Home laatste nieuws Alle uitslagen van NK Jongens in Wergea

Alle uitslagen van NK Jongens in Wergea

226
0

In Wergea wordt zaterdag 10 juni het NK voor jongens gekaatst. Op de lijst staan 43 parturen. Dat zijn er meer dan er de afgelopen jaren geweest zijn. Vorig jaar stonden er 39 parturen op papier. In 2015 41 en in 2014 36. Peins was vorig jaar de grote favoriet maar Exmorra ging er met de prijs vandoor.

EERSTE OMLOOP
1. Ee 2. Morra-Lioessens 5-4|6-4
3. Ingelum 4. Hommerts-Jutryp 2-5|4-6
5. Menaam 6. Sint Annaparochie 5-1|6-6
7. Tzummarum 8. Scharnegoutum 5-4|6-6
9. Mantgum 10. Harlingen 5-0|6-6
11. Grou 12. Bitgum 2-5|6-6
13. Anjum 14. Lollum-Waaxens 5-2|6-2
15. Arum 16. Reduzum 5-2|6-6
17. Huizum 18. Tzum 5-5|6-6
19. Dongjum 20. Kimswerd 0-5|4-6
21. Goutum 22. Spannum 5-5|2-6
23. Folsgare 24. Winsum 3-5|4-6
25. Jelsum-Cornjum 26. Exmorra 0-5|4-6
27 Gaast-Ferwoude 28. Stiens 5-1|6-0
29. Makkum 29. Minnertsga 5-4|6-4
31. Bolsward 32. Witmarsum 5-2|6-2
33. Easterein 34. Damwâld 2-5|6-6
35. Achlum 36. Baard 0-5|2-6
37. Berltsum 38. Wommels 5-2|6-6
39. Sexbierum 40. Dronryp 0-5|2-6
41. Franeker 42. Alde Leije 5-2|6-0
43. Wergea
TWEEDE OMLOOP
43. Wergea 1. Ee 5-0|6-4
4. Hommerts 5. Menaam 2-5|4-6
7. Tzummarum 9. Mantgum 5-5|4-6
12. Bitgum 13. Anjum 5-5|4-6
15. Arum 18.. Tzum 5-0|6-2
20. Kimswerd 22. Spannum 5-3|6-4
24. Winsum 26. Exmorra 2-5|4-6
27. Gaast 29. Makkum 2-5|4-6
31. Bolsward 34. Damwâld 5-1|6-0
36. Baard 37. Berltsum 0-5|4-6
40. Dronryp 41. Franeker 5-0|6-0
DERDE OMLOOP
43. Wergea 5. Menaam 3-5|4-6
9. Mantgum 13. Anjum 3-5|6-6
15. Arum 20. Kimswerd 5-2|6-4
26. Exmorra 29. Makkum 5-0|6-2
31. Bolsward 37. Berltsum 4-5|0-6
40.  Dronryp
VIERDE OMLOOP
40. Dronryp 5. Menaam 4-5|6-6
13. Anjum 15. Arum 5-4|6-4
26. Exmorra 37. Berltsum 5-5|6-6
HALVE FINALE
5. Menaam 13. Anjum 4-5|4-6
37. Berltsum
FINALE
37. Berltsum 13. Anjum 5-2|6-4

 

Vorig artikelDe winnaars van 8, 9, 10 en 11 juni 2017
Volgend artikelAlle uitslagen van het NK Meisjes in Makkum

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in