Home laatste nieuws NK Meisjes 2019: De Loting

NK Meisjes 2019: De Loting

273
0

In Menaam kaatsen de meisjes zaterdag om de Nederlandse titel. Vorig jaar won Makkum en werd Winsum tweede. Dit is de loting voor aanstaande zaterdag. Er staan 21 parturen op de eerste lijst.


1. Easterein   2. Reduzum
         
3. Goënga   4. Makkum 1
         
5. Raerd   6. Arum
         
7. Bolsward   8. Dronryp 2
         
9. Huizum   10. Workum
         
11. Menaam   12. Winsum
         
13. Dronryp 1   14. Balk
         
15. Sexbierum 1   16. Sexbierum 2
         
17. Berltsum   18. Reahûs
         
19. Stiens   20. Makkum 2
         
21. Grou