6 februari 2023

NK Pupillenmeisjes: De loting

kaatsbal, winnaars

In Heerenveen wordt zaterdag het NK voor pupillenmeisjes verkaatst. Er staan vijftien parturen op de lijst. Makkum won vorig jaar, maar is er dit jaar niet bij. Dinsdagavond werd er geloot.

1e Omloop
1.  Tzum 2. Exmorra
3. Stiens 4. Goënga
5. Ried 6. Sint Annaparochie
7. Easterein 8. Ee
9. Winsum 10. Jirnsum
11. Niawier 12. Dronryp
13. Bolsward 14. Raerd
15. Reahûs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter