Home laatste nieuws Lollum wint NK Meisjes in Peins

Lollum wint NK Meisjes in Peins

711
0

Het is een memorabele dag: zaterdag 1 juni 2024. Kaatsvereniging “Pieter Jellema” organiseert deze dag in samenwerking met de K.N.K.B. het Nederlands Kampioenschap voor meisjes afdelingen. Op het prachtige veldje aan de rand van Peins kunnen maximaal vier perken liggen. Met een prachtig aantal van 26 afdelingen op de lijst werd besloten om de wedstrijd een uur eerder te laten beginnen. In plaats van om 10:00 uur stuurden de dames al om 9:00 uur de eerste ballen naar de perken.

Het werd een prachtige dag waar volop strijd werd geleverd om de wisselprijs en natuurlijk de Nederlandse titel. Het was vroeg dag voor iedereen, inclusief de beide scheidsrechters Boukje Houtsma en de heer Fokke van der Veen. Houder van de wisselprijs is de afdeling Bolsward, die ook nu weer op de lijst stond. Op de vraag wie er deze keer met de Nederlandse titel vandoor zou gaan, kwam pas aan het einde van een lange maar prachtige kaatsdag in Peins een antwoord.

Sint Annaparochie 2 – Easterein

Het is dit jaar 40 jaar geleden dat het Nederlands Kampioenschap voor meisjes voor het eerst werd georganiseerd door de KNKB. Er werd volop gestreden om elke twee punten aan de telegraaf, wat leidde tot zeer spannende eersten die pas op 6-6 beslist werden. Onder een grijs wolkendek en een gevoelstemperatuur die niet hoog aanvoelde, beet het tweede team van St. Anna/Drie Spul Is Ut uit Sint Annaparochie, met Fenna Hoekstra, Jildou Sterk en Nathalie Andringa, de spits af tegen het eerste team van Easterein, bestaande uit Brecht Stegenga, Fianne Dijkstra en Liset Sijbesma. Beide parturen gingen goed uit de startblokken en gaven elkaar aan het begin van de wedstrijd niets toe, waardoor de bordjes om en om aan de telegraaf werden gehangen. Vanaf de 1-1 was het de formatie van Brecht die de touwtjes in handen wist te nemen en via 1-2 een gaatje wist te slaan naar 1-3. Nadat de volgende twee verkaatste eersten gelijkmatig waren verdeeld tot aan 2-4, leek er niets aan de hand te zijn voor de formatie van Easterein 1. Het was echter Fenna die, samen met Jildou en Nathalie, het belangrijke zevende eerst wist binnen te halen en terugkwam naar 3-4. Zij slaagden er echter niet in om het evenwicht in de wedstrijd terug te brengen, waardoor het vijfde eerst in handen kwam van Brecht, Fianne en Liset. Zij gaven dit buitenkansje niet meer weg en stelden de winst veilig in een zeer zwaar bevochten eerst op 3-5 6-6.

Stiens – Easterein 2

K.C. De Boer uit Stiens betrad deze dag de arena met de dames Anna Miedema, Ilse van der Galien en Marije Bokma. Zij gingen in hun eerste partij van de dag de strijd aan met het tweede team van Easterein, gevormd door Tjitske Baukje Joustra, Douwina Tolsma en Geertje van der Weide. Het leek een prachtige partij te worden, want beide afdelingen waren aan het begin zeer aan elkaar gewaagd en verdeelden de eersten gelijkmatig via de 1-1 naar de 2-2. Vanaf dat moment wist Anna met haar maten de touwtjes in handen te nemen. Zij wisten via de 3-2 een gaatje te slaan naar de 4-2. Tjitske, Douwina en Geertje probeerden het tij te keren, maar zagen al hun pogingen daartoe stranden, waardoor Stiens ook als eerste het vijfde bordje wist te bereiken. Net als in de vorige partij viel ook hier de beslissing pas op de 6-6 in het laatste te verkaatsen eerst. Toen de achterinse van Easterein 2, Geertje, de bal op het lichaam van Douwina sloeg, was de strijd gestreden en ging Stiens naar de tweede omloop.

Mantgum – Bolsward 2

Kaatsvereniging Jacob Klaver uit Mantgum, met Rianne Sjoukje Terluin, Lyanne Wiedijk en Rikst Baarda, kwam vervolgens in actie tegen het tweetal van kaatsvereniging Bolsward, bestaande uit Tessa Westra en Fenna Cuperus. Minke Tjalsma kon deze dag niet in actie komen omdat zij ziek was. We wensen Minke beterschap en een voorspoedig herstel. De vliegende start was er voor het tweetal uit Bolsward: Tessa en Fenna lieten er geen gras over groeien en wisten na het openingseerst gelijk een gaatje te slaan naar de 0-2. De formatie van Rianne Sjoukje probeerde grip op de wedstrijd te krijgen en kreeg eveneens kansen om een bordje binnen te halen, maar op de belangrijke momenten was het Tessa die samen met Fenna wist toe te slaan en de voorsprong verder wist uit te bouwen via de 0-3 naar de 0-4. Rianne Sjoukje, Lyanne en Rikst haalden alles uit de kast om hun zijde van de telegraaf ook met een bordje te kunnen vullen, maar wisten het tij niet te keren, waardoor het eenrichtingsverkeer bleef met betrekking tot het binnenhalen van de eersten. De telegraaf bleef zelfs op het laatst leeg aan de zijde van kaatsvereniging Jacob Klaver, want het was Tessa die Bolsward naar de tweede lijst loodste toen zij een prachtige zitbal wist te plaatsen op de 0-5 0-6.

Arum – Sexbierum

In de vierde partij van de eerste omloop stond kaatsvereniging Willem Westra uit Arum met Sygrid Bosch, Maud van der Veen en Inez Bosch tegenover de afdeling “De Twa Doarpen / D.I.O.S.” uit Sexbierum-Pietersbierum met Sibrig Tigchelaar, Rianne van der Walt en Maud Scheffer. Het beloofde een mooie strijd te worden, want de eerste verkaatste eersten verschenen aan beide zijden van de telegraaf. Vanaf de 1-1 wist Sibrig samen met haar maten het initiatief naar zich toe te trekken. Via de 1-2 liep het verschil op naar 1-3. Sygrid, Maud en Inez probeerden het wel degelijk en kregen ook kansen, maar zij zagen de bordjes één kant op gaan. Via de 1-4 was daar ook al snel het vijfde bordje voor de formatie van kaatsvereniging De Twa Doarpen / D.I.O.S. uit Sexbierum. Sygrid, Maud en Inez bleven knokken tot de laatste slag, maar moesten uiteindelijk de handdoek werpen op de 1-5 2-6.

Goënga – Dronryp

Een prachtig affiche was de strijd tussen het eerste team van De Lege Geaen uit Goënga met Berber van der Goot, Ilse Baanstra en Rigt van der Velde en het eerste team van V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp, bestaande uit Karina Mollema, Linda van der Meer en Maud Hellinga. Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf kwam in handen van Karina en haar maten. Beide parturen begonnen goed aan de wedstrijd en hielden elkaar goed in balans. Vanaf de 1-1 wist Karina, samen met Linda en Maud, de touwtjes in handen te nemen en slaagden zij erin om op de belangrijke momenten toe te slaan. Via de 1-2 liepen zij uit naar 1-3. De strijd leek verre van gestreden, want langzaam maar zeker wist Berber samen met Ilse en Rigt meer grip op de wedstrijd te krijgen en via de 2-3 wisten zij zich terug te knokken in de wedstrijd en langszij te komen op 3-3. De formatie van Dronrijp leek de grip vervolgens helemaal kwijt te zijn. Het zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Het was Berber die samen met haar maten de wedstrijd volledig wist te kantelen in hun voordeel toen zij een 4-3 voorsprong namen. V.v.V. Sjirk de Wal probeerde door omzettingen in het perk – Maud ging naar het achterperk, Linda naar het voorperk en Karina werd balkeerder – de wedstrijd nog in hun voordeel te doen kantelen. Zij konden echter niet voorkomen dat het vijfde bordje aan de telegraaf naar Goënga 1 ging. Deze 5-3 voorsprong werd niet meer weggegeven door Berber, Ilse en Rigt en zij wisten de tweede omloop in Peins te bereiken toen Ilse de kaats wist te passeren op 5-3 6-4.

Lollum – Hijum Finkum

Kaatsvereniging Meiinoar Ien uit Lollum/Waaxens, met Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans, zijn de winnaars van de vorige afdelingswedstrijd, de generale in Hallum, en zij moesten op de eerste omloop alles uit de kast halen tegen het partuur van In Nij Begin uit Hijum-Finkum met Elske van Straten en Rikst Grijpstra. Beide parturen waren aan elkaar gewaagd en haalden alles uit de kast. Geen van beide parturen slaagde erin om vanaf het begin een gaatje te slaan, waardoor de eersten om en om aan de telegraaf verschenen via de 1-1 naar de 2-2. Elske en Rikst bleven goed partij geven en weigerden de strijd op te geven. Het was Britt die samen met Lisanne en Jeldau de leiding wist te nemen op 3-2 en daarmee leken zij een doorbraak te forceren. Elske en Rikst dachten daar heel anders over en wisten zich weer langszij te knokken op 3-3. Er werd fel gestreden om elke twee punten aan de telegraaf. Het zevende eerst ging uiteindelijk naar de formatie van Lollum/Waaxens. Ondanks verwoede pogingen van Elske en Rikst om de strijd nog in hun voordeel te kantelen, konden zij niet voorkomen dat het vijfde bordje ook als eerste naar Britt, Lisanne en Jeldau ging. Zij gaven dit niet meer uit handen en wisten de tweede omloop te bereiken door een prachtige uithaal van Lisanne, die de kaats wist te passeren op 5-3 6-4. Er moest hard voor geknokt worden in deze partij, want Hijum/Finkum gaf tot het laatst goed partij.

Exmorra – Moarre

In de volgende partij begint de formatie van Kaatsvereniging Exmorra uit Exmorra met Hedwig Steigenga, Marit Steigenga en Marit Feenstra aan de zijde van de opslag en zij gingen de strijd aan met kaatsvereniging Warber Bliuwe uit Morra Lioessens bestaande uit Jeltsje Castelein, Nynke van der Leest en Gelbrich van der Leest. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Exmorra. Zij beginnen goed aan deze onderlinge strijd. Jeltsje probeert met haar maten gelijk aan te sluiten maar via de 2-0 loopt het verschil al snel verder op naar de 3-0. Het krachtsverschil lijkt deze dag te groot te zijn want Hedwig, Marit en Marit weten elke keer op de juiste momenten toe te slaan en zij weten vervolgens als eerste het 4de bordje aan de telegraaf te hangen. Jeltsje, Nynke en Gelbrich proberen het wel degelijk maar komen te kort in deze onderlinge strijd. Kaatsvereniging Exmorra komt niet meer in de problemen en weet de 2de omloop te bereiken door de winst veilig te stellen op de 5-0 6-4.

Nijewier – Sint Annaparochie

Het eerste team van kaatsvereniging De Trije Doarpen uit Nijewier met Hester Torensma, Isabella Sijtsma en Suzanna Allema (terug van een enkelblessure en ziek zijn) nam het op tegen een van de favoriete parturen en verliezend finalist tijdens de generale afdelingswedstrijd in Hallum het eerste team van St. Anne / Drie Spul is Ut uit Sint Annaparochie met Sophie Kroondijk, Dido Iedema en Noelle Hiddinga. Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf komt in handen van Sophie en haar maten. Hester en haar maten proberen gelijk aan te sluiten maar kregen even geen grip op de wedstrijd op dat moment waardoor het verschil op liep naar de 0-2. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd echt op gang te komen en er zijn wel degelijk mogelijk heden voor Hester, Isabella en Susanna. Net als in de meeste partijen verscheen ook hier de 6-6 enkele keren. Sophie, Dido en Noelle lijken de touwtjes in handen te hebben want zij weten elke keer op het juiste moment toe te slaan waardoor het verschil oploopt naar de 0-3. De strijd is verre van gestreden want de formatie van Hester weet met succes de achtervolging in te zetten en via de 1-3 knokken zij zich terug naar de 2-3. De aansluiting is hersteld maar ze weten de balans niet terug te doen keren waardoor het verschil tussen de beide parturen weer oploopt naar de 2 eersten op de 2-4. Het blijft een mooie strijd waarin Sophie, Dido en Noelle als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Hester en haar maten geven de strijd niet op en weten nog een derde eerst uit het vuur te slepen voordat Noelle de deur naar de 2de omloop in het slot weet te gooien als zij de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 3-5 2-6.

Nijewier 2 – Reahûs-Tirns

Spannendste strijd van de eerste lijst bij kaatsvereniging Pieter Jellema uit Peins tijdens dit Nederlands Kampioenschap voor meisjes afdelingen gaat tussen het 2de partuur van De Trije Doarpen uit Nijewier met Laura Allema (zusje van Suzanna) als vervangster van Michelle Sijtsma, Marije Keegstra en Amarins Kloostra en het partuur van Reahus-Tirns bestaande uit Jiska Altenburg, Wieke Schaap en Amber Goedbloed. De vliegende start is er voor Laura en haar maten zij laten er geen gras overgroeien en weten na het openingseerst gelijk een gaatje te slaan naar de 2-0. Vanaf dat moment lijkt de strijd pas echt los te gaan barsten want het partuur van Jiska weet de achtervolging in te zetten en via de 2-1 weten zij de balans terug te brengen in de wedstrijd op de 2-2. Het blijft vanaf dat moment gelijk opgaan en de bordjes verschijnen om en om aan de telegraaf. Geen van de beide parturen weet een gaatje te slaan waardoor het evenwicht in deze prachtige strijd gehandhaafd blijft op de 3-3. Als Laura, Marije en Amarins het belangrijke zevende eerst weten binnen te halen en daarmee een 4-3 voorsprong pakken lijken zij even het heft in handen te nemen. Het is echter van korte duur want Jiska weet gelijk met Wieke en Amber aan te sluiten op de 4-4. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de winst vandoor zou kunnen gaan. Niets blijkt minder waar want er wordt gestreden tot aan de laatste slag die uiteindelijk valt op de 5-5 2-6. Reahus Turns weet uiteindelijk de winst veilig te stellen en naar de 2de omloop te gaan ondanks de 2-0 achterstand.

Wommels – Makkum

Anouk Delfsma, Dianna de Jong en Elisah de Boer verdedigen deze dag de kleuren van de afdeling Wommels en staan in hun eerste partij van de dag tegenover Makkum, gevormd door Lieke Tuinier, Sofie Koops en Mare Dijkstra. Het is een prachtige kaatsdag ondanks het grijze wolkendek en de lage gevoelstemperatuur. De meisjes halen alles uit de kast en diverse eersten moeten op de 6-6 worden beslist, net als in deze onderlinge strijd. Beide parturen halen vanaf de eerste slag alles uit de kast en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. De formatie van Lieke weet als eerste toe te slaan en het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Anouk, Dianna en Elisah herstellen meteen de aansluiting en komen langszij op de 1-1. Om en om verschijnen de bordjes aan de telegraaf, waarbij het partuur van Makkum voor de tweede keer op voorsprong komt als zij het tweede eerst weten te bereiken. Zij slagen er echter niet in dit vast te houden, waardoor Anouk en haar maten weer weten aan te sluiten op de 2-2. Het is een prachtige strijd waarin beide parturen alles uit de kast halen. Het breekpunt in deze partij valt op de 3-3, wanneer Lieke samen met Sofie en Mare het belangrijke zevende eerst weet binnen te slepen. De formatie van Wommels probeert direct aan te sluiten, maar kan niet voorkomen dat het vijfde bordje aan de telegraaf richting het partuur van Makkum gaat. Lieke, Sofie en Mare geven dit niet meer uit handen, ondanks alle pogingen van Anouk, Dianna en Elisah. Het is Mare die de tweede omloop voor haar partuur veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 3-5 0-6.

Menaam – Goënga

V.v.V. Menaam, dat dit jaar hun 125-jarig jubileum viert, werd op het Nederlands Kampioenschap vertegenwoordigd door Jelly Hiemstra, Nynke de Kloe en Selma van der Wal. Zij gingen de strijd aan met het tweede team van De Lege Geaen uit Goënga, bestaande uit het tweetal Jetske Zijlstra en Martsen van der Goot; de derde maat van Goënga, Elbrich Kooistra, was afwezig. Het begin van deze partij was duidelijk voor het tweetal van Goënga: Jetske en Martsen kenden een vliegende start en wisten na het eerste verkaatste eerst gelijk een gaatje te slaan naar de 0-2. Jelly, Nynke en Selma kregen langzaam maar zeker grip op de wedstrijd en wisten zich terug te knokken. Via de 1-2 keerde de balans terug op de 2-2. Jetske en Martsen boden goed weerstand, maar konden niet voorkomen dat de wedstrijd langzaam maar zeker kantelde in het voordeel van het partuur van Menaam. Via de 3-2 wisten zij de touwtjes stevig in handen te nemen op de 4-2. De spanning keerde nog een keer terug in de wedstrijd toen het verschil terugliep naar 4-3, waarmee het belangrijke zevende eerst naar Jetske en Martsen ging. Zij wisten de balans echter niet terug te brengen in deze onderlinge strijd. Jelly, Nynke en Selma gaven de 5-3 voorsprong niet meer uit handen en bereikten de tweede omloop toen zij de winst veilig wisten te stellen op de 5-3 6-4.

Witmarsum – Ee

In de een-na-laatste partij van de eerste omloop tijdens deze 40ste editie van het Nederlands Kampioenschap voor meisjes stond het partuur van Pim Mulier uit Witmarsum met Ymke van der Brug, Jennifer de Jong en Aniek Koopmans tegenover kaatsvereniging de Trochsetters uit Ee met Nynke de Haan, Marrit de Jong en Lolkje de Jong. De bliksemstart was voor Ymke en haar maten; zij wisten gelijk toe te slaan door het eerste verkaatste eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Nynke, Marrit en Lolkje gingen vervolgens op zoek naar de aansluiting, maar zagen de achterstand verder oplopen via de 2-0 naar de 3-0. Ondanks de kleine kansen die er waren voor de formatie van Ee, leek het krachtsverschil te groot te zijn in het voordeel van Ymke, Jennifer en Aniek. Zij hadden de touwtjes stevig in handen en kwamen ook niet echt in de problemen. Het onderlinge verschil bleef oplopen, want voor de vierde keer kwam het in handen van de formatie van Witmarsum. Zij wisten de tweede omloop veilig te stellen op de 5-0 6-0.

Winsum – Balk

In de laatste partij van de eerste omloop tijdens dit Nederlands Kampioenschap voor meisjesafdelingen stond er meer op het spel, want de winnaar van deze onderlinge confrontatie had op de tweede lijst een staand nummer, waarmee een vrije doorgang naar de derde omloop gegarandeerd was. Monique Postma en Brecht Grovenstein verdedigden deze dag de kleuren van kaatsvereniging Winsum en stonden tegenover kaatsvereniging Cannegieter uit Balk, gevormd door Maren de Vries, Brecht Renema en Hendrika Stegenga. Het eerste verkaatste eerst kwam in handen van Maren en haar maten, en zij namen daarmee een 0-1 voorsprong. Monique en Brecht knokten voor elke twee punten aan de telegraaf en gaven goed tegenstand, maar zagen op de belangrijke momenten de bordjes naar Balk gaan, waardoor het verschil verder opliep naar 0-2 en zelfs 0-3. De telegraaf gaf een ander beeld weer dan de strijd die gestreden werd. Het lukte Monique en Brecht niet om meer grip op de wedstrijd te krijgen en een bordje te bemachtigen. Maren, Brecht en Hendrika bleven bouwen aan hun voorsprong en sloegen voor de vierde keer op rij toe. Kansen waren er wel degelijk voor Monique en Brecht, maar zij moesten uiteindelijk de handdoek werpen op de 0-5 6-6 toen Brecht Renema goed werk verrichtte voor haar partuur en de bal voor de kaats wist te keren. Daarmee stelde zij niet alleen de winst veilig, maar ook een plekje voor haar, Maren en Hendrika op de derde omloop van dit Nederlands Kampioenschap.

Easterein – Stiens

Het is een mooie kaatsdag in Peins ondanks een grijs wolkendek en een lage gevoelstemperatuur. Het eerste team van Easterein, met in de gelederen Brecht Stegenga, Fianne Dijkstra en Liset Sijbesma, betreedt als eerste de arena om in hun tweede partij van de dag de strijd aan te gaan met K.C. de Boer uit Stiens, bestaande uit Anna Miedema, Ilse van der Galien en Marije Bokma. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Om en om weten ze de bordjes aan de telegraaf te hangen. Het blijft stuivertje wisselen, want het is de formatie van Easterein die elke keer de leiding weet te nemen op de 1-0 en zelfs de 2-1. Anna, Ilse en Marije knokken zich elke keer terug in de wedstrijd; via de 1-1 wordt het vervolgens ook 2-2. Het is een prachtige strijd om te zien waarin de spanning blijft tot aan de 3-3. Als Brecht, Fianne en Liset het belangrijke zevende eerst weten binnen te slepen, blijkt dat in deze onderlinge strijd het breekpunt te zijn. Wanneer zij vervolgens op de 4-3 6-6 weer weten toe te slaan en het vijfde bordje aan de telegraaf weten te hangen, is de weerstand van Anna, Ilse en Marije gebroken. De formatie van Easterein komt niet meer in de problemen en gaat naar de derde lijst als Fianne de kaats weet te passeren op de 5-3 6-4.

Bolsward – Sexbierum

Tessa Westra en Fenna Cuperus vormen deze dag het partuur van Bolsward en zij gaan de strijd aan met het partuur van kaatsvereniging De Twa Doarpen uit Sexbierum-Pietersbierum, met Sybrig Tigchelaar, Rianne van der Walt en Maud Scheffer. Net als de eerste partij van deze tweede omloop in Peins is dit een prachtige en spannende strijd. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van Sybrig en haar maten, en daarmee kennen zij een bliksemstart. Zij weten dit echter niet lang vast te houden, want Tessa en Fenna herstellen de balans op de 1-1. Ondanks dat het 2 tegen 3 is, lijkt het krachtsverschil minder groot te zijn, want beide parturen halen alles uit de kast om de derde omloop te bereiken. Er wordt fel gestreden om elke twee punten, waardoor de bordjes ook hier weer aan beide zijden van de telegraaf blijven verschijnen tot aan de 2-2. Langzaam maar zeker weten Tessa en Fenna de touwtjes in handen te nemen en op een 3-2 voorsprong te komen. Als Sybrig, Rianne en Maud daar geen passend antwoord op weten te vinden, zien zij de achterstand zelfs nog oplopen naar 4-2. De spanning keert vervolgens nog terug in deze onderlinge strijd als het verschil terugloopt naar 4-3. De aansluiting is hersteld, maar het evenwicht keert niet terug in de partij. Het zijn Tessa en Fenna die als eerste het vijfde bordje aan hun zijde van de telegraaf weten te hangen, en zij geven deze voorsprong van 5-3 niet meer uit handen. Zij bereiken de derde omloop als zij de boven weten te vinden op de 5-3 6-2.

Goënga – Lollum

Een prachtig affiche in Peins is de derde partij tussen de eerste formatie van De Lege Geaen uit Goenga, met Berber van der Goot, Ilse Baanstra en Rigt van der Velde, die de strijd aangaan met kaatsvereniging Meiinoar Ien uit Lollum/Waaxens, bestaande uit Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Het begin van deze partij is voor Britt en haar maten; zij weten gelijk toe te slaan door het eerste verkaatste eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen en daarmee een 0-1 voorsprong te nemen. Op de 0-1 2-6 gaat het mis met Rigt van der Velde. In een poging om de bal te keren loopt zij een knieblessure op. Hoewel men eerst bang was voor een zware blessure, lijkt het mee te vallen. Ze kan de wedstrijd echter niet voortzetten en moet de strijd staken. Berber en Ilse gaan met zijn tweeën de strijd aan met Britt, Lisanne en Jeldau en stralen ondanks het uitvallen van Rigt veel plezier uit en gaan er vol voor. Het verschil loopt vervolgens op naar 0-2, maar de strijd lijkt nog niet gestreden, want er klinkt luid gejuich aan de zijde van Berber en Ilse als zij alsnog een bordje weten te bemachtigen en de achterstand weten te verkleinen tot een eerst op de 1-2. Ondanks dat ze alles uit de kast halen, loopt het verschil verder op via de 1-3 naar de 1-4. Berber en Ilse blijven knokken voor elke twee punten aan de telegraaf, maar weten geen bordje meer te bemachtigen. Britt, Lisanne en Jeldau hebben de partij stevig onder controle nadat Rigt is uitgevallen en bereiken de derde omloop als Jeldau de winst veilig weet te stellen op de 1-5 0-6 door de kaats te passeren.

Exmorra – Sint Annaparochie

Kaatsvereniging Exmorra, met Hedwig Steigenga, Marit Steigenga en Marit Feenstra, moet vervolgens vol aan de bak want zij staan tegenover een van de favoriete parturen, het eerste team van St. Anne/Drie Spul Is Ut, met Sophie Kroondijk, Dido Iedema en Noelle Hiddinga. De vliegende start is er voor Sophie en haar maten, want zij weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. De formatie van Hedwig probeert het wel degelijk en haalt alles uit de kast, maar het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn. De bordjes blijven aan één zijde van de telegraaf verschijnen via de 0-3 naar de 0-4. Sophie, Dido en Noelle komen niet echt in de problemen, ondanks verwoede pogingen van Hedwig, Marit en Marit, en weten de derde omloop te bereiken als zij de winst veilig weten te stellen op de 0-5 2-6.

Reahûs -Tirns – Makkum

De formatie van Reahus Turns met Jiska Altenburg, Wieke Schaap en Amber Goedbloed gaat de strijd aan met het partuur van Makkum, dat gevormd wordt door Lieke Tuinier, Sofie Koops en Mare Dijkstra. Het begin van deze onderlinge strijd is duidelijk voor Lieke en haar maten, die op de juiste momenten weten toe te slaan en via de 0-1 een gaatje weten te slaan naar de 0-2. De formatie van Jiska probeert vanaf het begin grip op de wedstrijd te krijgen, maar ziet al hun pogingen op niets uitlopen. Het blijft eenrichtingsverkeer met het verschijnen van de bordjes aan de telegraaf, want de voorsprong voor Lieke, Sofie en Mare loopt zelfs op naar drie eersten voordat Jiska samen met haar maten hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen, want het verschil van twee eersten blijft gehandhaafd op de 2-4. Als Jiska, Wieke en Amber het zevende eerst weten binnen te slepen, ligt de strijd weer geheel open. Zij slagen er echter niet in om de balans terug te doen keren en zien het vijfde eerst alsnog naar Makkum gaan. De formatie van Reahus Turns blijft het proberen, maar het is Mare die de winst weet binnen te slepen voor de afdeling Makkum als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-5 2-6.

Menaam – Witmarsum

De laatste partij van de tweede omloop in Peins bij Kaatsvereniging Pieter Jellema tijdens dit Nederlands Kampioenschap is de spannendste. Jelly Hiemstra, Nynke de Kloe en Selma van der Wal betreden voor V.v.V. Menaam de arena om de strijd aan te gaan met het partuur van Pim Mulier uit Witmarsum, bestaande uit Ymke van der Brug, Jennifer de Jong en Aniek Koopmans. Beide formaties lijken aan een touwtje te zitten, want geen van beide slaagt erin om afstand te nemen. De bordjes verschijnen om en om aan de telegraaf; via de 1-1 blijft het stuivertje wisselen met het binnenhalen van de eersten. Via de 2-2 blijft de balans in deze prachtige strijd tot aan de 3-3. Veel eersten moeten op de 6-6 worden beslist. Als Jelly samen met Nynke en Selma tot twee keer toe weet toe te slaan op de 6-6, eerst op de 3-3 6-6 en vervolgens op de 4-3 6-6, weten zij een gaatje te slaan naar de 5-3. De strijd is verre van gestreden, want Ymke, Jennifer en Aniek weigeren de handdoek te gooien en weten nog een vierde eerst uit het vuur te slepen. Witmarsum heeft ondertussen maatregelen genomen door wijzigingen in het perk door te voeren. Het is Aniek die naar het achterperk gaat en Ymke gaat bal keren. Het zal echter niet het gewenste resultaat opleveren, want als Aniek de opgeslagen bal niet goed verwerkt en deze over de kwaadlijn vliegt op de 5-4 6-4, gaat Jelly samen met Nynke en Selma naar de volgende omloop. Zij hebben een staand nummer op de derde lijst, wat betekent dat zij zich als eerste weten te plaatsen voor de halve finale in Peins en daarmee al verzekerd zijn van minimaal een derde prijs.

Balk – Easterein

Wie zich bij de afdeling Menaam zou gaan voegen, moest blijken in de onderlinge wedstrijden op de 3de lijst, waar als eerste het partuur van kaatsvereniging Cannegieter uit Balk met Maren de Vries, Brecht Renema en Hendrika Stegenga de arena betrad om de strijd aan te gaan met het eerste partuur van Easterein met in de gelederen Brecht Stegenga, Fianne Dijkstra en Liset Sijbesma. Het beloofde een mooie partij te worden, want beide parturen gaven elkaar aan het begin van deze ontmoeting weinig toe en ze verdeelden de eerste verkaatste eersten gelijkmatig tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker wist de afdeling Cannegieter onder leiding van Brecht Renema de touwtjes in handen te nemen en via de 2-1 een gaatje te slaan naar de 3-1. Brecht, Fianne en Liset haalden alles uit de kast en probeerden de aansluiting te herstellen, maar zagen de achterstand verder oplopen omdat het partuur van Balk op de juiste momenten wist toe te slaan en daarmee een 4-1 voorsprong wist te nemen. Het krachtsverschil bleek deze dag in deze onderlinge strijd te groot te zijn, want ondanks verwoede pogingen van Brecht, Fianne en Liset om het tij te doen keren, moesten zij uiteindelijk de handdoek in de ring gooien bij 5-1 6-2 toen de opgeslagen bal van Fianne buiten het perk belandde.

Bolsward – Lollum

Het team van Bolsward met Tessa Westra en Fenna Cuperus moest in hun derde partij van de dag flink aan de bak, want ze stonden tegenover het team van kaatsvereniging Meiinoar Ien uit Lollum/Waaxens, gevormd door Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf komt aan de zijde van Britt en haar team, die een bliksemstart hebben en gelijk een voorsprong weten te nemen naar 0-2. Tessa en Fenna geven alles wat ze hebben, maar de spanning keert terug in de wedstrijd als het verschil terugloopt naar 1-2. Het evenwicht keert echter niet terug in deze onderlinge strijd, want het zijn Britt, Lisanne en Jeldau die de voorsprong weer weten te vergroten naar 1-3. Het team van Bolsward geeft de strijd niet op en blijft knokken, maar slaagt er niet in om de grip op de wedstrijd terug te krijgen. Het verschil loopt verder op naar 1-4. Tessa en Fenna hebben deze dag goed gespeeld, maar het krachtsverschil blijkt nu te groot te zijn, want Britt, Lisanne en Jeldau komen niet meer in de problemen en weten de halve finale te bereiken als Britt het perk van Tessa en Fenna met lege handen achterlaat door een zitbal te plaatsen op 1-5 2-6.

Sint Annaparochie – Makkum

Drie van de vier beschikbare tickets voor de halve finale van deze 40ste editie van het Nederlands Kampioenschap voor meisjes waren nu vergeven aan Menaam, Balk en Lollum/Waaxens. Er was nog een ticket over en wie dat zou bemachtigen, zou blijken uit de onderlinge strijd tussen het eerste team van St. Anne / Drie Spul is Ut uit Sint Annaparochie met Sophie Kroondijk, Noelle Hiddinga en Sophie Kroondijk en de formatie van Makkum, bestaande uit Lieke Tuinier, Sofie Koops en Mare Dijkstra. Het begin van deze onderlinge strijd is voor Sophie en haar team, want zij weten na het eerste bordje gelijk ook het tweede bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen en daarmee een 2-0 voorsprong te nemen. Het team van Lieke probeert het wel en geeft goed partij, maar weet niet genoeg grip op de wedstrijd te krijgen en ziet de achterstand verder oplopen naar 3-0. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor Sophie, Noelle en Dido, want zij hebben de touwtjes stevig in handen en weten voor de vierde keer op rij toe te slaan en een 4-0 voorsprong op de telegraaf te zetten. De strijd lijkt vanaf dat moment echt los te barsten, want het vijfde eerst moet op de 6-6 worden beslist. Wanneer Noelle het vizier niet op scherp heeft staan en de bal voor het perk belandt, is daar het eerste bordje voor Makkum. Lieke, Sofie en Mare geven alles en weigeren de strijd op te geven. In een zwaar bevochten eerst vliegt de bal vanuit de handschoen van Noelle op de 4-1 6-6 over de kwaadlijn, waardoor het verschil terugloopt naar 4-2. De strijd lijkt nog niet gestreden door het goede werk van Noelle in het tussenspel, wanneer zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-2 6-0. Beide teams blijven knokken voor elke twee punten aan de telegraaf, en dat leidt naar de volgende 6-6 als deze keer de achterinse van Makkum, Sofie Koops, de kaats weet te passeren op de 5-2 6-6 en het verschil verder terugloopt. De spanning keert volledig terug in deze onderlinge ontmoeting, want voor de vierde keer in korte tijd moet er een bordje op de 6-6 worden beslist. Als ditmaal Mare goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden, is daar het vierde bordje voor Makkum, en geeft de telegraaf een 5-4 aan. Makkum slaagt er niet meer in om langszij te komen, want het is Noelle die de winst en het laatste ticket voor de halve finale in Peins veilig weet te stellen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-4 6-4. Alle halvefinalisten zijn nu bekend.

Finale: Balk – Lollum

Er resteert op deze mooie lange dag in Peins nog één vraag: wie wordt de nieuwe Nederlands Kampioen? Is het de afdeling Cannegieter uit Balk met Maren de Vries, Brecht Renema en Hendrika Stegenga, of wordt het toch Meiinoar Ien uit Lollum/Waaxens met Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans? Het belooft een mooie strijd te worden, want gelijk het eerste bordje in deze finale moet op de 6-6 worden beslist. Wanneer Britt een prachtige zitbal weet te plaatsen, neemt Lollum/Waaxens de leiding. Maren en haar team gaan meteen op jacht naar aansluiting, maar zien de achterstand verder oplopen. Het is Jeldau die op de juiste plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op 0-1 2-6. De strijd lijkt dan echt los te barsten, want eindelijk weet Maren hun partuur aan een bordje te helpen wanneer zij prachtig werk verricht en de bal tot voor de kaats weet te retourneren op 0-2 6-2. De formatie van Balk slaagt er niet in om langszij te komen en ziet het verschil verder oplopen wanneer wederom Jeldau erin slaagt om een eerst te bemachtigen door in een prachtige reflex in een triktrak-situatie de kaats te passeren op 1-2 2-6. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn tussen deze twee formaties, want wanneer Britt voor de tweede keer een prachtige zitbal weet af te leveren op het perk van Brecht en Hendrika op 1-3 4-6, loopt het verschil verder op naar 1-4. Maren, Brecht en Hendrika blijven alles uit de kast halen en zien toch nog een tweede bordje aan de telegraaf verschijnen wanneer het vizier van Britt niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op 1-4 6-6. Het verschil is dan teruggelopen naar twee eersten, en er lijkt hoop te zijn voor de formatie van Maren. Het vijfde bordje aan de telegraaf verschijnt als eerste aan de zijde van Britt, Lisanne en Jeldau wanneer Britt in deze finale voor de derde keer trefzeker is en een prachtige zitbal plaatst op 2-4 2-6. De strijd is dan gestreden, want Maren, Brecht en Hendrika slagen er niet meer in om het tij te keren. Het is uiteindelijk Lisanne die de winst veilig weet te stellen voor hun partuur door de boven te vinden op 2-5 2-6.

Het is een memorabele dag in Peins. Het is de 40ste editie van het Nederlands Kampioenschap voor Meisjes. Britt Joustra en Jeldau Koopmans hebben nu het Nederlands Kampioenschap voor Pupillen, Schoolmeisjes en Meisjes gewonnen en samen met Lisanne wonnen zij vorig jaar al de Ald Meiers Partij. Voor de afdeling Menaam is het de eerste prijs tijdens een Nederlands Kampioenschap voor Meisjes, en voor de afdeling Cannegieter is het de allereerste prijs ooit tijdens een Nederlands Kampioenschap.

1e prijs: Lollum / Waaksens : Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans

2e prijs Balk: Maren de Vries, Brecht Renema en Hendrika Stegenga

3e prijs St Annaparochie: Sophie Kroondijk, Noëlle Hiddinga en Dido Iedema

3e prijs Menaam: Jelly Hiemstra, Nynke de Kloe en Selma van der Wal

Fotoalbum

Het foto-album van het NK Meisjes in Peins van Henk Hempenius