15 PC-parturen bekend, 4 parturen naar Keats Off

3305
0

Na de eerste klassewedstrijd in Stiens en de Rengersdag in Leeuwarden is duidelijk welke vijftien parturen zich rechtstreeks plaatsen voor de PC op woensdag 2 augustus. Vier parturen kaatsen op de donderdag daarvoor om het laatste deelnamebewijs. Alle anderen mogen het volgend jaar weer proberen.

Er waren niet heel veel parturen die in spanning zullen hebben gezeten. In ieder geval de eerste twaalf parturen op de rankingslijst waren voor aanvang van de laatste wedstrijd al zeker van deelname op 2 augustus. De druiven zullen vooral zuur zijn voor het partuur van Johan Diertens. Hij mist de Keats Off op 1,2 punten.

Dit is geen officieel klassement. Je kunt er geen rechten aan ontlenen. De redactie heeft het uitgerekend en nagerekend, maar bevestiging van de KNKB is er nog niet.

PC
1.1960Tjisse Steenstra | Renze Hiemtra | Hans Wassenaar
2.1900Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
3.1300Menno van Zwieten | Gabe-Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
4.1152,8Paul Dijkstra | Steven Koster | Rick Minnesma
5.1120Marten Bergsma | Kees van der Schoot | Hendrik Kootstra
6.1100,4Remmelt Bouma | Allard Hoekstra | Evert Pieter Tolsma
7.1076,6Bauke Triemstra | Hendrik Jan van der Velde | Riemer Hoekstra
8.1033,2Haye Jan Nicolay | Hessel Postma | Patrick Scheepstra
9.1004,8André van Dellen | Pieter Jan Plat | Jurrit Osinga
10.1000Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Kevin Jordi Hiemstra
11.999,7Peter van Zuiden | Gerben de Boer | Willem Heeringa
12.991,5Patrick van Dellen | Thomas Dijkstra | René de Haan
13.940Corné Tuinenga | Bauke Dijkstra | Jelmer Miedema
14.844Jelle Attema | Gerrit Jan Duiven | Hendrik Bouwhuis
15.833,6Wierd Baarda | Michel van der Veen | Jari Visser
Keats Off
16.797,8Redmer Zaagemans | Jeroen de Boer | Gjalt Sjirk de Groot
17.780,6Auke Boomsma | Tsjerk Elsinga | Jan Tymen Eisma
18.721,6Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Klaas Pier Folkertsma
19.661Youri de Groot | Jelle Cnossen | Johan Sipma
20.659,8Johan Diertens | Jelle Scharringa | Sybren Poelsma
21.652,6Tjalling Feenstra | Wybren Postma | Rick Alberda
22.642,4Verry van der Meer | Rutmer van der Meer | Yannick Hielkema
Vorig artikelDe uitslagen van 22 en 23 juli 2023
Volgend artikelHans Wassenaar stelt niet meer voor 2024. Hij stopt