Home laatste nieuws Sjanet Wijnia krijgt 4 wimpels bij PC

Sjanet Wijnia krijgt 4 wimpels bij PC

386
0
Sjanet Wijnia

Sjanet Wijnia uit Wommels krijgt haar vier wimpels bij de PC op woensdag 21 augustus in Weidum. Dat maakte voorzitter Betty Blanksma van de Ald Meiers Partij in  Hitzum bekend.

Blanksma vertelde dat de Ald Meierspartij meteen nadat ze gehoord hadden dat Sjanet Wijnia haar vierde wimpel behaald had tijdens het NK, geprobeerd heeft de huldiging naar Hitzum te halen. ,,Mar dat hat de Frouljus PC ek dien”, vertelt Blanksma. De keuze werd daarom bij de kaatsster zelf neergelegd. Sjanet Wijnia koos voor de PC in Weidum. Blanksma begrijpt dat goed, maar vindt het wel jammer.

Vier wimpels

Sjanet Wijnia is de vierde die de vier wimpels wint. Voor deze onderscheiding moet de Ald Meiers, Jong Famme partij, PC en het NK gewonnen worden. Fenna Zeinstra, Sjoukje Visser en Aukje van Kuiken wonnen eerder de vier wimpels.