Home laatste nieuws Partuur Anne Berber Zeinstra wint 1e klas in Winsum

Partuur Anne Berber Zeinstra wint 1e klas in Winsum

269
0

Het is zondag 19 mei 2019 als de dames hun kaatstas hebben in gepakt om af te reizen naar Winsum. Zij zijn deze dag te gast op sportcomplex “De Helling” in Winsum. Onder prachtige weersomstandigheden organiseerde Kaatsvereniging Winsum een vrije formatie wedstrijd voor zowel de dames hoofdklas als de dames eerste klas.

Bij de dames eerste klas betraden in totaal 12 partuur de arena. De dames konden minimaal 2 keer kaatsen want er was een herkansingsronde. Wie zich deze dag in de prijzen wilde kaatsen moest zien door te dringen tot de halve finales.

Elly Hofman – Everdyna de Haan

De formatie van Elly Hofman weet deze route als eerste met succes af te leggen zij staat met haar maten Klasine Huistra en Annelien Broersma op de eerste lijst tegenover Everdyna de Haan, Selma de Boer en Joanne Elise Broeders. De vliegende start is er voor Elly en haar maten zij weten na het openingseerst gelijk een gaatje te slaan wat op loopt via de 2-0 naar uiteindelijk een 4-0 en er lijkt niets aan de hand te zijn maar Everdyna en haar maten geven zich nog niet gewonnen en weten de spanning terug te doen keren als zij vervolgens zich terug weten te vechten tot aan de 4-2. De inhaalrace zal echter te laat blijken te komen want het is Annelien die de winst veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 5-2 6-2.

Hester Zijlstra – Elly Hofman

In hun 2de partij van de dag word de te nemen hindernis gevormd door Hester Zijlstra, Anke Winkel en Simona Kootstra. Beide parturen gaan goed uit de startblokken en verdelen de eerste 2 verkaatste eersten gelijkmatig tot aan de 1-1. Vanaf dat moment weet Elly met haar maten het initiatief te nemen  en uit te lopen via de 2-1 naar de 3-1. Hester, Anke en Simona proberen het wel maar zien de achterstand verder en verder oplopen via de 4-1 naar de 5-1. De strijd is dan gelopen want de formatie van Elly laat dit niet meer uit handen glippen en stellen de winst veilig op de 5-1 en door een staand nummer in de halve finale hebben zij een vrije doorgang naar de finale en leggen zij als eerste beslag op een finale ticket.

Andrea Kroes – Anne Berber Zeinstra

De tegenstandsters komen uit de halve finale tussen de formatie van Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga en het partuur van Anne Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Kim Dijkstra. Het partuur van Andrea was deze dag begonnen tegen Anna Ennema, Baukje Terpstra en Selma van der Molen. Na een gelijk opgaande strijd weet Andrea met haar maten het heft in handen te nemen en uit te lopen via de 2-1 naar de 3-1en zelfs de 4-1. Het partuur van Anna bleef het proberen maar leek de handdoek te moeten werpen op de 5-1. De strijd bleek verre van gestreden want het eerst voor eerst wordt het verschil kleiner tot aan de 5-3 en dan is als nog Andrea met Sigrid en Marije die de winst veilig weten te stellen op de 5-3 6-6.

Annet de Haan – Andrea Kroes

Op de 2de lijst wordt de tegenstand gevormd door Annet de Haan, Corina de Vries en Akkelyna de Haan vervangster van Hendrieke van der Schoot. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn aan het begin van de partij want Andrea, Sigrid en Marije gaan voortvarend van start en weten een 3-0 voorsprong te nemen. Langzaam maar zeker lijkt de strijd als nog op gang te komen want Annet weet met Corina en Akkelyna de achtervolging in te zetten en zich terug te knokken tot aan de 3-2. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want het zijn Andrea, Sigrid en Marije die de draad weer weten op te pakken. Zij weten de voorsprong weer uit te bouwen via 4-2 naar uiteindelijk de 5-2 6-2 overwinning waardoor zij zich als 2de plaatsen voor de ½ finale.

Anne Berber – Amarins de Groot

Het partuur van Anne Berber stond op de eerste lijst tegenover Amarins de Groot, Mintje Meintema en Ineke van der Ploeg. De bliksemstart was er voor partuur Anne Berber die er vanaf het begin geen gras over laten groeien en via de 1-0 weten zij de voorsprong al snel uit te bouwen naar de 2-0, 3-0 en zelfs de 4-0 voordat ondanks verwoede pogingen Amarins met Mintje en Ineke het eerste bordje weten te bemachtigen. Nadat de volgende eersten nog gelijkmatig worden verdeeld tot aan de 5-2 keert de spanning nog een keer terug als partuur Amarins nog een 3de eerst weet te bemachtigen. In het laatste eerst word nog een keer alles uit de kast gehaald en dient te worden beslist op de 6-6. Als de opgeslagen bal van Amarins buiten het perk belandt gaan Anne Berber, Lotte en Kim naar de 2de omloop in Winsum.

Anne Berber Zeinstra – Serena Hovenga

Hier komen zij tegen over Serena Hovenga, Lobke Vlasblom en Aluca Bouma te staan. Beide formaties gaan voortvarend van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker weet Anne Berber met haar maten weer het initiatief te nemen en uit te lopen via de 2-1 naar 3-1 en zelfs 4-1 en daarmee lijkt er nog niets aan de hand. Serena weet met haar partuur de spanning terug te doen keren als zij eerst voor eerst van de achterstand weten af te halen en terug te komen via de 4-2 naar de 4-3. De finale komt echter niet meer in het geding voor Anne Berber, Lotte en Kim als zij de winst veilig weten te stellen op 5-3 6-4.

Andrea Kroes – Anne Berber Zeinstra

Een finaleticket van deze vrije formatie was al vergeven aan Elly Hofman, Klasine Huistra en Annelien Broersma. De vraag waarop een antwoord moet komen is wie worden de tegenstandsters is het de formatie van Andrea Kroes of is het als nog het partuur van Anne Berber Zeinstra. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van de formatie van Anne Berber die vervolgens door gaat en ook het 2de en 3de eerst op rij aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen. Andrea, Sigrid en Marije proberen de aansluiting te herstellen maar zij zien al hun pogingen stranden. De eersten blijven een kant overgaan en het is Anne Berber die haar partuur naar de finale in Winsum loodst als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-0 6-0.

Finale

In de finale van deze 2de vrije formatie van het seizoen in het zonnige Winsum staat Elly Hofman samen met Klasine Huistra en Annelien Broersma tegenover Anne Berber Zeinstra, Lotte Delgrosso en Kim Dijkstra. Beide formaties beginnen goed aan de wedstrijd en gaan gelijk op tot aan de 1-1. Diverse eersten moeten gedurende deze finale op de 6-6 worden beslist. Elly en haar maten weten vanaf de 1-1 de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 2-1 naar de 3-1. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig zijn verdeeld is daar de 4-2 voorsprong. Als vervolgens ook het 5de eerst als eerste in handen van partuur Elly komt lijken zij op weg naar de krans in Winsum maar niets bleek minder waar. Zij slagen er maar niet om de winst veilig te stellen waardoor de voorsprong langzaam maar zeker in rook op lijkt te gaan via de 5-2 wordt het 5-3 en zelfs 5-4. Anne Berber, Lotte en Kim geven de strijd niet gewonnen en weten ook het 5de eerst uit te vuur te slepen. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen over wie er met de kransen vandoor zullen gaan. Met een zitbal op de 5-5 0-6 weet Anne Berber als nog de kransen en hun 2de vrije formatie overwinning van het seizoen voor hun partuur veilig te stellen.

Dames eerste klas:

1e prijs:

Anne Berber Zeinstra                      Leeuwarden

Lotte Delgrosso                               Marsum

Kim Dijkstra                                      Groningen

2e prijs:

Elly Hofman                                      Dronrijp

Klasine Huistra                                 Reduzum

Annelien Broersma                          Leeuwarden 

3e prijs:

Andrea Kroes                                   Gauw

Sigrid de Jong                                   Blauwhuis

Marije Hellinga                                 Deinum 

1e prijs Herkansing:

Boukje Houtsma                      Groningen

Anna Rixt Iedema                    Menaldum

Miranda Scheffer                     Menaldum

Vorig artikelPartuur Ilse Tuinenga wint ook in Winsum
Volgend artikelDaniël Iseger drie wedstrijden geschorst