Home laatste nieuws Partuur Anna-Brecht Bruinsma wint Keatsoff

Partuur Anna-Brecht Bruinsma wint Keatsoff

490
0

Op donderdag 17 augustus 2017 vormde kaatsveld “De Oanrin” voor de 3de keer het toneel voor de keatsoff. De nummer 12 t/m 15 van de ranking strijden tijdens de keatsoff om het laatste ticket voor de Froulju’s P.C. in Weidum.

Loting

Onder een grijs wolkendek waar zo nu en dan motregen uitkwam en met veel publiek langs de lijnen ondanks de weersomstandigheden betraden 4 formaties om klokslag 17:00 de arena. De leiding is deze dag in handen van de heer S. Hiemstra. De vier formaties die met elkaar de degens gingen kruisen bestonden uit Anne Berber Zeinstra met Lotte Delgrosso en Jildou Felkers. Opslagster Serena Hovenga kwam in actie met Mintje Meintema en Ineke van der Ploeg. Het derde partuur bestond uit Nelie Steenstra, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra en tot slot was er Anna Brecht Bruinsma met voorinse Mariska Hoogland en Melissa Rianne Hiemstra. De dames konden rond kwart voor vijf hun eigen lot mogen trekken wie er tegen wie op de eerste omloop tijdens deze keatsoff tegenover elkaar kwamen te staan.

Nelie Steenstra – Anne Berber Zeinstra

De formatie van Nelie Steenstra, Anouk Tolsma en Kim Dijkstra begonnen aan de opslag en zij waren via het lot gekoppeld aan Anne Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Jildou Felkers. Het werd een zeer spannende strijd want gelijk het openingseerst dient op de 6-6 te worden beslist als Anne Berber het vizier dan niet op scherp heeft staan neemt partuur Nelie de leiding. De balans keert echter al snel weer terug in de wedstrijd door goed werk aan de opslag van Anne Berber als zij weet te voorkomen dat Kim de kaats weet te passeren op de 1-0 2-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van bordjes want nu neemt partuur Anne Berber de leiding door goed werk van Jildou in het tussenspel als zij de kaats weet te behouden op de 1-1 4-6. Lang kunnen zij niet van de voorsprong genieten want het is Nelie zelf die haar partuur langszij weet te brengen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 1-2 6-4. Via een 4-2 en een trik trak situatie waarin Nelie de boven weet te vinden nemen zij weer een 6-2 voorsprong en als het vizier van Anne Berber weer niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland nemen Nelie, Anouk en Kim weer de leiding. Via een snel verkaatst eerst verschijnt er een 6-0 en als Jildou en Anne Berber dan even van opslag ruilen om het tij te keren valt dit niet goed uit want als ditmaal Jildou het perk mist op de 3-2 6-2 loopt het verschil op naar de 2 eersten. Nelie lijkt met haar maten de controle over de partij in handen te hebben als zij vervolgens als eerste het 5de eerst weten te bereiken door goed opslag werk. Zij weten daarmee te voorkomen dat Lotte de kaats weet te passeren op de 4-2 6-2. De strijd lijkt daarmee te zijn gestreden maar Anne Berber weigert met Lotte en Jildou de handdoek te werpen en knokt zich terug door een passeerslag van de kaats van Jildou op de 5-2 2-6. Door goed opslag werk weet de formatie van Anne Berber een 2-6 voorsprong te nemen en als wederom Jildou er in slaagt om de kaats te passeren keert de spanning terug en is het verschil terug gelopen naar de 5-4. Zij slagen er echter niet meer in om langszij te komen en zien Nelie de winst als nog veilig stellen met een zitbal op de 5-4 6-0.

Anna-Brecht Bruinsma – Serena Hovenga

De eerste finalist van deze editie van de keatsoff is dan bekend en wie zij tegen gaan komen moet gaan blijken uit de confrontatie tussen Anna-Brecht Bruinsma, Mariska Hoogland en Melissa Rianne Hiemstra en het partuur van Serena Hovenga, Mintje Meintema en Ineke van der Ploeg. Het Anna Brecht zelf die de partij weet open te breken als zij een zitbal weet te plaatsen op de 6-4. De strijd lijkt daarna los te barsten als ook hier de eerste 6-6 verschijnt wanneer Anna Brecht er niet in slaagt om de bal in het perk te brengen keert het evenwicht terug op de 1-1. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt aan het begin van deze wedstrijd want via een snel verkaatst weet Melissa hun 2de eerst te verzilveren als zij de kaats weet te passeren op de 1-1 6-0. Zij slagen er niet in om dit gelijk uit te bouwen waardoor Serena, Mintje en Ineke weer weten aan te sluiten als wederom Anna Brecht het perk mist ditmaal op de 2-1 0-6. Het partuur van Serena slaagt er echter niet in om de partij naar hun hand te zetten en moeten het 3de eerst weer laten aan partuur Anna Brecht door goed werk van Mariska als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-2 6-2. Langzaam maar zeker weten Anna Brecht, Mariska en Melissa Rianne de touwtjes in handen te nemen en de voorsprong uit te bouwen door ditmaal een prachtige zitbal van Anna Brecht op de 3-2 6-4. Serena probeert met haar maten het tij nog te keren maar ze slagen er niet in om een passend antwoord te vinden en zien het 5de eerst aan de telegraaf aan de zijde van partuur Anna Brecht verschijnen als ditmaal Serena het perk mist op de 4-2 6-4. De strijd is dan gestreden want het laatste eerste eerst is een zeer snel verkaatst eerst. Het is Mariska die de winst veilig weet te stellen met een zitbal op de  5-2 6-0.

Finale Nelie Steenstra – Anna-Brecht

Nadat de dames even een kleine pauze hadden gehad en het veld even was aangepast met een perk in het midden kon scheidsrechter S. Hiemstra het startsein geven voor de finale van deze keatsoff. De winnaar plaatst zich voor de 41ste Froulju’s PC in Weidum. Het werd een kraker waarin beide formaties alles uit de kast haalden om de winst veilig te stellen. Ondanks het grijze wolkendek werd er fel gestreden op kaatsveld de Oanrin bij Us Keatsen. Nelie Steenstra was weer als eerste aan zet om de bal naar het perk te brengen zij begon weer aan de opslag met haar maten Anouk Tolsma en Kim Dijkstra. Zij stonden tegenover Anna Brecht Bruinsma, Mariska Hoogland en Melissa Rianne Hiemstra. Nelie weet zelf deze finale open te breken  als zij het perk van Mariska en Melissa met lege handen achterlaat op de 6-4. De strijd barst gelijk los want het tweede verkaatste eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist. Als de opgeslagen bal van Anna Brecht buiten het perk beland loopt het verschil op naar de 2-0. De strijd is er niet minder om want de spanning keert terug als Anna Brecht weet te voorkomen dat Kim de kaats passeert op de 2-0 0-6. Beide parturen geven elkaar niets toe en strijden om elke 2 punten aan de telegraaf zodat er voor de 2de keer in 4 eersten de beslissing valt op de 6-6. Als ditmaal Nelie er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen  te brengen keert de balans terug op de 2-2. Het blijft een prachtige strijd om elke centimeter gras in Akkrum want voor de 3de keer in deze finale van deze keatsoff is daar weer de 6-6 door goed werk in het tussenspel van Kim zij retourneert de bal tot voor de kaats nemen zij weer de 3-2 voorsprong. Anna Brecht lijkt vervolgens met Mariska en Melissa Rianne even de grip kwijt op de partij want het verschil loopt op naar de 4-2 door een passeerslag van de kaats van Kim op de 3-2 6-2. Nelie, Anouk en Kim lijken vervolgens in een zetel te zitten als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken als de opgeslagen bal van Mariska buiten het perk beland op de 4-2 6-4. Anna Brecht en haar maten weigeren de handdoek te werpen en blijven knokken voor de punten wat hun een 3de eerst oplevert door een prachtige zitbal van Anna Brecht op de 5-2 6-6. Het partuur van Nelie slaagt er maar niet in om de deur in het slot te gooien waardoor zij hun voorsprong kleiner en kleiner zien worden. Het is weer Anna Brecht met haar opslag die de achterstand weet te verkleinen ditmaal met een zitbal op de 5-3 4-6. De strijd is er echter niet minder om en voor de 5de keer dient er vervolgens een eerst te worden beslist op de 6-6. Het is Melissa Rianne die de strijd weer helemaal openbreekt als zij de kaats weet te passeren waardoor de beslissing dient te vallen in het laatste te verkaatsen eerst. Nelie, Anouk en Kim slagen er echter niet meer in om een passend antwoord te vinden en moeten de winst ondanks de grote voorsprong als nog laten aan partuur Anna Brecht Bruinsma, Mariska Hoogland en Melissa Rianne Hiemstra. Het is een zitbal van Anna Brecht die hun naar de 41ste Froulju’s PC brengt. Zij winnen daarmee deze editie van de keatsoff.

Uitslag Akkrum Keatsoff:

1e en naar de 41ste PC

Anna Brecht Bruinsma                                      Wommels

Mariska Hoogland                                               Beetgum

Melissa Rianne Hiemstra                                 Stiens

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in