Home laatste nieuws NK Heren 35+: De Loting

NK Heren 35+: De Loting

233
0

In Oosterlittens wordt 31 juli 2021 het NK Heren 35+ verkaatst. De KNKB had in dezelfde plaats ook graag een NK Dames 35+ laten verkaatsten, maar geen enkele afdeling meldde zich daarvoor aan.

 

1. Reduzum   2. Easterlittens
         
3. Winsum   4. Easterein
         
5. Leeuwarden   6. Franeker 2
         
7. Bitgum   8. Dronryp
         
9. Balk   10. Franeker 1
         
11. Spannum   12. Heerenveen
         
13.

Morra
Lioessens