Home laatste nieuws Wie kaatst met wie in 2021?

Wie kaatst met wie in 2021?

228
0

Het begon met de overstap van Tjisse Steenstra naar het perk Renze Pieter Hiemstra – Hans Wassenaar. De stellerij voor het nieuwe kaatsjaar is los. Aanvullingen? 06-51322689 Facebook of kaatsnieuws@gmail.com

Tjisse Steenstra Renze Hiemstra Hans Wassenaar
Gert-Anne van der Bos Taeke Triemstra Erwin Zijlstra
Marten Bergsma Dylan Drent Hendrik Kootstra
Enno Kingma Menno van Zwieten Kees van der Schoot
Jelle Attema Gabe van Popta Pieter Jan Leijenaar
Peter van Zuiden Allard Hoekstra Laas Pieter van Straten
Johannes van der Veen Kevin Jordi Hiemstra Tsjerk Elzinga
Bauke Triemstra Pieter Jan Plat Sjoerd de Jong
Paul Dijkstra René de Haan Gerben de Boer
Lieuwe van der Werff Sip Jaap Bos Riemer Hoekstra
Remmelt Bouma Bauke Dijkstra Thomas van Zuiden
Gerard de Vries Mark Minnesma Yannick Hielkema
Youri de Groot Hendrik Jan vd Velde Jelte Pieter Dijkstra
Corné Tuinenga Jelle Cnossen Gjalt-Sjirk de Groot
Auke Boomsma Hyltje Bosma Patrick Scheepstra
Wessel van der Woud Lucas Postma Jasper Jager
Wierd Baarda Marco de Groot Roel-Pieter de Jong