Home laatste nieuws NK Pupillenjongens 2018: Sint Annaparochie wint!

NK Pupillenjongens 2018: Sint Annaparochie wint!

206
0

In Dronryp wordt zaterdag het NK Pupillenjongens (10-12 jaar) gekaatst. Op de lijst staan 23 parturen.

 

1. Wommels 3-5 | 6-6 2. Sexbierum
3. Reduzum 3-5 | 6-6 4. Menaam
5. Tzum 5-2 | 6-2 6. Arum
7. Harlingen 4-5 | 6-6 8. Exmorra
9. Grou 5-4 | 6-6 10. Blije
11. Dronryp 5-2 | 6-2 12. Stiens
13. Marsum 5-3 | 6-4 14. Morra
15. Folsgare 5-1 | 6-2 16. Tzummarum
17. Bitgum 2-5 | 6-6 18. St Anna
19. Makkum 4-5 | 4-6 20. Bolsward
21. Baard 5-3 | 6-2 22. Witmarsum
23. Lollum
2e Omloop
23. Lollum 1-5 | 4-6 2. Sexbierum
4. Marsum 5-5 | 0-6 5. Tzum
8. Exmorra 4-5 | 2-6 9. Grou
11. Dronryp 5-5 | 6-6 13. Marsum
15. Folsgare 1-5 | 2-6 18. St Anna
20. Bolsward 5-3 | 6-0 21. Baard
3e Omloop
2. Sexbierum 5-2 | 6-4 5. Tzum
9. Grou 5-0 | 6-4 13. Marsum
18. Sint Anna 5 – 4 | 6-4 20. Bolsward
Halve finale
2. Sexbierum 5-2 | 6-2 9. Grou
18. Sint Anna
Finale
18. Sint Anna 5-4 | 6-4 2. Sexbierum