7 februari 2023

Jong Fammepartij 2017: De uitslagen

kaatsbal, winnaars

In Mantgum wordt zaterdag op het sportveld van Mantgum voor de 14e keer de Jong Famme Partij gekaatst. Er mogen meerdere parturen per afdeling meedoen. Vorig jaar waren er 17 parturen. Dames moeten de Jong Famme partij, Ald-Meiers Partij in Hitzum, de Frouljus PC in Weidum en het NK Dames winnen om de 4 wimpels te halen.

1. Wommels 2 3-5|0-6 2. Makkum
3. Easterein 3-5|2-6 4. Minnertsga
5. Marsum 5-2|6-0 6. Reduzum
7. Wier 1-5|4-6 8. Dronryp
9. Peins 5-5|6-4 10. Witmarsum
11. Grou 5-5|6-0 12. Stiens
13. Wommels 1 5-4|6-2 14. Berltsum
15. Mantgum 5-4|6-4 16. Buitenpost
17 Ried 1-5|6-6 18 Goënga
19. Sexbierum 5-3|6-6 20. Folsgare
21. Leeuwarden
2e omloop
21. Leeuwarden 5-1|6-6 2. Makkum
4. Minnertsga 3-5|2-6 5. Marsum
8. Dronryp 5-5|6-2 9. Peins
11. Grou 5-5|6-6 13. Wommels 1
15. Mantgum 5-5|6-6 18. Goënga
19. Sexbierum
3e omloop
19. Sexbierum 3-5|2-6 21. Leeuwarden
5. Marsum 5-3|6-4 8. Dronryp
13. Wommels 1 5-1|6-6 15. Mantgum
Halve finale
21. Leeuwarden 5-2|6-4 5. Marsum
13. Wommels 1 
Finale
13. Wommels 1 5-1|6-2 21. Leeuwarden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter