Home laatste nieuws Loting Jong Nederland 2022

Loting Jong Nederland 2022

227
0

In Franeker wordt zaterdag de Jong Nederland verkaatst. Op de lijst staan 22 parturen. De junioren van Exmorra zullen hun titel verdedigen. De wedstrijden beginnen om 9:00 uur.

1.Makkum2.Baard
3.Wommels4.Ingelum
5.Winsum6.Spannum
7.Mantgum8.Harlingen
9.Goutum10.Arum
11.Tzum12.Bitgum
13.Raerd14.Bolsward
15.Witmarsum16.Sint Annaparochie
17.Morra Lioessens18.Hommerts Jutryp
19.Dronryp20.Menaam
21.Franeker22.Exmorra