Home laatste nieuws OKK Beetgum steekt klassieker in nieuw jasje

OKK Beetgum steekt klassieker in nieuw jasje

302
0

De Van Aismadagen in Bitgum worden, als het aan het bestuur van OKK Beetgum ligt, in een “festivalsfeer” verkaatst. Voorzitter Jacob Wietse Dijkstra: “Wy wolle ek de kommende jierren sjen litte wêr’t in lyts doarp grut yn wêze kin.” Beleving is daarbij volgens Dijkstra het toverwoord. De afdelingspartij voor heren hoofdklassers staat dit jaar niet op de agenda. De dames kaatsen op zaterdag.

De vrijdag stond in vorige jaren in het teken van een afdelingswedstrijd voor heren (afdeling) of de dames hoofdklassers (door elkaar loten); vanaf dit jaar is de vrijdag voor de jeugd. Onder de noemer Jong Van Aisma zijn er op die dag activiteiten voor de jeugd. Op zaterdag en zondag is er een speelhoek met animatieprogramma, een Van Aisma Café voor de ouderen en staat de feesttent op het kaatsveld.

Jarenlang werd het feest in de tent bewust gescheiden van de kaatswedstrijden. Dijkstra: “De lêste jierren koene je al fernimme, dat minsken dan kieze moasten. Dy betiden lestige kar nimme wy no fuort.” De dames en heren kaatsen op zaterdag een door elkaar loten-partij. De Van Aismadag (heren, vrije formatie) blijft op zondag.

Jacob Wietse Dijkstra: “De Van Aismadagen moatte útgroeie ta in doarpsfestival wêrby’t minsken genietsje kinne fan it keatsen, de typysk Fryske doarpskultuer, goeie musyk, lekker iten en drinken en gesellichheid.”