Home laatste nieuws Ald Meiers 2019: Workum wint

Ald Meiers 2019: Workum wint

298
0

In Hitzum is zaterdag voor de twintigste keer de Ald Meierspartij  verkaatst. Workum versloeg in de finale Sexbierum, dat tot dan toe op de hele dag slecht een eerst tegen had gehad: 5-2 en 6-2. De derde prijs was voor Bolsward.

1. Raerd 2-5/2-6 2. Reahûs
         
3. Minnertsga 0-5/4-6 4. Dronryp
         
5. Arum 3-5/2-6 6. Workum
         
7. Makkum 5-2/6-0 8. Balk
         
9. Grou 0-5/6-6 10. Winsum
         
11. Huizum 5-2/6-2 12. Berltsum
         
13. Sexbierum 5-0/6-4 14. Reduzum
         
15. Stiens 5-5/6-2 16. Easterein
         
17. Goënga 3-5/2-6 18. Bolsward
         
  2e Omloop      
         
2. Reahûs 4-5/2-6 4. Dronryp
         
6. Workum 5-1/6-4 7. Makkum
         
10. Winsum 4-5/2-6 11. Huizum
         
13. Sexbierum 5-0/6-4 15. Stiens
         
18. Bolsward      
         
  3e Omloop      
         
18. Bolsward 5-0/6-4 4. Dronryp
         
6. Workum 5-2/6-2 11. Huizum
         
13. Sexbierum      
         
  1/2 Finale      
         
13. Sexbierum 5-1/6-6 18. Bolsward
         
6. Workum      
         
  Finale      
         
6. Workum 5-2/6-2 13. Sexbierum


(foto’s: kaatsnieuws.com)