Home laatste nieuws NK Schooljongens 2017: De uitslagen

NK Schooljongens 2017: De uitslagen

278
0
kaatsbal, winnaars

Vorig jaar was Dronryp favoriet, maar ging Berltsum er met de krans vandoor. Wie wint er dit jaar en wie kaatst er zaterdag in Winsum tegen wie? De uitslagen.

1. Reduzum 5-5|0-6 2. Easterein
3. Winsum 5-2|6-2 4. Morra
5. Menaam 3-5|2-6 6. Gaast-Ferwoude
7. Bolsward 5-1|6-4 8. Sexbierum
9. Ried 5-3|6-6 10. Witmarsum
11. Stiens 1-5|2-6 12. Jellum-Bears
13. Berltsum 5-0|6-6 14. St Jacobiparochie
15. Tzum 5-3|6-4 16. Arum
17. St Annaparochie 2-5|6-6 18. Spannum
19. Wommels 4-5|0-6 20. Niawier
21.  Baard 5-2|6-2 22. Balk
23. Exmorra 5-0|6-2 24. Hallum
25. Dronryp 5-0|6-2 26. Reahûs
27. Hommerts 5-4|6-4 28. Goënga
29. Bitgum 1-5|4-6 30. Ingelum
31. Lollum 5-1|6-6 32. Leeuwarden
2e omloop
2. Easterein 0-5|6-6 3. Winsum
6. Gaast-Ferwoude 5-1|6-2 7. Bolsward
9. Ried 0-5|6-6 12. Jellum-Bears
13. Berltsum 5-2|6-6 15. Tzum
18. Spannum 1-5|6-6 20. Niawier
 21. Baard 5-2|6-0 23. Exmorra
25. Dronryp 5-2|6-4 27. Hommerts
30. Ingelum 5-1|6-6 31. Lollum
3e omloop
3. Winsum 4-5|4-6 6. Gaast-Ferwoude
12. Jellum-Bears 1-5|0-6 13. Berltsum
20. Niawier 5-5|0-6 21. Baard
25. Dronryp 5-2|6-0 30. Ingelum
Halve finale
6. Gaast 4-5|4-6 13. Berltsum
21. Baard 4-5|4-6 25. Dronryp
Finale
13. Berltsum 3-5|0-6 25. Dronryp

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in