Home laatste nieuws De winnaars van 19 en 20 augustus 2017

De winnaars van 19 en 20 augustus 2017

365
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van het kaatsweekend 19 en 20 augustus 2017. Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Wommels | Heren eerste klasse
1. André van Dellen | Pieter van der Schoot | Laas Pieter van Straten
2. Dirk Yde Sjaarda, Pier Piersma en Jan Schurer
3. Johannes van der Veen, Erik Haitsma | Thomas van zuiden
3. Elgar Boersma, Bauke Dijkstra | Willem Heeringa
Wier | Heren 50+ A klasse
1. Dirk Poortstra | Piet Zondervan | Sape Nauta
2. Siebe Tolsma | Tjeerd Dijkstra | Johannes Siegersma.
3. Johan Hiemstra | Hans Felkers | Roel Sijbesma
Wier | Heren 50+ B klasse
1. Oeds de Roos | Henk Mulder | Wibe Hoitenga
2. Jan Volbeda | Douwe Durk Reitsma | Daan Groen
3. Maikel Versnel | Jan de Jong | Andries Idzerda.
 
Hitzum | Dames eerste klasse
1.  Tineke Dijkstra | Hermine Sytema | Jeske de Boer
2. Nelie Steenstra | Anouk Tolsma | Kim Dijkstra
3. Jeanette Jansma | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
Hitzum | Herkansing Dames eerste klasse
1. Andrea Kroes | Anneke Smid | Hendrieke van der Schoot
2. Fenna Kramer | Anke Winkel | Corina de Vries
Pingjum | Jongens afdeling
1. Bolsward: Hidzer Boogaard | Jelle Cnossen | Menno Galama (k)
2. Lollum-Waaxens: Sietze Bouma | Germ Pyt van Popta | Gabe van Popta
3. Menaam : Youri de Groot | Mark Polstra
3. Berltsum: Allard van Wigcheren | Thomas Dijkstra | Wytze Wassenaar
  Easterein | Meisjes del 
1. Jannica van der Ploeg | Gerde Lycklama à Nijeholt | Larissa Smink
2. Rixt Wijnia | Jessie Rekker | Rixt Fokkema
3. Rianne Nutma | Naomi Wiersma | Selma de Boer
Easterein | Herkansing Meisjes del  
1. Ellen Jorritsma | Joanne Elise Broeders | Marije Bodde
Driesum | Schooljongens A klasse
1. Jorn Lars van Beem | Gerrit Hendriks
2. Jesse Kroondijk | Steven Koster
Driesum | Schooljongens B klasse
1. Haye Tseard van der Hem | Bauke Toren
2. Dietmer Kuperus | René van der Walt
3. Daniël Meesters | Leon Wijning
Driesum | Herkansing Schooljongens B klasse
1. Johannes Bouma | Justin de Vries
2. Dylan Koel | Jacob Klaas Dijkstra
 
Marsum | Pupillen jongens A klasse
1. Jelmer Foppe Drijfhout | Redmer Wiersma
2. Pieter den Breejen en Sjouke Beimers
Marsum | Pupillen Jongens B klasse
1. Jens Kooistra | Thomas Bouma
2.  Jelvin Kaper | Jan Yntema
3.  Harmen Zuidema | Enrico Post
Marsum | Herkansing pupillen
1. Nick van der Walt | Remco Post
Bolsward | Pupillenmeisjes A klasse
1. Marsha Boersma | Ilse Marije van Beem
2. Noa Elzinga | Gerbrich Koster
Bolsward | Pupillenmeisjes B klasse
1. Monique Postma | Dido Iedema
2. Jelly Hiemstra | Judith Cuperus
3. Marrit de Groot | Elbrich Kooistra
Raerd | Welpenjongens
1. Brent Jesse van Beem | Hidde Jorritsma
2. Daan Kooistra | Johannes de Boer
3. Lieuwe van der Kamp | Jort de Kroon
 
Wolsum | Welpenmeisjes
1. Sophie Kroondijk | Manouk Scharringa
2. Marrit Bruinsma | Lisan Kaper
Wolsum | Welpenmeisjes Herkansing
1. Brecht Renema | Karina Mollema
 
Kimswerd | Heren Hoofdklasse
1. Bauke Triemstra | Alle Jan Anema | Hendrik Kootstra (koning)
2.  Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
3. Jouwert Nicolay | Pieter-Jan Plat | Haije Jan Nicolay
 
Vrouwenparochie | Heren eerste klasse
1. Johannes van der Veen | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
2. Elgar Boersma | Bauke Dijkstra | Hendrik Bouwhuis
3. Dirk-Yde Sjaarda | Pier Piersma | Jan Schurer
 Akkrum | Dames hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Wiljo Sybrandy | Manon Scheepstra
2. Anne Monfils | Nynke Sybrandy | Marrit Zeinstra
3. Tineke Dijkstra | Hermine Sytema | Jeske de Boer
 
 Tzummarum | Jongens VF
1. Wytze Wassenaar | Gabe-Jan van Popta |  Pieter-Jan Leijenaar
2. Lars Onrust | Jelle Cnossen | Youri de Groot
3. Karel Monfils |  Douwe Lyclama â Nijholt | Anco Vroom.
3. Teake Hofman |  Germ Pyt van Popta | Martin Schinkel
 
Wommels | Schooljongens
1. Thomas Dijkstra | Rutger Torensma | Kjell Dijkstra
2. Steven Koster | Rick Minnesma | Jorn Lars van Beem
3. Johan Cnossen | Sil van der Geest | Dylan Koel
3. Gerbrand Kramer | Milan van der Weg | Luka van der Weg
 Wommels | Schooljongens Herkansing
1. Thom Dijkstra | André de Vries
2. Daniël Meesters | Sjouke Beimers | Stijn Vincken
 
Wommels | Schoolmeisjes
1. Sigrid Post | Marlies Bonnema | Larissa Smink
2. Jessie Rekker | Marije Bodde
Wommels | Schoolmeisjes  herkansing 
1. Famke Zijlstra | Rixt Blanke | Lieke van Loon

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in