Home laatste nieuws Marrit Zeinstra Koningin van de Stienzer Keastdagen

Marrit Zeinstra Koningin van de Stienzer Keastdagen

418
0
marrit Zeinstra

Voor de 17de keer pakten de dames hun sporttas in om richting Stiens af te reizen. Op vrijdag 9 juni 2017 waren zij te gast bij K.C. “De Boer”. Zij organiseren van 7 t/m 11 juni de Stienzer Keatsdagen. Onder leiding van de heer M. de Jong betraden in totaal 8 partuur de prachtig aangeklede arena.

Vanaf 15:30 werden de eerste ballen richting de perken gebracht. Kaatsclub “De Boer” had er alles aangedaan om er een prachtige kaatsmiddag van te maken. De zon moest even plaats maken voor een pittige regenbui maar de strijd om de kransen werd er niet minder om diverse parturen waren zeer aan elkaar gewaagd wat leidde tot zeer spannende wedstrijden. Kaatsclub De Boer heeft ook altijd een leuke actie waaraan het publiek mee kan doen zij kunnen hun stemmen op de speelster van de dag  door middel van sms’en, whatsappen of door even langs de bestuurstent te lopen.

Anne Berber Zeinstra – Nelie Steenstra

Doordat Maaike Osinga zich ziek had afgemeld moest er bij de eerste parturen worden bijgeloot en dus betrad Anne Berber Zeinstra samen met Nynke Sybrandy en Sjanet Wijnia als eerste de arena om het op te nemen tegen Nelie Steenstra, Anke Winkel en Annelien Broersma. Het werd de spannendste strijd van de eerste lijst in Stiens. Na een gelijk opgaand begin waarin beide formaties elkaar zeer aan elkaar gewaagd bleken te zijn en om en om een bordje wisten te bemachtigen wist Nelie samen met haar maten het initiatief te nemen en een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. Nadat de volgende verkaatste eersten gelijkmatig waren verdeeld en er een 2-4 aan de telegraaf kwam te hangen leek er geen vuiltje aan de lucht voor partuur Nelie. Door omzettingen binnen de formatie van Anne Berber weten zij langzaam maar zeker eerst voor eerst de achterstand ongedaan te maken en via de 3-4 langszij te komen op de 4-4. Er ontstaat dan een zeer boeiende strijd waarin beide parturen alles uit de kast halen om de 2de lijst te halen. Nelie, Anke en Annelien lijken de beste papieren in handen te hebben als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Zij slagen er echter niet in om deze voorsprong om te zetten in winst. Anne Berber, Nynke en Sjanet weigeren de handdoek te werpen en knokken zich langszij op de 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst dient de beslissing te gaan brengen het is uiteindelijk Nynke die de laatste 2 punten aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen als zij de boven weet te vinden op de 5-5 6-2.

Elly Hofman – Anne Monfils

Elly Hofman was via loting deze dag gekoppeld aan Imke van der Leest en Manon Scheepstra en zij kwamen tijdens de eerste omloop in actie tegen Anne Monfils, Anouk Tolsma en Jeske de Boer. Beide formaties haalden alles uit de kast om op weg naar de volgende omloop te gaan. Gelijk het openingseerst diende op de 6-6 te worden beslist en het is partuur Elly die het bordje weet te verzilveren. In het daarop wederom zwaar bevochten eerst waar voor de 2de keer op rij de 6-6 verscheen was het weer Elly met Imke en Manon die toe weten te slaan en de voorsprong uit weten te bouwen naar de 2-0. Anne, Anouk en Jeske blijven knokken voor elke twee punten en elk eerst aan de telegraaf. Zij doen goed mee in de verkaatste eersten maar zien echter elke keer Elly, Manon en Imke een bordje aan hun totaal toevoegen zo ook richting de 3-0. Het blijft een prachtige strijd waarin de bordjes aan een zijde van de telegraaf verschijnen via de 4-0 naar de 5-0. De formatie van Anne probeert het wel degelijk maar moet de handdoek werpen op de 5-0 6-4 door een boven slag van Imke.

Nicole Hempenius – Harmke Siegersma

Vervolgens staat in de 3de confrontatie op de eerste omloop Nicole Hempenius met Marte Altenburg en Martzen Deinum tegenover Harmke Siegersma, Anouk Tolsma (bijgeloot voor de zieke en afwezige Maaike Osinga) en Grada van der Schoot. Het werd een van de spannendste partijen van de eerste omloop. Het openingseerst komt in handen van partuur Harmke als zij een zitbal plaatst op de 6-6. De telegraaf keert vervolgens al snel weer in balans. Het blijft vanaf dat moment stuivertje wisselen met het binnenhalen van eersten waarin partuur Nicole elke keer wel op voorsprong weet te komen via de 2-1 naar de 3-2. Ze slagen er echter niet in om dit vast te houden en uit te breiden. Harmke weet elke keer met Anouk en Grada weer aan te sluiten zo ook weer op de 3-3 en dan beginnen de parturen aan het belangrijke zevende eerst. Het wil nog wel eens voor een breekpunt zorgen. Het komt in handen van de formatie van Nicole maar wederom slagen zij er niet in om dit vast te houden en ze zien ook een vierde eerst aan de zijde van partuur Harmke verschijnen. Het lijkt er op dat wie er in slaagt om als eerste het 5de eerst te bereiken de wedstrijd wel een kon gaan winnen. Nicole, Marte en Martzen weten deze missie als eerste met succes af te ronden en op een 5-4 te komen. Ondanks verwoede pogingen nog van Harmke, Anouk en Grada moeten zij de strijd staken op de 5-4 6-4 als Marte hun partuur naar de 2de lijst weet te loodsen als zij in een tric trac situatie de bal als nog over de boven weet te slaan en daarmee eveneens de winst veilig weet te stellen. Als laatste kwam Nynke Sinnema met Hermine Sytema en Louise Krol in actie tegen Ilse Tuinenga, Martine Tiemersma en Marrit Zeinstra. De vliegende start was er voor partuur Ilse zij weet samen met haar maten de eerste 2 op rij verkaatste eersten naar zich toe te trekken voordat de strijd echt op gang lijkt te komen en de achterstand voor partuur Nynke terugloopt naar de 1-2. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen en zien het verschil verder oplopen via de 1-3 naar de 1-4. De winst lijkt vervolgens voor Ilse, Martine en Marrit binnen handbereik te komen als zij als eerste het 5de eerst weten te bemachtigen en een 1-5 voorsprong weten te nemen. De strijd is echter verre van gestreden want Nynke, Hermine en Louise weten nog een 2de bordje uit het vuur te slepen voor dat de deur naar de 2de lijst definitief in het slot wordt gegooid door Martine als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 2-5 4-6.

Kaatsclub “De Boer” had alle registers opengetrokken deze middag de dames kaatsten niet alleen in dezelfde arena als de heren komende zondag zij hebben ook het prijzengeld voor de dames en heren gelijk getrokken. De overgebleven 4 parturen gingen via onderlinge confrontaties met elkaar de degens kruisen om de fel begeerde finale tickets. De verliezende formaties mochten het nog een keer proberen in de strijd om de 3de prijs of niets.

Nicole Hempenius – Anne Berber Zeinstra

Nicole Hempenius betrad als eerste de arena om het samen met Marte Altenburg en Martzen Deinum op te nemen tegen Anne Berber Zeinstra, Nynke Sybrandy en Sjanet Wijnia. Beide parturen gaan goed van start en blijken zeer aan elkaar gewaagt te zijn via de 1-1 wordt ook al snel de 2-2 bereikt. De formatie van Anne Berber slaagt er in om als eerste het 3de bordje te bereiken. Nicole en haar maten proberen weer aan te sluiten maar zien het verschil oplopen naar de 2-4. Het tij lijkt nog te keren wanneer het belangrijke zevende eerst in handen  komt van Nicole, Marte en Martzen. Zij slagen er echter niet in om volop te profiteren en zien Anne Berber, Nynke en Sjanet er met het 5de eerst van door gaan en een spel voorsprong nemen en zij geven dit niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 3-5 0-6.

Ilse Tuinega – Elly Hofman

Een klapper op de 2de omloop in Stiens is de strijd tussen Ilse Tuinenga, Martine Tiemersma en Marrit Zeinstra die aan de opslag begonnen en de formatie van Elly Hofman, Imke van der Leest en Manon Scheepstra. Het werd de spannendste wedstrijd op de 2de lijst. In deze strijd bereikte de telegraaf  tot 5x de  6-6 stand waarvan 4 aan het begin van de partij die om en om werden binnengehaald en de balans handhaafde op de 1-1, 2-2. Het blijft stuiverje wisselen met het binnen halen van eersten want beide parturen geven elkaar geen duimbreedte ruimte en blijven de verkaatste eersten gelijkmatig verdelen tot aan de 3-3. Ilse weet samen met Martine en Marrit het belangrijke zevende eerst binnen te halen maar slagen er niet in om definitief een gaatje te slaan en wanneer ook Elly, Imke en Manon hun 4de eerst weten binnen te halen. De strijd barst dan in alle hevigheid los en lijkt de formatie van Ilse op weg naar de finale als zij het 5de bordje aan de telegraaf weten te hangen. Door omzettingen aan de zijde van partuur Elly weten ook zij het 5de eerst te bereiken. Het laatste te verkaatsen eerst dient de beslissing te gaan forceren wie er naar de finale zal gaan in Stiens. Het is Martine die het finale ticket veilig weet te stellen als zij de kaatst weet te passeren op de 5-5 6-4.

Nicole Hempenius – Elly Hofman

Voordat de finalisten van deze 17de editie van de dames hoofdklas tijdens de Stienzer Keatsdagen de arena betraden was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets tussen Nicole Hempenius met Marte Altenburg en Martzen Deinum en de formatie van Elly Hofman, Imke van der Leest en Manon Scheepstra. Het begin van de partij beloofde een mooie strijd want gelijk het eerste bordje aan de telegraaf diende op de 6-6 te worden beslist. Het is met een prachtig uithaal Imke die het weet te verzilveren als zij de boven weet te vinden. Beide formaties blijken zeer aan elkaar gewaagt te zijn want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6. Het is Manon die het bordje veilig weet te stellen als zij er in slaagt om Marte tot een kwaadslag te dwingen op de 0-1 6-6. Nicole gaat met Marte en Martzen op zoek naar de aansluiting maar zien de achterstand verder oplopen wanneer ditmaal Elly een eerst weet te bemachtigen met haar opslag zij weet een zitbal te plaatsen op de 0-2 4-6. Eindelijk keert de spanning langzaam terug als ook Nicole met haar maten het eerste bordje weten te bemachtigen. Elly heeft samen me Imke en Manon de touwtjes in handen en weten ook het 4de eerst te bereiken als Manon met haar opslag de kleine kaats op de 1-3 4-6 weet te behouden. Nicole, Marte en Martzen weigeren de handdoek te werpen en proberen nog een eerst uit het vuur te slepen. Het zal echter niet meer mogen baten want het is Manon die er in slaagt om hun 5de eerst te verzilveren als zij Martzen tot een kwaadslag weet te dwingen op de 1-4 4-6. De strijd is dan gestreden en het is Imke die de 3de prijs als nog veilig weet te stellen door de kaats te passeren op de 1-5 2-6.

Ilse Tuinenga – Anne Berber Zeinstra

Kaatsclub De Boer had dit jaar voor het eerst een nieuw element toegevoegt aan deze dag. De dames in de strijd om de 3de prijs of niets en de finalisten werden een voor een voorgesteld voor dat zij los konden. In de finale van deze 17de editie van de dames hoofdklas tijdens de Stienzer Keatsdagen stond Ilse Tuinenga met Martine Tiemersma en Marrit Zeinstra tegenover Anne Berber Zeinstra, Nynke Sybrandy en Sjanet Wijnia te staan. Ilse weet met haar opslag de finale op te breken als zij het perk van Nynke en Sjanet met lege handen achter laat op de 1-0. In het daarop verkaatste eerst geven beide formaties elkaar geen duimbreedte toe en dient het op de 6-6 te worden beslist en is het  Marrit die de boven weet te vinden op de 0-1 6-6. Eindelijk lijkt de finale op gang te komen als het verschil terug loopt naar de 1-2 door een prachtige zitbal van Nynke op de 0-2 6-2. Zij slagen er echter niet in om het evenwicht te  herstellen en zien wederom Marrit de bal naar de boven jagen op de 1-2 2-6. Het verschil is daardoor opgelopen naar een spel. De strijd lijkt als nog los te barsten als het volgende eerst zwaar bevochten wordt en op de 6-6 beslist dient te gaan worden. Het is Sjanet die de bal naar het perk mag brengen en als deze bal te kort is en voor het perk valt loopt het verschil verder op naar de 1-4. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6. Met een prachtige klap weet het perk van Martine en Marrit de boven te vinden en de voorsprong uit te bouwen naar de 1-5. Anne Berber, Nynke en Sjanet geven moet niet op en weten door goed opslag werk van Nynke de kaats te behouden op de 1-5 6-4. Zij kan daar echter niet mee voorkomen dat Marrit de kransen en de eerste prijs in Stiens veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren  op de 2-5 2-6. Kaatsclub stelt ook altijd een koninginne prijs beschikbaar en met een punt verschil werd Marrit gekroond tot koningin van de Stienzer Keatsdagen.

Uitslag Stiens:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                                     Berlikum

Martine Tiemersma                           Easterein

Marrit Zeinstra                                  Peins

2e prijs:

Anne Berber Zeinstra                        Peins

Nynke Sybrandy                                  Huizum

Sjanet Wijnia                                        Wommels

3de prijs:

Elly Hofman                                           Dronrijp

Imke van der Leest                             Easterein

Manon Scheepstra                             Huizum

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in