Home laatste nieuws Meisjes Sexbierum winnen generale Ald Meiers

Meisjes Sexbierum winnen generale Ald Meiers

305
0

De meisjes waren op zondag 30 juli te gast bij kaatsvereniging “Drie Spul is Ut/St. Annaparochie. Zij hadden de organisatie in handen van een afdelingswedstrijd voor meisjes met opstap waar de meisjes die geen afdelingspartuur hebben zich voor op konden geven.

De meisjes konden deze dag zo wie zo minimaal 2 keer kaatsen de verliezende afdelingsparturen werden toegevoegd aan de opstap. Onder leiding van 2 clubscheidsrechters betraden 16 afdelingsparturen en 8 partuur bij de opstap de arena. De weersomstandigheden waren prachtig ondanks dat er een stevige zijwind over het veld stond maakten de meisjes er een prachtige kaatsdag van.

Wommels – Sexbierum

Om klokslag 10:00 gingen alle afdelingsparturen van start en werden de eerste ballen door de opslagsters naar de perken gebracht. Het is de laatste krachtsmeting voor de Ald Meijers op zaterdag 5 augustus te Hitzum. Ondanks de harde wind werd het een prachtige kaatsdag in St. Annaparochie. De formatie van Wommels bestond deze dag uit Marrit Meijer, Nynke Marije Faber en Nyncke Becker en zij stonden op de eerste lijst tegenover Sexbierum-Pietersbierum met Ilse Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries. De vliegende start was er voor de formatie van Ilse Marije Hartman zij weten gelijk het initiatief te nemen en een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Marrit en haar maten probeerden het wel degelijk en hadden ook kleine kansen op een bordje maar het krachtsverschil bleek te groot te zijn en het partuur van Ilse Marije, Anna en Fiera kwam niet echt in de problemen en wisten al snel de voorsprong verder uit te bouwen via de 0-4 en zelfs de 0-5. De strijd was gestreden en het is Fiera die hun partuur naar de 2de lijst in St. Annaparochie weet te loodsen meteen zitbal op de 0-5 4-6.

Reduzum – Berltsum

Jitsina van den Bogert, Anne-Baukje Bloem en Albertina Brinksma kaatsend voor Reduzum maakten er een mooie strijd van tegen Berlikum met in de gelederen Hester Zijlstra, Tessa Reitsma en Margriet Miedema. Beide formaties bleken zeer aan elkaar gewaagt te zijn en ze gaven elkaar niets toe de eersten verschenen om en om aan de telegraaf. Het bleef zelfs stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes. De balans bleef lang in deze strijd via de 1-1 naar de 2-2 en zelfs tot aan de 3-3. Het belangrijke zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is Reduzum die er als eerste in weet te slagen om een 4-3 voorsprong te nemen. Jitsina, Anne-Baukje en Albertina slagen er echter niet in om deze voorsprong vast te houden waardoor voor de 4de  keer in deze partij de telegraaf weer in evenwicht hangt. Hester, Tessa en Margriet slagen er echter niet in om de leiding over te nemen en zien de winst als nog in het laatste zeer zwaar bevochten eerst gaan naar Reduzum als de opgeslagen bal van Hester buiten de perklijnen beland op de 5-4 6-6.

Minnertsga – Achlum

De afdeling Minnertsga bestaat bij de meisjes uit Anke Wassenaar, Hanne Siegersma en Simona Kootstra en zij mochten op de eerste lijst aantreden tegen Achlum met Alien Hoekstra en Janine Yntema. Het werd een prachtige strijd waarin beide parturen ook in deze wedstrijd zeer aan elkaar gewaagt leken te zijn. Zij knokten beide voor elke twee punten aan de telegraaf en elke centimeter gras. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Anke en haar maten maar zij kunnen daar niet lang van genieten want Achlum sluit al zeer snel weer aan en komt langs op de 1-1. De formatie van Minnertsga lijkt aan het begin van de partij de touwtjes in handen te hebben want zij slagen er iedere keer weer in om de leiding in handen te nemen op de 2-1 en zelfs op de 3-2. Anke, Hanne en Simona slagen er echter niet in om deze voorsprong vast te houden en zo keert het evenwicht elke keer terug en weten Alien en Janine gelijke tred te houden via de 2-2 naar de 3-3. Vanaf dat moment lijkt de partij volledig te kantelen en is het Achlum wat er in slaagt om het belangrijke zevende eerst te bemachtigen. Het partuur van Minnertsga kan maar niet het passende antwoord vinden en zien de achterstand vervolgens verder oplopen naar de 3-5 maar ze geven de strijd niet op en weten nog een 4de eerst uit het vuur te slepen voordat in het laatste zeer zwaar bevochten eerst Alien de winst veilig weet te stellen voor Achlum op de 4-5 6-6 als zij het perk van Hanne en Simona met lege handen achter laat.

Makkum – Winsum

Makkum bestaande uit Larissa Smink, Indy Tuinier en Anouk Smink betraden op de eerste lijst bij k.v. Drie Spul Is Ut/St. Anna de arena tegen Winsum met Marlies Bonnema, Anna Rob en Rianne Nutma. De vliegende start was er voor Makkum zij slagen er in om gelijk  het initiatief te nemen en weten als eerste een bordje te bemachtigen. Larissa en haar maten weten daarna snel de voorsprong uit te bouwen via de 2-0 naar zelfs de 3-0. De strijd is echter verre van gestreden want de formatie van Marlies zet de achtervolging in en weet eerst voor eerst van de achterstand in te lopen via de 3-1 keert de spanning terug tot de 3-2. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want Larissa weet met Indy en Anouk de touwtjes weer in handen te nemen en zij weten de voorsprong ondanks hevig verzet van Winsum weer uit te bouwen via de 4-2 naar de 5-2 de tweede lijst lijkt dan binnen handbereik maar nog een keer halen Marlies, Anna en Rianne alles uit de kast en weten nog een 3de bordje uit het vuur te slepen voordat Larissa de winst veilig weet te stellen met haar opslag als zij in een zeer zwaar bevochten eerst Anna tot een kwaadslag weet te dwingen op de 5-3 6-6.

St Annaparochie – Menaam

Het thuis spelende St. Annaparochie bestaat uit de zusjes Nienke en Annet de Haan. Zij kwamen vervolgens in actie tegen Menaldum. Zij hadden deze dag Anne Rixt Iedema, Marije Hiemstra en Jiska Herrema afgevaardigd. Het begin van de partij beloofde een mooie strijd want beide parturen gingen goed van start en weten elk een bordje te bemachtigen. Vanaf dat moment weet Nienke samen met Annet het heft in handen te nemen en weten als eerst op voorsprong te komen met de 2-1. De formatie van Menaldum heeft daar geen passend antwoord en zij zien de achterstand verder en verder oplopen via de 3-1 naar de 4-1. De strijd lijkt te zijn gestreden als Nienke en Annet als eerste het 5de eerst weten te bereiken en daarmee een 5-1 voorsprong op de telegraaf weten te hangen. Zij slagen er echter niet in om de winst veilig te stellen op dat moment en Anna Rixt, Marije en Jiska weigeren vervolgens de handdoek te werpen en weten zelfs de spanning weer wat op te voeren als zij hun 2de en 3de eerst weten te bemachtigen en terug komen tot aan de 5-3. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want het is Nienke die de 2de omloop veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 5-3 6-4.

Dronryp – Ried

Inge Jansma en Julia Marthine Rienks verdedigen deze dag de kleuren van de afdeling Dronrijp. In hun eerste partij van de dag staan zij tegenover Ried met Joanne Elise Broeders en Trea van der Ploeg in de gelederen. Het was dus een strijd tussen twee 2 tallen. De vliegende start in deze partij is in het voordeel van Dronrijp zij laten er geen gras overgroeien en weten na het openings eerst een gaatje te slaan via de 2-0 naar de 3-0. Joanne en Trea geven de strijd niet op en weten zich terug in de wedstrijd te knokken als zij hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. De controle over de partij blijft in handen van Inge en Julia want zij weten het verschil van drie eersten weer aan de telegraaf te hangen op de 4-1 en het verschil blijft gehandhaafd tot aan de 5-2. Er lijkt niets aan de hand en de 2de omloop lijkt binnen handbereik maar langzaam maar zeker krijgen Joanne en Trea meer en meer grip op de strijd en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Zij slagen er in om eerst voor eerst van de achterstand af te halen en brengen de spanning terug via de 5-3 naar de 5-4. Zij slagen er echter niet meer in om aan te sluiten en moeten uiteindelijk na de inhaalrace de handdoek gooien op de 5-4 6-4 als de opgeslagen bal van Joanne buiten de perklijnen beland.

Mantgum – Folsgare

In de een na laatste partij op de eerste omloop bij k.v. Drie Spul is Ut/St. Anne staat Amarins de Groot en Marijke Keuning voor Mantgum tegenover Folsgare bestaande uit Marije Sweering, Iris Cuperus en Marit Folkertsma. Het begin van deze partij is voor Mantgum zij gaan goed uit de startblokken en weten gelijk het heft in handen te nemen en als eerste een bordje aan de telegraaf te hangen. Marije en haar maten proberen gelijk de achtervolging in te zetten maar zien al hun pogingen om het tij te keren mislukken waardoor Amarins en Marijke langzaam maar zeker de voorsprong uit weten te bouwen via de 2-0 naar de 3-0 en zelfs de 4-0. De strijd lijkt dan te zijn gestreden maar Folsgare weigert de handdoek te werpen en blijft knokken voor elke 2 punten wat zelfs resulteert in hun eerste en tweede eerst aan de telegraaf. Het verschil is dan terug gelopen naar de 4-2. Amarins en Marijke geven de partij echter niet uit handen en weten de winst veilig te stellen op de 5-2 6-0 door een prachtige zitbal van Amarins.

Easterein 1 – Easterein 2

In de laatste confrontatie van de eerste omloop in St. Annaparochie was het de onderlinge strijd tussen Easterein 1 met Alien Dijkstra, Julia Paauw en Corrie Kroondijk in de gelederen die het opnamen tegen Easterein 2 bestaande uit Roelie Kroondijk, Jeska Terpstra en Selma de Boer. De formatie van Roelie weet gelijk de leiding te nemen als zij het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Alien en haar maten proberen gelijk aan te sluiten en hebben ook wel kansen maar Roelie weet elke keer met Jeska en Selma op het juiste moment toe te slaan waardoor het verschil al snel oploopt via de 0-2 naar de 0-3. Alien, Julia en Corrie moeten zelfs wachten tot een 0-4 achterstand voordat zij eindelijk een bordje aan hun zijde van de telegraaf weten te hangen. De spanning keert terug als het verschil terug loopt naar de 2 eersten wanneer Alien, Julia en Corrie hun 2de eerst weten te verzilveren. Zij slagen er echter niet in om de spanning verder op te voeren want het is Jeska die de winst veilig weet te stellen met een bovenslag op de 2-5 0-6.

Sexbierum – Reduzum

Het is een prachtige kaatsdag in St. Annaparochie waar ondanks de hevige zijwind prachtige en zeer spannende partijen ontstonden. De overgebleven 8 afdelingen gaan via onderlinge confrontaties op de 2de lijst de strijd aan om de fel begeerde halve finale tickets. Het is de afdeling Sexbierum-Pietersbierum met Ilse Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries die het spits af beet om de strijd aan te gaan met Reduzum wat deze dag uitkwam met Jitsina van den Bogert, Anne-Baukje Bloem en Albertine Brinksma. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Ilse Marije en haar maten. Het verschil loopt vervolgens op naar de 2-0 waardoor er gelijk een gaatje was geslagen door Ilse Marije, Anna en Fiera. De strijd blijkt verre van gestreden want langzaam komt de strijd op gang en knokken Jitsina, Anne-Baukje en Albertine zich terug in de wedstrijd zij slagen er in om vervolgens hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. De spanning is terug in de partij als de balans terug keert op de 2-2. De strijd lijkt vervolgens te kantelen in het voordeel van Reduzum als zij als eerste het 3de bordje weten te bereiken. Zij slagen er echter niet in om deze voorsprong vast te houden waardoor de balans terug keert op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst in deze confrontatie komt in handen van Sexbierum-Pietersbierum en dat blijkt het breekpunt te zijn want Reduzum slaagt er niet meer in om een passend antwoord te vinden en moeten de handdoek werpen op de 5-3 6-4 als Fiera de winst veilig weet te stellen met een zitbal op het perk van Anne-Baukje en Albertine.

Achlum – Makkum

De afdeling Achlum betreedt met Alien Hoekstra en Janine Yntema vervolgens de arena om het op te nemen tegen Makkum met Larissa Smink, Indy Tuinier en Anouk Smink. Ondanks diverse kleine kansen op een eerst slaagt Achlum er niet in om een echte vuist te maken tegen Makkum die een bliksemstart hebben en gelijk een gaatje weten te slaan via de 0-1 naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Ondanks verwoedde pogingen van Alien en Janine om het tij te doen keren blijven de eersten een kant op gaan en verschijnen ze in het voordeel van partuur Makkum op de 0-4 en zelfs de 0-5. De strijd is dan gestreden en Makkum gaat als tweede naar de halve finale wanneer de opgeslagen bal van Alien buiten de perklijnen beland op de 0-5 4-6.

St Annaparochie – Dronryp

De strijd om het 3de halve finale tussen op sportcomplex de Waaie gaat weer tussen 2 twee tallen het thuis spelende St. Annaparochie met de zussen Annet en Nienke de Haan die de strijd aan gaan met Dronrijp bestaande uit Inge Jansma en Julia Marthine Rienks. Het begin van deze partij is voor Annet en Nienke zij weten gelijk de leiding te nemen en ondanks verwoedde pogingen van Inge en Julia zien zij de achterstand via de 1-0 oplopen naar de 2-0. Het krachtsverschil lijkt in het voordeel van St. Anna uit te pakken als zij de voorsprong verder uit weten te bouwen naar de 3-0 en zelfs de 4-0. Inge en Julia hebben wel kansen gehad tot dus ver om de spanning terug te brengen in de partij maar Annet en Nienke lijken de touwtjes stevig in handen te hebben. Langzaam maar zeker lijkt de strijd als nog te gaan kantelen wanneer Dronrijp ditmaal het initiatief weet te nemen en de spanning in de wedstrijd terug weet te brengen via de 4-1 naar de 4-2. De inhaalrace zal echter te laat komen want Nienke stelt de winst veilig op de 5-3 6-2 en daarmee gaan zij naar de halve finale in de St. Annaparochie.

Mantgum- Easterein 2

Spannendste partij van de tweede lijst was de strijd om het laatste halve finale ticket. Mantgum met Amarins de Groot en Marijke Keuning begonnen daarin aan de opslag tegen Easterein 2 met Roelie Kroondijk, Jeska Terpstra en Selma van der Molen. Het eerst verkaatste bordje aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van Mantgum. Zij nemen gelijk het initiatief en weten de voorsprong zelfs uit te bouwen naar de 2-0. Langzaam maar zeker krijgt Roelie met haar maten meer grip op de wedstrijd en zet met succes de achtervolging in en weten zich terug in de wedstrijd te knokken via de 2-1 naar de 2-2. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin de eersten om en om worden binnen gehaald. Easterein lijkt even door te drukken als zij de leiding over weten te nemen met 2-3 maar zij slagen er niet in om dit vast te houden zodat de balans terug keert op de 3-3. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar geen duimbreedte ruimte als zij de volgende verkaatste eersten gelijkmatig verdelen blijft het evenwicht in de partij op de 4-4. Even lijkt het er op dat Roelie met Jeska en Selma als nog aan het langste eind weten te trekken als zij het 5de bordje weten te bemachtigen. Zij slagen er niet in om dit om te zetten in winst waardoor Amarins en Marijke weer aan kunnen sluiten op de 5-5. De beslissing valt uiteindelijk op een volle telegraaf de 5-5 6-6. Met een zitbal weet Amarins hun formatie naar de halve finale te loodsen.

Halve finale

De overgebleven afdelingen gaan met elkaar de strijd aan om de fel begeerde finale tickets van deze laatste test voor de Ald Meijers op 5 augustus in Hitzum. Sexbierum-Pietersbierum met Ilse Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries betraden als eerste de arena om het in deze eerste halve finale op te gaan nemen tegen de afdeling van Makkum met Larissa Smink, Indy Tuinier en Anouk Smink. Het is Indy die deze halve finale open weet te breken als zij het eerste bordje weet te verzilveren als zij de boven weet te vinden op de 4-6. De balans keert al weer snel terug in de partij door goed werk van Ilse Marije in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 0-1 6-2. Het zijn Ilse Marije, Anna en Fiera die de leiding vervolgens weten te nemen met 2-1. Beide parturen zijn aan elkaar gewaagt waardoor voor de 2de keer de balans terug keert in deze halve finale op de 2-2. De strijd is er niet minder om want ze geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor de beslissing vervolgens moet vallen op de 2-2 6-6. Met een prachtige zitbal weet Larissa Makkum op voorsprong te zetten maar Sexbierum-Pietersbierum weet vervolgens weer snel aan te sluiten als ditmaal Anna de boven weet te vinden op de 2-3 6-4. Het belangrijke zevende eerst word door Fiera verzilverd met een zitbal op de 3-3 6-2. Larissa, Indy en Anouk slagen er niet in om een antwoord te vinden en zien het 5de eerst ook naar Sexbierum-Pietersbierum gaan als Fiera ditmaal op de goede plaats staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-3 6-4. De strijd is dan gestreden want Ilse Marije, Anna en Fiera  geven deze voorsprong niet meer uit handen en plaatsen zich als eerste voor de finale als Fiera de winst veilig weet te stellen met een bovenslag op de 5-3  6-4.

2e halve finale

De tegenstandsters komen uit de strijd tussen St. Annaparochie met de zussen Annet en Nienke de Haan en de formatie van Mantgum met Amarins de Groot en Marijke Keuning. Weer een strijd tussen tweetallen. Annet weet met haar opslag deze halve finale te openen als zij het perk van Amarins en Marijke kansloos laat op de 6-4. Het evenwicht keert echter al weer snel terug in deze strijd als Amarins er in slaagt om de kaats te passeren op de 1-0 4-6. Vanaf dat moment weet de formatie van Mantgum de touwtjes in handen te nemen en de leiding in handen te nemen met de 1-2. Via een zeer snel verkaatst eerst komt er al weer snel de 0-6 aan de telegraaf en weet Amarins hun 3de eerst te verzilveren met een zitbal op de 1-2 0-6. Nienke en Annet lijken maar geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen en zien het verschil nog verder oplopen wanneer de opgeslagen bal van Annet buiten de perklijnen beland op de 1-3 4-6. De spanning keert weer terug in deze halve finale wanneer in het daarop verkaatste eerst Amarins het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen doet belanden op de 1-4 6-2. Nienke en Annet proberen de aansluiting te herstellen maar moeten toezien hoe Marijke het 5de bordje weet binnen te halen als zij de kaats weet te passeren op de 2-4 2-6. De strijd is dan ook in deze halve finale gestreden want door goed werk van Marijke in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 2-5 2-6.

Finale Sexbierum – Mantgum

In de finale van deze generale afdelingswedstrijd voor de Meisjes in St. Annaparochie staat Sexbierum-Pietersbierum (Ilse Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries) tegenover Mantgum (Amarins de Groot en Marije Keuning). Het eerste verkaatste eerst in deze finale verschijnt aan de zijde van Sexbierum-Pietersbierum als Anna de kaats weet te passeren op de 6-4. Het evenwicht keert gelijk weer terug in de wedstrijd als Amarins de bal zo naar het perk weet te brengen dat Anna deze niet goed weet te verwerken en deze bal over de kwaat verdwijnt op de 1-0 4-6. Het werd een prachtig slot van deze mooie kaatsdag op Sportcomplex de Waaie want het 3de eerst dient vervolgens op de 6-6 te worden beslist. Het is Amarins die hun partuur weer op voorsprong weet te zetten met een bovenslag op de 1-1 6-6. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 en wanneer Amarins ditmaal de bal buiten de perklijnen plaatst op de 1-2 6-6 keert het evenwicht weer terug. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt in deze finale en geven elkaar geen centimeter ruimte en knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf zodat er voor de 3de keer op rij weer een 6-6 verschijnt. Als ditmaal Fiera het vizier niet op scherp heeft staan komt Mantgum weer op voorsprong. Amarins en Marijke lijken vervolgens het initiatief naar zich toe te trekken als Amarins er in slaagt om Fiera tot een kwaadslag te dwingen op de 2-3 2-6. De strijd is echter verre van gestreden want de spanning keert terug als de opgeslagen bal van Amarins weer buiten het perk beland op de 2-4 6-2. Sexbierum-Pietersbierum komt zelfs weer langszij door goed werk van Fiera in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 3-4 6-4. De finale komt dan zo langzaam maar hand in de laatste fase en als Fiera de boven weet te vinden op de 4-4 6-4 weet zij hun 5de eerst te verzilveren. Amarins en Marijke moeten daar vervolgens het antwoord op schuldig blijven waardoor Ilse Marije de kransen veilig weet te stellen op de 5-4 6-2 als zij bal voor de kaats weet te keren.

 

Uitslag van St. Annaparochie:

sexbierum

1e prijs Afdelingen:

Sexbierum-Pietersbierum (Ilse Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries)

2de prijs:

Mantgum (Amarins de Groot en Marijke Keuning)

3de prijs:

St. Annaparochie (Annet de Haan en Nienke de Haan)

3de prijs:

Makkum (Larissa Smink, Indy Tuinier en Anouk Smink)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in