7 februari 2023

NK Meisjes 2019: De Loting

In Menaam kaatsen de meisjes zaterdag om de Nederlandse titel. Vorig jaar won Makkum en werd Winsum tweede. Dit is de loting voor aanstaande zaterdag. Er staan 21 parturen op de eerste lijst.


1. Easterein   2. Reduzum
         
3. Goënga   4. Makkum 1
         
5. Raerd   6. Arum
         
7. Bolsward   8. Dronryp 2
         
9. Huizum   10. Workum
         
11. Menaam   12. Winsum
         
13. Dronryp 1   14. Balk
         
15. Sexbierum 1   16. Sexbierum 2
         
17. Berltsum   18. Reahûs
         
19. Stiens   20. Makkum 2
         
21. Grou      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Subscribe To Our Newsletter