Home laatste nieuws Update | Wie kaatst met wie in 2020?

Update | Wie kaatst met wie in 2020?

173
0
Marten Bergsma

Kaatsers in de hoofdklasse zijn zich aan het formeren voor het volgende seizoen. Dat is uiteraard niet ongebruikelijk vlak na de PC. Dylan Drent en Hendrik Kootstra wisselen hun opslager Bauke Triemstra in voor PC-winnaar Marten Bergsma. 

Parturen 2020:
– Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
– Gert- Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
– Menno van Zwieten | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
– Enno Kingma | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
– Bauke Triemstra | Pieter Jan Plat | Sjoerd de Jong
– Auke Boomsma | Gabe van Popta | Laas Pieter van Straten
– Haye Jan Nicolay | Jelte Visser | Evert Pieter Tolsma
– Youri de Groot | Pier Piersma | Stefan van der Meer
– Jelle Attema | Lennart Adema | Patrick Scheepstra
– Jelte-Pieter Dijkstra | Hendrik Jan van der Velde | Pieter Jan Leijenaar
– Remmelt Bouma | Bauke Dijkstra | Willem Heeringa
– Johannes van der Veen | Kevin Jordi Hiemstra | Tsjerk Elsinga
– Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
– Wierd Baarda | Marco de Groot | Roel Pieter de Jong
– André van Dellen | Pieter van der Schoot | Gerben de Boer
– Lieuwe van der Werff | Sip Jaap Bos | Riemer Hoekstra
– Paul Dijkstra | Djurre Seerden | Klaas Pier Folkertsma
– Gerwin Dijkstra | Hessel Postma | Jesper Tolsma
– Gerard de Vries | René de Haan | Yannick Hielkema
– Corné Tuinenga | Jelle Cnossen | Gjalt Sjirk de Groot
– Stan van den Berg | Roy van den Berg | Ruben Eijzenga
– Johan Diertens | Hyltje Bosma | Patrick van Dellen
– Sybren Poelsma | Sjoerd Taeke Kooistra | Gerrit Jan Duiven
– Wytze Wassenaar | Hielke Beijering | Dirk Henk Kuipers