Home laatste nieuws Partuur Okkema kaatst zich naar Frouljus PC

Partuur Okkema kaatst zich naar Frouljus PC

259
0

Het partuur van Sietske Okkema, Anouk Tolsma en Rixt Wijnia heeft zich op de valreep geplaatst voor de Frouljus PC. Zij wonnen op de eerste klaswedstrijd in Ried een derde prijs en dat was voldoende om twee plaatsen te stijgen de rankingslijst.

Het partuur van Serena Hovenga, Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma verloor een omloop eerder; het partuur van Hester Zijlstra, Anke Winkel en Simona Kootstra verloor al in de eerste omloop van het meisjespartuur van Larissa Smink, Naomi Wiersma en Fiera de Vries. Dat laatste partuur kwam zelfs tot de finale, maar daarin was het partuur van Jildou Sweering, Lotte Delgrosso en Jennie Terpstra te sterk.

De parturen van Serena Hovenga en Hester Zijlstra dalen in de ranking en kaatsen donderdag de Keats Off in Easterein. Hetzelfde geldt voor de parturen van Wybrig Bakker en Nicole Hempenius.

In de finale op de hoofdklasse stond het partuur van Ilse Tuinenga, Manon Scheepstra en Sjanet Wijnia (zoals bijna elke week) tegenover dat van Nynke Sybrandy, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra. Het laatste partuur won. De derde prijs was voor Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol.

Keats Off:

– Serena Hovenga | Lobke Vlasbloem | Aluca Bouma
– Hester Zijlstra | Anke Winkel | Simona Kootstra
– Wybrig Bakker | Hiske Zeinstra | Melissa Hiemstra
– Nicole Hempenius | Mintje Meintema | Miranda Scheffer

(kaatsnieuws.com)