Home laatste nieuws Partuur Ilse Tuinenga wint ook in Winsum

Partuur Ilse Tuinenga wint ook in Winsum

283
0

Het is zondag 19 mei 2019 als de dames hun kaatstas hebben in gepakt om af te reizen naar Winsum. Zij zijn deze dag te gast op sportcomplex “De Helling” in Winsum. Onder prachtige weersomstandigheden organiseerde Kaatsvereniging Winsum een vrije formatie wedstrijd voor zowel de dames hoofdklas als de dames eerste klas.

Ilse Tuinenga – Jildou Sweering

Ilse Tuinenga beet samen met haar maten Sjanet Wijnia (weer terug op de Friese kaatsvelden) en Manon Scheepstra het spits af. Zij stonden op de eerste lijst tegenover Jildou Sweering, Marte Altenburg en Jennie Terpstra. Het begin was voor Ilse en haar maten als zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen en deze voorsprong snel weten uit te bouwen naar een 3-0. Langzaam maar zeker komt het partuur van Jildou beter in de wedstrijd en weet eerst voor eerst van de achterstand te halen en zij komen vervolgens dichter en dichter bij via de 3-1 keert uiteindelijk de balans via de 3-2 weer terug in de wedstrijd op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen en als Manon de bal op de 3-3 6-6 tot in het perk weet te retourneren weten zij de voorsprong weer in handen te nemen. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Ilse samen met Sjanet en Manon het 5de eerst te bereiken wanneer Manon weer op de goede plek staat en de bal tot in het perk weet te retourneren op 4-3 6-0. Jildou weigert echter met Marte en Jennie de strijd op te geven en weten op wedstrijd punt tegen een 4e eerst uit het vuur te slepen door een zitbal van Jildou. Zij kunnen daar niet mee voorkomen dat voor hun het doek gaat vallen op de eerste lijst want het is Manon die de 2de omloop veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren op 5-4 6-4.

Nynke Sybrandy – Wybrig Bakker

De formatie van Nynke Sybrandy, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra nemen het in hun eerste partij van de dag op tegen Wybrig Bakker, Hiske Zeinstra en Melissa Rianne Hiemstra. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Nynke. Ondanks verwoede pogingen van Wybrig en haar maten om grip op de wedstrijd te krijgen zien zij al hun pogingen daar toe stranden waardoor het verschil blijft oplopen via de 2-0 naar de 3-0. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn waardoor Nynke met Imke en Marrit in hun eerste partij van de dag niet echt in de problemen komen en eenvoudig naar de 2de lijst gaan als Marrit de winst veilig weet te stellen met een prachtige retourslag tot in het perk op de 5-0 6-4. In de 3de partij van de eerste lijst staat Tineke Dijkstra samen met Sandra Hofstra en Louise Krol tegenover Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Het begin van de partij is duidelijk voor partuur Tineke als zij er geen gras over laten groeien. Zij nemen gelijk het initiatief en weten na het eerste bordje een gaatje te slaan via de 2-0 naar de 3-0. Anne, Margriet en Harmke lijken er even geen passend antwoord op te kunnen vinden maar ze geven de strijd niet op en dat resulteert vervolgens in hun 1ste bordje aan de telegraaf. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor partuur Tineke maar zij slagen er niet in om de voorsprong vast te houden en zien eerst voor eerst Anne met Margriet en Harmke dichter en dichterbij komen via de 3-2 naar zelfs 3-3. Het zevende eerst in een kaatspartij wil nog wel eens voor een ommekeer gaan zorgen en dat gebeurd ook hier als de rollen gelijk helemaal zijn om gedraaid en de formatie van Anne doorstoomt naar de 3-4 voorsprong. Tineke, Sandra en Louise proberen het wel maar zijn  de grip vervolgens volledig kwijt en zien vervolgens tegen een 3-5 achterstand aan. Zij weten het tij niet meer te keren en moeten de handdoek werpen op de 3-5 2-6 als de opgeslagen bal van Tineke buiten de perklijnen belandt.

Sietske Okkema – Anna Brecht Bruinsma

In de laatste partij van de eerste omloop in Winsum staat Sietske Okkema samen met Anouk Tolsma en Rixt Wijnia tegenover Anna Brecht Bruinsma, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Het werd een mooie partij want beide parturen waren zeer aan elkaar gewaagt en ze gaven vanaf de 1-1 niets toe en om en om verschenen de eersten aan de telegraaf via de 2-2 naar de 3-3. Even lijkt het er op dat de formatie van Sietske er met de buit vandoor gaat als zij als eerste het 4de eerst weten te bemachtigen. Anna Brecht weigert samen met Jeska en Martzen om de strijd te staken en de handdoek te gooien sterker nog ze knokken zich terug in de wedstrijd en weten langzij te komen op de 4-4. Het lijkt er vervolgens op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken wel eens naar de 2de lijst zou kunnen gaan. Jeska weet hun formatie aan het 5de eerste te helpen als zij op de 4-4 4-6 de boven weet te vinden en dat blijkt ondanks een zeer zwaar bevochten laatste eerst de beslissing te zijn. In het laatste eerst wordt nog een keer door beide parturen alles uit de kast gehaald. De winst wordt uiteindelijk veilig gesteld door prachtig werk op de boven van Jeska zij weet goed onder de bal te stappen en deze zo retour te sturen op de 4-5 6-6 tot in het perk dat de Sietske en haar maten er niet meer bij kunnen.

Ilse Tuinenga – Nynke Sybrandy

Het is de 2de vrije formatie van het seizoen bij de dames en de 2de omloop in Winsum leverde gelijk al een klapper op. Onder prachtige weersomstandigheden kruisten voor het eerst twee van de sterkste vrije formaties met elkaar de degens om de finale te kunnen bereiken. Ilse Tuinenga begint met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra aan de opslag tegen de formatie van Nynke Sybrandy, Imke van der Leest en Marrit Zeinstra. Het is Nynke die met haar opslag de partij weet open te breken als zij er in slaagt om Manon tot een kwaadslag te dwingen op de 4-6. De bliksemstart in deze confrontatie is voor Nynke en haar maten want zij weten de voorsprong vervolgens uit te bouwen als Nynke er met haar opslag in slaagt om het perk van Sjanet en Manon met lege handen achter te laten op de 0-1 2-6 plaatst zij een zitbal. Ilse, Sjanet en Manon lijken even geen passend antwoord te kunnen vinden en zien de achterstand verder oplopen als Marrit goed onder de opgeslagen bal zakt en de boven weet te vinden op de 0-2 4-6. Even lijkt het er op dat de voorsprong verder oploopt naar de 0-4 maar daar steekt Sjanet een stokje voor als zij de kaats weet te passeren op de 0-3 6-6. Het lijkt even de ommekeer in te luiden want door goed opslag werk van Ilse zij weet hun 2de eerst te bemachtigen met een prachtige zitbal op de 1-3 6-4. Zij slaagt er echter niet in om samen met Sjanet en Manon langszij te komen want het is  Marrit die in een zeer zwaar bevochten eerst de voorsprong weer weet uit te bouwen als zij de boven weet vinden op de 2-3 6-6. Er ontstaat een boeiende strijd waarin Ilse de hoofdrol voor zich op eist als zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-4 6-4 en daarmee de aansluiting weet te herstellen. Nynke, Imke en Marrit proberen de draad weer op te pakken maar kunnen niet voorkomen dat de telegraaf weer in evenwicht terug keert door goed werk van Ilse in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-4 6-4. De strijd is er niet minder om want Nynke, Imke en Marrit weigeren op te geven en blijven knokken zodat de telegraaf uiteindelijk de 4-4 6-6 bereikt het is dan Sjanet die een heel belangrijk eerst weet binnen te halen in een uiterste poging om de bal te halen weet zij al liggend deze als nog na de 1ste stuit te retourneren tot in het perk en daarmee hun 5de eerst veilig te stellen. Nynke, Imke en Marrit hebben hier geen antwoord meer op en zien Ilse haar partuur naar de finale loodsen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-4 6-4.

Anne Monfils – Anna Brecht Bruinsma

In de strijd om het 2de finale ticket gaat Anne Monfils samen met Margriet Bakker en Harmke Siegersma de strijd aan met de formatie van Anna Brecht Bruinsma, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Het eerst bordje aan de telegraaf komt hier aan de zijde van partuur Anne als de opgeslagen bal van Anna Brecht buiten de perklijnen belandt op de   6-4. Het begin van deze partij is voor Anne, Margriet en Harmke want zij weten gelijk de voorsprong te verdubbelen als Anne de kaats met haar opslag weet te behouden op de 1-0 6-2. Het partuur van Anna Brecht probeert uit alle macht de achtervolging in te zetten maar zien voor de 3e de keer het eerst richting de formatie van Anne gaan als Harmke er in slaagt om de kaats te passeren op de 2-0 6-0. Langzaam maar zeker lijkt de partij als nog op gang te komen wanneer Anna Brecht haar partuur in de race houd als zij een zitbal weet te plaatsen op de 3-0 2-6. De spanning keert zelfs volledig terug als ditmaal Martzen een bordje weet te bemachtigen door de kaats te passeren op de 3-1 2-6. Zij slagen er echter niet in om de stand weer gelijk te trekken en zien Anne de voorsprong weer uit bouwen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 3-2 6-0. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want het is Martzen die het 7de eerst van deze partij weet te bemachtigen als zij de kaats weet te passeren op de 4-2 4-6. Een belangrijk moment in deze partij is de retourslag vanaf de boven van Jeska op de 4-2 4-4 als deze net over de kwaadlijn terecht komen en Anne en haar maten aan een 6-4 voorsprong maakt Harmke daar gebruik van en zij verzilvert hun 5de eerst met een retourslag tot voor de kaats op de 4-3 6-4. Anna Brecht, Jeska en Martzen blijven het proberen maar moeten de handdoek werpen als Harmke op de goed plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren en daarmee de finale veilig te stellen op de 5-3 6-2.

Derde prijs of niets

Voordat de finale van de 2de vrije formatie van het seizoen onder een prachtig zonnetje van start ging in Winsum was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets. Hierin stond Nynke Sybrandy samen met Imke van der Leest en Marrit Zeinstra tegenover Anna Brecht Bruinsma, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden als gelijk het eerste bordje op de 6-6 beslist dient te worden. Het is Imke die het weet binnen te slepen als zij de kaats weet te passeren. Via een zeer snel verkaatst eerst keert al snel weer de balans terug in de partij als ditmaal Anna Brecht de bal voor de kaats weet te keren op de 1-0 0-6. Het blijft even stuivertje wisselen want voor de 2de keer komt partuur Nynke op voorsprong door goed werk van Marrit als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-1 6-0. Zij slagen er niet in om dit gelijk uit te bouwen want als Jeska op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-1 2-6 is de stand weer in evenwicht. Nynke, Imke en Marrit als eerste het 3de bordje aan de telegraaf te hangen als ditmaal Nynke het vizier op scherp heeft staan en een prachtige zitbal weet plaatsen op de 2-2 6-0 op het perk van Jeska en Martzen. Het verschil loopt vervolgens hard op wanneer in het daarop volgende verkaatste eerst de bal van Anna Brecht buiten de perklijnen belandt op de 3-2 6-2. Als Marrit de bal vanaf de boven tot in het perk weet te retourneren op de 4-2 6-0 is de strijd gestreden want de 3de prijs komt niet meer in de problemen en het is Nynke die samen met Imke en Marrit deze weet te bemachtigen als zij de kaats weten te passeren op de 5-2 6-0.

Ilse Tuinenga – Anne Monfils

In de finale betreedt Ilse Tuinenga samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra de arena als eerste om het op te gaan nemen tegen Anne Monfils, Margriet Bakker en Harmke Siegersma. Ilse begint deze wedstrijd goed aan de opslag zij weet gelijk Harmke op de 6-2 tot een kwaadslag te dwingen. De balans keert echter al snel weer terug in deze finale als in een snel verkaatst eerst Anne met haar maten weet toe te slaan en langszij te komen op de 1-1. Het blijft ook in deze finale om en om gaan want door prachtig opslag werk weet Ilse haar partuur weer op voorsprong te zetten. Zij weet een zitbal te plaatsen op de 1-1 6-2. Zij slagen er echter niet in om afstand te nemen en zien door goed opslag werk van Anne zij weet de kaats te behouden op de 2-1 4-6 het evenwicht terug keren. De partij lijkt vervolgens even te kantelen in het voordeel van partuur Anne. Zij weet samen met Margriet en Harmke als eerste het 3de bordje aan de telegraaf te hangen. Het is Anne zelf die op de goede plek staat in het tussenspel en de bla tot in het perk weet te retourneren op de 2-2 4-6. Zij kunnen daar echter niet lang van profiteren want als Manon goed onder de bal stapt en deze over de boven laat vliegen op de 2-3 6-4 is het evenwicht weer terug. Beide formaties knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf maar het belangrijke 7de eerst komt vervolgens in handen van partuur Ilse wanneer Sjanet de boven weet te vinden op de 3-3 6-4. De strijd is nog niet gestreden want Anne, Margriet en Harmke weigeren zich neer te leggen bij verlies van deze finale waardoor het volgende eerst op de 6-6 beslist moest worden met een prachtige zitbal weet Ilse het perk van Margriet en Harmke met lege handen achter te laten en voor hun het 5de eerst aan de telegraaf te hangen. Het blijft spannend tot aan de laatste slag want ook het laatste eerst wordt beslist op de 6-6 door een retourslag van Manon tot in het perk winnen zij de vrije formatie in Winsum en is het hun 2de op rij. Kaatsvereniging Winsum stelt ook altijd een koninginne prijs beschikbaar en deze ging met algemene stemmen naar Ilse Tuinenga, zij werd tot koninginne van deze vrije formatie uit geroepen.

Uitslag dames hoofdklas:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                                 Franeker (Koningin)

Sjanet Wijnia                                 Wommels

Manon Scheepstra                        Leeuwarden

2e prijs:

Anne Monfils                                  Groningen

Margriet Bakker                             Easterlittens

Harmke Siegersma                       Berlikum

3e prijs:

Nynke Sybrandy                            Leeuwarden

Imke van der Leest                        Easterein

Marrit Zeinstra                                Groningen

Tekst en foto’s:  Henk Hempenius