Hans Wassenaar stelt niet meer voor 2024. Hij stopt

3619
0

Kaatser Hans Wassenaar kaatst volgend jaar in principe niet meer. Hij stelt niet met andere kaatsers en is hooguit beschikbaar als invaller.

“Het wordt mijn laatste jaar als volwaardig hoofdklassekaatser,” zegt Wassenaar.

Wat is dan een minder volwaardig hoofdklassekaatser?

Hans Wassenaar: “Iemand die invalt en laat zien, dat hij iedereen nog wel aan kan.”

Dus? Ze mogen je vragen en dan kijk jij of je wilt en kunt?

“Precies. Tjisse mag mij de komende vijf jaar bellen. Hij heeft voorrang.”

Waarom?

“Mijn huishouding mist mij en ik hen. Fysiek zeurt het hier en daar weleens. De balans is negatief. Ik wil in mijn laatste jaar 110% geven en dat kan nu nog.”

Wassenaar won drie keer de PC, werd twee keer koning en won ook verder alles wat er te winnen is. Hij is de dertiende, en vooralsnog laatste, winnaar van het Klavertje Vier: daarvoor won hij de Freule (voor Tzummarum), de Jong Nederland (Tzummarum), de PC en de Bondspartij (voor Leeuwarden en Bitgum). Daarnaast won hij alle NK’s die een kaatser kan winnen.

Het besluit van Wassenaar betekent, dat opslager en PC-koning Tjisse Steenstra op zoek moet naar een ander perk. Naast achterinse Wassenaar stopt ook voorinse Renze Pieter Hiemstra. Steenstra heeft dat inmiddels opgelost. Hij staat in 2024 weer achterin het perk en stelt met opslager Menno van Zwieten en voorinse Gabe Jan van Popta.

(foto en tekst: kaatsnieuws.com)