Home laatste nieuws Mediaoverzicht | 1 juli 2019

Mediaoverzicht | 1 juli 2019

260
0

Friesch Dagblad (iets uitgebreider) en Leeuwarder Courant (iets minder uitgebreid) schrijven maandag over het kaatsen. Dat kan ook niet anders, want het was een bewogen weekeinde, met twee NK’s, de Jong Fammepartij en de eerste hoofdklassewinst voor het partuuur van Marten Bergsma.

Het Friesch Dagblad constateerde iets, dat ons niet bekend was. Toch is het de moeite van het vermelden waard. Dat Sjrk de Wal een uitpuilende prijzenkast had, wisten we wel. Dat er nog één prijs ontbrak dan weer niet. En uitgerekend die prijs werd zaterdag gewonnen in Sint Annaparochie: “Die van de zege op de meisjes pupillenbond. In Sint Annaparochie zorgden Marrit Bruinsma, Linda van der Meer en Maud Hellinga er zaterdag voor dat ook die leemte werd opgevuld.” En: “De ontbrekende schaal in de prijzenkast van de 126-jarige vereniging Sjirk de Wal werd dezelfde avond nog groots gevierd met een rondrit op een ‘platte kar’ achter koetsier Marten Hiemstraen een van diens Friese paarden.” In de koets was ook ruimte voor de pupillenjongens. Die werden tweede op het NK in Ingelum.

Aandacht is er ook voor de pupillenjongens. Die kaatsten het NK in Ingelum. Bolsward won. “Bolsward maakt favorietenrol waar,” kopt het Friesch Dagblad. Uit het wedstrijdverslag: “In Ingelum stonden dertig parturen op de lijst en die stak dusdanig n elkaar dat Bolsward en Dronryp 1, op voorhand de twee voornaamste titelkandidaten, elkaar pas in de eindstrijd konden treffen. Klasse verloochende zich uiteraard niet en dus was er in Ingelum sprake van een droomfinale.”
De krant meldt in een vetgedrukte tussenkop nog wel even: “KNKB schittert door afwezigheid.” Het Friesch Dagblad noemt het een smet op de dag, dat er geen afgevaardigde van het hoofdbestuur was om de prijzen uit te reiken.

Groningen (Wezon De Sterke Earm) won de Jong Fammepartij en deed de naam van de vereniging eer aan, volgens het FD: “Vooral als je bedenkt, dat een deel van de naam, de sterke earm, Marrit Zeinstra paste alsof het een Itliaans maatkostuum was. Een echt strijdplan had Groningen vooraf niet. Anne Monfils: “Gewoan lekker keatse.” Een week geleden ontbrak Marrit Zeinstra nog op het NK in Easterein, constateerde de Leeuwarder Courant terecht. Monfils meldde zich om die reden ook af: “As keatser kinst oars noait op simmerfekânsje. En sûnder Marrit makke ik earlik sein dochs minder kâns. It wie foar Marrit de lêste kâns om hjir mei te dwaan. Moai dat we dan winne, al hie ik mear ferwachte fan Wommels.”

Bij de heren wonnen Marten Bergsma, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar voor het eerst een vrije formatiewedstrijd. Dat gebeurde in Harlingen. Een dag eerder nog (in Dokkum) wonnen Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra al voor de achtste (!) keer in 2019. Hans Wassenaar werd koning in de stad van Hotze Schuil. “As it by ús draait, dan passe wy krekt goed by elkoar. Dit nivo moatte we fêsthâlde,” aldus Wassenaar in de Leeuwarder Courant. Helemaal onverwacht vind Wassenaar de overwinning niet: “In oerwinning siet der oan te kommen.”
Het Friesch Dagblad komt op maandag met min of meer dezelfde conclusie: “It baltsje rolt eindelijk de kant op van trio Bergsma.”

(Friesch Dagblad / Leeuwarder Courant / kaatsnieuws.com / Henk Bootsma)