Home laatste nieuws PC 2019 | The Day After – Wat schrijven andere media?

PC 2019 | The Day After – Wat schrijven andere media?

186
0

De winnaars weten we, de cijfers hebben we gezien en de feiten las je woensdag al in ons live-blog. Maar wat schrijven volgers the day after the day before?

LC | Uniek: Kaatsen voor bijna lege tribunes

Zelden regende het zo hard als tijdens de PC van 2010. Die partij werd echter ‘gewoon’ uitgekaatst. Of dat verstandig was of niet maakte na de finale niets meer uit. De editie van 2019 werd wél stilgelegd, vanwege dreigend onweer. Publiek moest it Sjûkelân anderhalf uur lang verlaten en dat was nog niet eerder vertoond. Dat het achteraf meeviel, deed aan het besluit niets af. De Permanente Commissie kon niet om de onweersdreiging heen en de eventuele risico’s die zouden ontstaan.

PC-voorzitter Ids Hellinga in de Leeuwarder Courant: “It wie spitich dat it nedich wie. We hiene rekkene op in oere om alle minsken te evakuearjen. Dat foel ta, mar we koenen it net weagje.” Op het moment dat de partijen gestaakt werd, zaten de parturen van Haye Jan Nicolay en Enno Kingma nog volop in de laatste wedstrijd op de eerste omloop. Kingma: “Ik snap eigenlijk niet waarom het onderbroken wordt. Ik hoorde geen gerommel en het regende niet. We zaten midden in de partij. Hervatten is dan altijd lastig.” Kingma won de eerste omloop overigens na de hervatting alsnog, maar sneuvelde een omloop later tegen het partuur van Menno van Zwieten.


kaatsen.nl | Piet rules the world
Op de site van Jan Braaksma lezen we over hetzelfde voorval: de onderbreking van anderhalf uur: ‘De weg naar de finale werd tijdens de middaguren hinderlijk onderbroken voor code geel die veel regen, onweer en harde wind voorspelde. Bij code geel staat de PC feitelijk buitenspel en moet gehoor geven aan de Gemeente en de mensen die gaan over de veiligheid in dit geval de ruim 10.000 kaatsliefhebbers die zich op het Sjûkelân bevonden. Vanaf half twee tot drie uur moest iedereen het veld verlaten en tegen drie uur werd de wedstrijd weer opgestart.

Dat de PC niet zomaar een partij is bewees het enkele uren later toen de tribunes weer even vol zaten als toen de wedstrijd werd stilgelegd. Dat kan alleen maar bij de PC! Hulde daarvoor! Dat het maar een beetje regende en dat het onweer zelfs niet met een loep te ontdekken was is een ander verhaal. Het lijkt wel of de wereld in handen is van Piet Paulusma en zijn weerbol. Het zal de nieuwe tijd wel zijn.”

FD | “Niet de Tjisse die we kennen”
Net als vorig jaar verloor het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra de PC-finale. Steenstra ging sinds 2013 nog nooit zonder prijs naar huis, maar verloor in diezelfde periode ook vier finales en won er geen enkele. Taeke Triemstra: “Het beste partuur heeft gewonnen. Zij waren beter aan de bal en als dat zo is, moet je dat onderkennen. We hebben er wel naar toegeleefd om hem [Steenstra, red.] aan de winst te helpen. We hebben tot dusverre een mooi jaar gehad en dan wil je deze partij als bekroning ook winnen. Maar het was vandaag niet de Tjisse Steenstra die we kennen.”


Tjisse Steenstra zelf: “We willen op de PC laten zien, dat we het beste partuur hebben en helaas is dat opnieuw niet gelukt. Maar ik stop niet eerder, dan dat ik de overwinning heb. Gert-Anne van der Bos: “Ik denk niet, dat we er in de finale kansloos zijn afgegaan. Maar wij kaatsten op de stuit niet geweldig en zij kaatsten gewoon goed.

FD | Afscheid met een vijfde derde prijs
Marten Feenstra kaatste nu toch echt zijn laatste wedstrijd. Hoewel… Het blijft kaatsen. Feenstra: “Dit was het echt. Ik weet dat het klaar is en dan moet je stoppen. Ik heb in de halve finale zelf niet mijn niveau gehaald. Ik had wel het gevoel, dat er meer ingezeten had. Die kans komt niet weer.”

LC | En dan zijn er nog de winnaars…


Hans Wassenaar: “Alles wie hjoed rekke. Alles wie goud.” De eerste omloop tegen partuur Diertens verliep echter niet vlekkeloos. Renze Hiemstra: “Bij Marten thuis hebben we maar even naar beelden van 2013 en 2016 gekeken, toen Hans en ik ook samen de PC wonnen. We hebben zelfs de film van 2003 teruggezien, toen Folkert [trainer van het partuur, red.] won. Dat was goed om even lekker in de sfeer te komen. Hier omhangen, daar wordt niemand beter van.” Marten Bergsma won de PC voor het eerst: “Ik hie sûne spanning, mar gjin senuwen. Kening? Foar my telt allinnich dy hage. Dy woe ik beslist om hawwe.”(bronnen: LC, FD, kaatsen.nl; foto’s: kaatsnieuws.com, Henk Bootsma)

Vorig artikelPC 2019 | Alle uitslagen
Volgend artikelKNKB schorst Iseger voor vijf wedstrijden: “Ik ben er klaar mee”