Home laatste nieuws Ald Meierspartij: een jonge klassieker

Ald Meierspartij: een jonge klassieker

335
0

Kaatsvereniging De Eendracht uit Hitzum (van 1904) organiseert sinds 2000 de Ald Meierspartij. De wedstrijd ontstond toen door intensieve samenwerking tussen de kaatsvereniging en voormalig minister Pieter Winsemius. De roots van de familie Winsemius liggen in Hitzum. Hun belangstelling voor de kaatssport werd gewekt door een kaatsdemonstratie tijdens een familiereünie op Westerhitzum in 1997. Omdat er toch al werd nagedacht over een meisjespartij met dezelfde status als de Freulepartij voor jongens werd 1 + 1 uiteraard 2. Wij kijken vooruit op de twintigste editie met Henk Hempenius.

– Hoe belangrijk is de Ald Meierspartij voor deze categorie?
De Ald Meierspartij spreekt de meisjes intussen zo aan, dat winnen in Hitzum even belangrijk wordt gevonden als winst op het NK. Het maakt de plaats duidelijk die “Kommisje Ald Meiers Partij” met zijn gedegen uitgevoerd initiatief inmiddels heeft verworven. Het is een van de hoofdprijzen binnen het meisjeskaatsen.

– Als je kijkt naar de parturen van dit jaar, eerst het aantal, dan zie ik er 18. Is dat het maximaal haalbare of denk je, dat er in de toekomst nog meer aankomt?
Achttien parturen is niet het maximaal haalbare, maar het is een mooie lijst voor komende zaterdag. In het verleden hebben er wel meer afdelingen op de lijst gestaan. In 2016 waren het er zelfs 25. Ik denk, dat het aantal altijd wat zal verschillen. Het is maar net hoeveel meisjes er kaatsen en of een afdeling een partuur kan formeren. Op deze dag zijn er geen andere wedstrijden in deze categorie en mogen de schoolmeisjes ook mee. Aangezien dit jaar de Bond ook de regel heeft aangenomen, dat er meerdere afdelingen per afdeling mee mogen doen, kan het in de toekomst zomaar zo zijn dat de lijst weer meer dan achttien afdelingen telt. Maar goed… Dat blijft een blik in een glazen bol. Er zijn ook weer nieuwe verenigingen bij gekomen en wie weet wat daar in de toekomst nog wegkomt.


– Wie zijn dit jaar de kanshebbers denk je?
De meisjes hebben tot nu toe vijf afdelingswedstrijden gekaatst. De eerste was in Ried op zondag 26 mei. De eerste prijs was door voor de afdeling Makkum met Chantal de Witte, Larissa Smink en Anouk Smink. Kaatsvereniging D.I.O.S./De Twa Doarpen uit Sexbierum met Sigrid Post, Judith Zuidema en Fiera de Vries werd tweede; kaatsvereniging Willem Westra uit Arum derde met Judith Bosch, Anna Brouwer en Rixt Fokkema. De andere derde prijs was voor de afdeling Winsum met uit Romy Postma, Anna Rob en Marlies Bonnema. In Stiens zag begin juni het podium er heel anders uit. De Pripper uit Workum met Bente Miedema, Naomi Wiersma en Gerde Lycklama à Nijeholt won daar. Makkum werd tweede en Easterein (Roelie Kroondijk, Nynke Paauw en Corrie Kroondijk) en Makkum 2 (Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Indy Tuinier) werden derde. In juli won Easterein de eerste prijs in Berltsum, werd Reahûs/Turns (Trudie Hoekstra, Inez de Jong en Iris Oosterbaan) tweede, Makkum derde en Dronryp (Inge Jansma, Julia Marthine Rienks en Senne Idardi) trouwens ook. Het NK was weer voor Easterein, daar werd Dronryp tweede en Makkum derde. De generale in Makkum werd gewonnen door Workum. Daar werd Sexbierum tweede.

– Wordt de vorm van de dag dan bepalend?
De dag van de Ald Meiers is een dag op zich, net als de PC voor heren en dames en de Freule in Wommels. Het moet die dag gebeuren en alles moet op zijn plek vallen. Een van de grote kanshebbers zou de afdeling Makkum zijn geweest met Chantal de Witte, Larissa Smink en Anouk Smink. Zij zaten dit jaar al regelmatig in de prijzen. Er is echter net als bij de Freule de regel, dat als men als meisje een keer de Ald Meiers heeft gewonnen men niet meer mee mag doen. En Chantal de Witte, Larissa Smink en Anouk Smink hebben hebben hem in 2018 al gewonnen. Zij mogen dus niet meedoen. Voor Easterein geldt, dat Roelie Kroondijk al eens heeft gewonnen en niet meedoet. Een van de grote kanshebbers is in mijn ogen kaatsvereniging De Pripper uit Workum. Dat is een compleet partuur. Zij kunnen het iedereen heel erg moeilijk maken en met de overwinning in Makkum en Stiens hebben zij laten zien, dat zij voor de titel in aanmerking komen.
De afdeling van D.I.O.S. / Sexbierum is een van de andere kanshebbers met Sigrid Post, Judith Zuidema en Fiera de Vries. Het kan echter een hele mooie open strijd worden, want er zijn meerdere outsiders. V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp met Inge Jansma, Julia Marthine Rienks en Senne Idsardi; Easterein met Corrie Kroondijk (de zus van Roelie), Marrit Meijer en Nynke Paauw kunnen ook winnen. Arum zou voor een verrassing kunnen zorgen.

(kaatsnieuws.com / Henk Hempenius)