jelmer Uijthof | Stijn Vincken | Johan Sipma
3. Redmer Wiersma | Jelmer Foppe Drijfhout | Werner Iedema
3. Matthys Renema | Jurrit Osinga | Folkert Jelmer Visser
   
  Bitgum | Heren hoofdklasse
1. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Menno van Zwieten | Rinze Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Auke Boomsma | Gabe-Jan van Popta | Laas Pieter van Straten 
   
  Stiens | Heren 1e klasse VF
1. Elgar Boersma | Haye Jan Nicolay | Jelte Visser 
2. Youri de Groot | Pier Piersma |Stefan van der Meer
3. Gerrit Jan Duiven | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma 
3.  Lieuwe v.d. Werff | Sip Jaap Bos |  Riemer Hoekstra
   
  Franeker | Jongens afdeling
1. Dronryp: Rutger Kumbangsila | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
2. Bolsward: Redmer Cnossen | Yoram Elzinga | Dietmer Kuperus
3.  Leeuwarden: Rein Breuker | Galil-Taeke Moufakkir
4. Franeker: Jelmer Kuiken | Jelmer Uijthof | Jan-Tymen Eisma
4. Jellum-Bears: Wiebe Siemen Leenstra | Harold de Boer | Jelmer Miedema
   
  Huizum | Meisjes 
1. Gerde Lycklama à Nijeholt | Anna-Dieuwke Dijkstra  | Rixt Blanke
2. Ilse Zwaagstra | Larissa Smink | Esther de Vries
3. Judith Cuperus | Femke Folkerts | Femke Alberda
   
  Herkansing
1. Afke Marij van der Goot |  Noa Elzinga |  Foke Jill Bakker
2. Romy Postma | Marsha Broersma | Jessie Rekker
   
  Berltsum | Schooljongens
1. Stijn Scheffer | Thijs Lanting 
2. Iwan Hiddinga | Lars Tijssen 
3. Edwin Arjen Yska | Jan Yntema 
3. Hidde Jorritsma | Jorrit Palma
   
  Herkansing
1. Enrico Post | Fedde Janzen 
   
  Berltsum | Schoolmeisjes
1. Lisanne Scharringa | Lisanne Venema
2. Elske van Straten | Suzanna Allema
3. Inge Blanke | Rigt van der Velde
   
  Herkansing
1. Nina-Claire Wijning | Marije Bokma
   
  Makkum | Pupillenjongens  A klasse
1. Frans Oosterbaan | Melle Talsma
2. Lieuwe van der Kamp | Niek Dijkstra
   
  Makkum | Pupillenjongens  B klasse
1. Sido Polet | Jelmar de Vries 
2. Mark Reitsma | Sverre Stobbe
3 Ale Reitsma | Pieter Hoogland
   
  Herkansing
1. Allart van der Meer | Laas van Dalfsen  
2. Stian Rinia | Allon Elzinga
   
  Makkum | Pupillenmeisjes a klasse
1. Jeldou Koopmans | Amber Goedbloed
2. Manouk Scharringa | Aniek Koopmans
   
  Makkum | Pupillenmeisjes B klasse
1. Lisan Kaper |Inez Bakker
2. Rianne Osinga | Mariska Stegenga
3. Rianne van der Walt | Rixt Punter
3. Klaske Gaastra | Anke Bruinsma
   
  Herkansing
1. Lieke Triemstra | Fenna Cuperus
2. Rens Bos | Marit Stegenga
   
  Huns-Leons Welpenjongens
1. Sigert Bouma | Auke Pieter Kalsbeek
2. Roan Luimstra | Jelle Rosier
3. Rimar Kaper | Roan van Swinden Koopmans | Mart Roersma
   
  Huns-Leons Welpenmeisjes
1. Iris Verhoeven | Aisha Mahmoud
2. Ilse Lanting | Floorke de Boer
3. Fenna Koster | Marrit Hoekstra
Vorig artikelOud-PC voorzitter Klaas Bijlsma krijgt plaquette
Volgend artikelAnna Dieuwke Dijkstra wint thuiswedstrijd bij de meisjes