Home laatste nieuws PC 2018: De loting

PC 2018: De loting

198
0

In Franeker is vanavond tijdens de kaatsshow Heedaar! geloot voor de 165e PC. Die wordt op woensdag 1 augutus 2018 vanaf 9:30 uur verkaatst.

1. 

Remmelt Bouma
Jelte Visser
Willem Heeringa
  2.

Enno Kingma
Renze P. Hiemstra
Hans Wassenaar
         
3.

Durk Ennema 
Jacob Klaas Haitsma
Patrick Scheepstra
  4. 

Menno van Zwieten
Hylke Bruinsma
Erwin Zijlstra
         
5.

Auke Boomsma
Marten Feenstra
Laas Pieter van Straten
  6. 

Paul Dijkstra
Gabe Jan van Popta
Stefan van der Meer
         
7. 

Arnold Zijlstra
Pier Piersma
Haye Jan Nicolay
  8. 

Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra
         
9. 

Bauke Triemstra
Dylan Drent 
Hendrik Kootstra
  10.

Jelte-Pieter Dijkstra 
Bauke Dijkstra
Evert Pieter Tolsma
         
11.

Jelle Attema
Kees van der Schoot
Sjoerd de Jong
  12.

Elgar Boersma
Hyltje Bosma
Hendrik Bouwhuis
         
13.

Bouke Willem Tuinman
Rene de Haan
Wybren Postma
  14.

Marten Bergsma
Pieter Jan Plat
Jan Schurer
         
15.

Patrick van Dellen
Hendrik Jan van der Velde
Aloys Freitag
  16.

Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden