Home laatste nieuws Winnaars Barradeel partij

Winnaars Barradeel partij

551
0

In Tzummarum werd 1 september 2019 de bekende Barradeel kaatspartij verkaatst.  Mooi  kaatsweer en alle jeugddeelnemers wonnen een prijs. Er werd goed en mooi gekaatst in alle categorieën. Vele spannende partijen. Om een uur of 4 konden de prijzen worden uitgereikt aan de volgende parturen.

Welpen jongens en meisjes 4 parturen

1e prijs: Sexbierum/ Pietersbierum: Brandon Cutters en Riana v/d Wal

2e prijs: St-Jacob Maïra v/d Meer, Lieke Triemstra en Indra v/d Meer

3e prijs: Minnertsga:  Sverre Andringa, Lasse Boomsma en Leon van Steinvoorn

4e prijs: Sexbierum/Pietersbierum: Mare Zijlstra, Marit Visser en Emkje Bruinsma.

Pupillen jongens en meisjes 3 parturen

1e prijs: St.-Anne  Eelco Meijer en Hjalmar Dijkstra

2e prijs: St.-Anne Noëlle Hiddinga en Fenna Hoekstra

3e prijs: St.-Anne Rens Hoekstra en Jörgen Postma

Schooljeugd 4 parturen

1e prijs: Sexbierum/Pietersbierum: Remco Post, Rindert Zijlstra en Sytse Kloosterman

2e prijs: Tzummarum: Sipke Dokter, Mark Reitsma en Mart Postma

3e prijs: Tzummarum: Tieme Zeinstra, Sander v/d Walt en Jort Monsma

4e prijs: Harlingen/Midlum: Thom Postumus, Brent Boschma en Luca Broekhuizen

Senioren  5 parturen:

1e prijs Tzummarum: Theo Drayer, Tjitte Bonnema en Reinoud Monsma

2e prijs: Minnerstga: Gerrit Jan Visser Geert Andringa en Jacob Wassenaar

3e prijs: Sexbierum/Pietersbierum: Alexander Pont, Teake v/d Walt en Bauke Postma.

Na afloop werd Theo Drayer koning van de partij.

Jacob Wassenaar ontbreekt op de foto wegens andere verplichtingen.

Foto’s zijn van Sjieuwke Jellema

Dit was het voor dit kaatsseizoen 2019 voor de federatie Barradeel en we bedanken alle verenigingen voor haar inzet dit jaar.