Home laatste nieuws NK’s 2020: Wie kaatst waar?

NK’s 2020: Wie kaatst waar?

187
0
kaatsbal, winnaars

Uit de concept-agenda van de KNKB blijkt hoe de NK’s in 2020 voorlopig verdeeld zijn. Er zijn, zoals het nu lijkt, opnieuw meerdere dagen waarop meerdere NK’s op het programma staan. Dat betekent voor ouders en volgers opnieuw een behoorlijke logistieke uitdaging.Er zijn twee dagen met drie NK’s: 27 juni en 4 juli 2020. Op die laatste dag wordt overigens ook nog de Jong Fammepartij in Mantgum verkaatst. Veel jeugdige kaatsers kunnen daardoor op 27 juni niet naar de dames komen kijken. Opa’s in de 50+-categorie kunnen niet naar hun kleinkinderen kijken, die (als ze nog pupil zijn) ook een NK kaatsen. En andersom geldt uiteraard hetzelfde. Daar komt nog bij dat op diezelfde dag de Jong Fammepartij op het programma staat. Schooljongens en Schoolmeisjes kaatsen hun NK’s op dezelfde dag in verschillende plaatsen, terwijl de beide organiserende verenigingen (Arum en Dronryp) allebei over meerdere velden beschikken. Voor het NK Meisjes is overigens nog helemaal geen locatie gevonden.

Schooljongens en Schoolmeisjes kaatsen hun NK’s op dezelfde dag in verschillende plaatsen, terwijl de beide organiserende verenigingen (Arum en Dronryp) allebei over meerdere velden beschikken. Voor het NK Meisjes is overigens nog helemaal geen locatie gevonden.

30 mei Franeker Jong Nederland
1 juni Franeker Bondspartij
20 juni Bitgum NK Jongens
20 juni —– NK Meisjes
27 juni Weidum NK Dames
27 juni Arum NK Schooljongens
27 juni Dronryp NK Schoolmeisjes
4 juli Berltsum NK Pupillenjongens
4 juli Menaam NK Pupillenmeisjes
4 juli Sexbierum NK Heren 50+
4 juli Mantgum Jong Fammepartij

Uiteraard zitten overal haken en ogen aan en is verder overleg met verenigingen en kaatsers nodig en is niet bekend gemaakt welke opties al besproken zijn. Bovendien komen onderstaande data uit de concept-agenda van de KNKB. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk.

(kaatsnieuws.com)