Home laatste nieuws Koninginnetitel voor Marrit Zeinstra tijdens de Makkumer Merke

Koninginnetitel voor Marrit Zeinstra tijdens de Makkumer Merke

342
0

Met een zonnetje hoog aan een strak blauwe lucht boven keatslan “De Seize” waren de dames en heren hoofdklas op zaterdag 14 juli 2018 te gast in Makkum. Zij traditioneel getrouw bij kaatsvereniging Makkum te gast tijdens de Makkumer Merke. Onder prachtige weersomstandigheden betraden bij de dames 8 partuur en bij de heren hoofdklas 10 partuur de arena.

Verslag en foto’s Henk Hempenius

Zij verkaatsten deze dag een uitnodigingswedstrijd. Onder leiding van de heren Jenco Sieperda en Fokke van der Veen werden de eerste ballen om klokslag 11:00  richting de perken gestuurd. Het werd een prachtige kaatsdag met veel publiek om de lijnen.

Anna Brecht Bruinsma – Amarins de Groot

De dames en heren betraden een prachtige groene kaatsmat waarop Anna Brecht Bruinsma met Sandra Hofstra en Marije Hellinga als eerste in actie kwamen tegen Amarins de Groot, Martine Tiemersma en Harmke Siegersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk het eerste bordje dient op de 6-6 te worden beslist. Als het perk van Martine en Harmke er in slaagt om de kaats te passeren nemen zij de leiding. Zij kunnen daar niet lang van profiteren want door goed werk van Anna Brecht in het tussen spel zij weet de bal tot in het perk te retourneren op de 0-1 6-4 en brengt daarmee de balans terug in de partij. Langzaam maar zeker lijkt de partij richting het partuur van Anna Brecht te kantelen als Amarins het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 1-1 6-0. Amarins en haar maten lijken even geen passend antwoord te kunnen vinden en zien de achterstand verder oplopen als Amarins er niet in slaagt om de bal op de juiste koers naar het perk te sturen ditmaal op de 2-1 6-2 valt de bal buiten het perk. De strijd is echter verre van gestreden want Amarins, Martine en Harmke weten met succes de achtervolging in te zetten door goed werk van Harmke in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 3-1 4-6 en daarmee keert de spanning terug in de partij. Sterker nog het evenwicht keert volledig terug in de wedstrijd als ditmaal Martine een bordje aan hun totaal weet toe te voegen door de kaats te passeren op de 3-2 2-6. Langzaam maar zeker lijkt het partuur van Anna Brecht, Sandra en Marije de grip kwijt te raken op de partij en ze zien het belangrijke zevende eerst in handen komen van partuur Amarins als ditmaal Anna Brecht het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 3-3 4-6. De strijd lijkt dan echt los te barsten want het 8ste eerst van deze partij diende vervolgens op de 6-6 te worden beslist. Als voor de 2de keer Anna Brecht er niet in slaagt om de bal goed naar het perk te sturen lijkt de strijd te zijn gestreden want het verschil loopt vervolgens op naar de 3-5 en lijkt partuur Amarins op weg naar de 2de lijst maar Anna Brecht, Sandra en Marije geven de strijd niet op en zien hun totaal nog op lopen naar de 4 eersten wanneer in een zwaar bevochten eerst Amarins er niet in slaagt om de bal binnen te perklijnen te houden. Het zal voor de formatie van Anna Brecht te laat komen want het is Amarins zelf die haar partuur naar de 2de lijst loodst als zij de kaats weet te behouden op de 4-5 2-6.

Ilse Tuinenga – Andrea Kroes

Ilse Tuinenga vormde deze dag een formatie met Ineke van der Ploeg en Sjanet Wijnia. Zij begonnen deze mooie kaatsdag op keatslan De Seize tegen Andrea Kroes, Margriet Bakker en Martzen Deinum. Het begin van de partij is voor Ilse en haar maten want zij weet gelijk het eerste bordje aan de telegraaf te hangen als zij zelf een zitbal weet te plaatsen op de 6-4. Beide formaties gaan goed van start en geven elkaar in het 2de eerst geen duimbreedte ruimte en blijven gelijk opgaan tot aan de 6-6 als Andrea er niet in slaagt om de bal binnen het perk te plaatsen loopt het verschil op naar de 2-0. Het blijft een mooie strijd waarin beide formaties aan elkaar gewaagt zijn want voor de 2de keer op rij dient er een eerst te worden beslist op de 6-6 als ditmaal Ilse de bal niet goed naar het perk stuurt en deze buiten beland keert de spanning terug in de wedstrijd. De balans keert echter niet terug in de partij want het verschil loopt weer op naar de 3-1 in het voordeel van Ilse, Sjanet en Ineke. Het blijft dan hard gaan met het verschijnen van de eersten via een snel verkaatst eerst is er al weer een 6-0 en wanneer de opgeslagen bal van Andrea niet binnen de perklijnen valt is het verschil opgelopen naar de 5-1. Andrea, Sandra en Martzen proberen door omzettingen het tij nog te keren maar als ditmaal de opslagen bal van Martzen te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 4-1 6-2 is de strijd gestreden. Ilse, Ineke en Sjanet komen niet meer in de problemen en stellen de winst veilig op de 5-1 6-4 als ditmaal Sjanet er in slaagt om de kaats te passeren.

Elly Hofman – Anne Monfils

Het lot had bepaald dat Elly Hofman deze dag samen met Mintje Meintema en Manon Scheepstra de strijd aan zouden gaan op de eerste omloop kwamen zij tegenover het partuur van Anne Monfils, Wiljo Sybrandy en Ymkje Yntema te staan. Het is Elly die de partij weet open te breken als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 6-4. Het leek een mooie strijd te gaan worden als beide formaties alles uit de kast haalden aan het begin van de partij en door een passeerslag van de kaats van Ymkje op de 1-0 4-6 keert het evenwicht terug in de partij. Het blijft ook stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes want door goed opslag werk van Anne op de 1-1 4-6 weet zij het perk van Mintje en Manon met lege handen achter te laten neemt haar partij de leiding over. Er wordt heel hard gevochten voor elke 2 punten aan de telegraaf wat gelijk leid tot de eerste 6-6 van deze partij. Met een prachtige uithaal weet Mintje de boven te vinden en daarmee de stand weer gelijk te trekken op de 2-2. Als Elly op het goede moment op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 6-2 en daarmee haar partuur weer op de voorsprong weet te zetten. De strijd is verre van gestreden want gelijk het daarop verkaatste eerst dient weer op de 6-6 te worden beslist als Elly de bal zo naar het perk weet te brengen dat Wiljo deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaad doet vliegen loopt het verschil op naar de 4-2. Anne, Wiljo en Ymkje proberen door omzettingen in het perk Anne gaat naar het voorperk en Ymkje gaat vervolgens bal keren maar ook dit lijkt niet het goede anwoord te zijn want het is weer Mintje die van zich laat horen en de bal over de boven stuurt op de 4-2 6-6 en daarmee is de strijd gestreden want Elly, Mintje en Manon geven deze voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig door goed werk in het tussenspel van Mintje als zij er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 5-2 6-4.

Nynke Sybrandy – Nelie Steenstra

Als laatste betrad Nynke Sybrandy samen met Marte Altenburg en Marrit Zeinstra de groene arena in Makkum  om het in hun eerste partij van de dag op te nemen tegen Nelie Steenstra, Sigrid de Jong en Annelien Broersma. Als Marrit er in slaagt om de kaats te passeren op de 6-4 weet zij het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Nelie zet met haar maten gelijk de achtervolging en ze weten gelijke tred te houden tot aan de 6-6. Als Nelie de bal dan naar het perk mag sturen en deze buiten de lijnen beland loopt het verschil op naar de 2-0. De spanning keert vervolgens terug als de aansluiting als nog tot stand lijkt te komen wanneer Nelie het perk van Marte en Marrit met lege handen achter laat op de 2-0 2-6 als zij een zitbal weet te plaatsen. Ze weten de aansluiting niet volledig te herstellen want door goed werk van Nynke in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-1 6-6 bouwt zij de voorsprong weer verder uit naar de 3-1. In een wederom zeer zwaar bevochten eerst mag ditmaal Annelien de bal naar het perk sturen en zij weet de spanning terug te doen keren als zij het perk met lege handen achter laat op de 3-1 6-6 en daarmee de achterstand weet te verkleinen tot een 3-2. Het evenwicht keert ook hier niet terug in de partij want het is Nynke die met haar maten de voorsprong weer weten uit te bouwen naar de 4-2. Zij lijken vervolgens de touwtjes weer in handen te hebben als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken door goed werk van Marrit als zij de voor de kaats weet te keren op de 4-2 6-2. De strijd is dan gestreden en Nynke, Marte en Marrit komen niet meer in de problemen en weten de 2de omloop te bereiken als zij de winst veilig weten te stellen op de 5-2 6-2 door een prachtig retourslag van Marrit tot in het perk.

Amarins de Groot – Ilse Tuinenga

Het is weer een prachtige kaatsdag deze zaterdag 14 juli 2018 in Makkum met een zonnetje hoog aan de blauwe lucht. Op de 2de lijst gaan de overgebleven parturen met elkaar de strijd aan om de 2 finale plekjes van deze uitnodigingswedstrijd. De dames konden zo wie zo nog 2 keer kaatsen want de formaties die verliezen komen nog een keer in actie in de 3de prijs of niets. Amarins de Groot staat als eerste met Martine Tiemersma en Harmke Siegersma op de groene kaatsmat en zij gaan de strijd aan in deze eerste partij van de 2de omloop met Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Ineke van der Ploeg. Het werd een mooie strijd waarin veel eersten op de 6-6 beslist moesten gaan worden zo ook gelijk het eerste verkaatste eerst. Als Amarins er niet in slaagt om de bal op de 6-6 binnen de perklijnen te plaatsen neemt partij Ilse de leiding. Via een zeer snel verkaatst eerst komt Ilse met Sjanet en Ineke al weer op de 0-6 wanneer voor de 2de keer op rij het vizier van Amarins niet op scherp staat en de bal weer buiten het perk beland loopt het verschil al op naar de 0-2. Amarins, Martine en Harmke proberen wel degelijk om het tij te keren maar zij zien voor de 3de keer op rij het eerst gaan naar partuur Ilse door goed werk van Ineke in het tussenspel zij weet het eerst binnen te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-2 2-6. Even lijkt er hoop voor de formatie van Amarins als zij op een 6-4 voorsprong komen maar als vervolgens Amarins de bal 2 keer achter elkaar niet de goede richting mee weet te geven en deze buiten perk beland is het verschil opgelopen naar de 0-4. Het zit Amarins, Martine en Harmke ook niet mee want voor de 2de keer op rij weten zij aan te sluiten tot de 6-6 maar ook dit eerst gaat verloren als weer het vizier van Amarins niet op scherp staat en de bal net buiten het perk neer valt. De telegraaf aan de zijde van partuur Amarins blijft niet leeg zij weten nog een eerst uit het vuur te slepen voordat Sjanet de deur naar de finale in het slot gooit en de winst veilig weet te stellen op de 1-5 4-6 als zij voor de kaats weet te keren.

Elly Hofman – Nynke Sybrandy

De vraag resteert dan wie weet beslag te leggen op het 2de finale ticket in Makkum wordt het Elly Hofman met Mintje Meintema en Manon Scheepstra of is het Nynke Sybrandy met Marte Altenburg en Marrit Zeinstra. Het is Marte die de partij weet open te breken als zij de boven weet te vinden op de 2-6. De start in deze partij is voor partuur Nynke want zij weten gelijk de voorsprong uit te bouwen als ditmaal de opgeslagen bal van Elly te kort blijkt te zijn  op de 0-1 4-6. Nynke, Marte en Marrit slagen er echter niet in om dit verschil vast te houden want als vervolgens Nynke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perkt plaatst op de 0-2 6-4 keert de spanning terug. De balans keert zelfs weer terug in deze strijd als ditmaal Mintje de kaats weet te passeren op de 1-2 6-4. Daarmee lijkt de strijd echt los te barsten maar het is weer Nynke, Marte en Marrit die op voorsprong weten te komen wanneer zij het 3de eerst als eerste weten binnen te halen op de 2-2 2-6. Elly, Mintje en Manon proberen gelijk de achtervolging in te zetten maar zien hun poging daartoe op niets uit lopen sterker nog Nynke weet de voorsprong verder uit te bouwen als zij er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 2-3 2-6. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. De formatie van Elly slaagt er in om de druk weer op te voeren als zij het bordje weten te bemachtigen door goed opslag werk van Elly als zij de kaats weet te behouden met haar opslag op de 2-4 6-2. Het evenwicht keert vervolgens weer terug in deze strijd wanneer Nynke er op 3-4 6-4 niet in slaagt om de bal binnen het perk te plaatsen. Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt op dat moment en geven elkaar niets toe toch lijken Nynke met Marte en Marrit met de winst er vandoor te gaan als Marrit de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-4 2-6. Elly, Mintje en Manon weigeren echter de handdoek te werpen en weten zich langszij te knokken door goed werk van Mintje als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 4-5 6-0. Het laatste te verkaatsen eerst moet de beslissing gaan brengen wie er naar de finale gaat in Makkum als Marte er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 5-5 2-6 weet zij daarmee de winst voor haar partuur veilig te stellen en daarmee gaan ook zij naar de finale.

Amarins de Groot – Elly Hofman

Voor dat de finalisten de groene mat op keatslan “De Seize” in Makkum betraden was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets. Hierin kwam de formatie van Amarins de Groot, Martine Tiemersma en Harmke Siegersma tegenover Elly Hofman, Mintje Meintema en Manon Scheepstra te staan. Via een snel verkaatst eerst weet Amarins met haar maten de leiding te nemen door goed werk in het perk van Martine als zij de kaats weet te passeren op de 6-0. De strijd lijkt vervolgens op toeren te komen als voor het eerst in deze strijd het bordje bepaald moet gaan worden op de 6-6. Als de opslagen bal van Amarins niet binnen de perklijnen terecht komt is de stand weer in evenwicht op de 1-1. Het perk van Martine en Harmke weet vervolgens met een prachtige uithaal op de 1-1 6-0 de boven te vinden en daarmee nemen zij weer de leiding in deze strijd. Beide formaties geven elkaar geen centimeter ruimten en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en met een prachtige bovenslag van Mintjes op de 2-1 0-6 is de stand weer gelijk. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten. Het zijn Elly, Mintje en Manon die als eerste op de 3 eersten weten te komen door een prachtige boven slag van Manon op de 2-2 4-6. Lang kunnen zij daar niet van profiteren want Amarins en haar maten weten gelijk weer aan te sluiten door goed werk van Martine vanuit het voorperk zij weet de boven te vinden op de 2-3 6-2. Door omzettingen aan de opslag probeert Elly met Manon en Mintje het tij in hun voordeel te kantelen. Zij weten het 7de eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen als Manon er in slaagt om de kaats te behouden op de 3-3 4-6. Het blijft een mooie strijd tussen deze parturen want het 8ste te verkaatsen eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist en als ditmaal Manon de bal niet binnen de perklijnen weet te plaatsen keert de spanning terug op de 4-4. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de eerst weet binnen te halen de kans groot is dat deze ze ook gaat winnen. Het vijfde eerst aan de telegraaf komt als eerste aan de zijde van partuur Amarins te hangen door een buitenslag van Elly op de 4-4 6-2. Deze voorsprong wordt niet meer uit handen gegeven en met een prachtige bovenslag weet Harmke de 3de prijs veilig te stellen op de 5-4 6-4.

Ilse Tuinenga – Nynke Sybrandy

Wie gaat er deze dag met de prachtige kransen vandoor die zijn aangeboden door keurmeesterskorps “Yn’e Bocht” op keatslan “De Seize” dat is de vraag waar de finale strijd tussen Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Ineke van der Ploeg en het partuur van Nynke Sybrandy, Marte Altenburg en Marrit Zeinstra een antwoord op moet geven. Het werd een prachtige strijd aan het einde van een mooie kaatsdag in Makkum. Het eerste bordje aan de telegraaf wordt in deze finale binnen gehaald door het perk van Marte en Marrit als zij de kaats weten te passeren op de 2-6. De strijd lijkt dan gelijk op gang te komen want voor de eerste keer in deze finale is daar de 6-6. Door goed werk van Ineke in het tussenspel zij slaagt er in om de bal voor de kaats te keren komt het evenwicht terug in de partij. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten. Door een prachtige retourslag tot voor de kaats van Marrit op de 1-1 4-6 nemen zij weer de leiding in deze finale. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Ilse met haar maten weer aan te sluiten wanneer Sjanet er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 1-2 6-0. Het lijkt er op dat de partij kantelt als Ilse met haar opslag haar partuur aan de leiding weet te brengen als zij Marrit tot een kwaadslag weet te dwingen op de 2-2 6-2. Nynke, Marte en Marrit weten gelijk weer aan te sluiten door goed werk aan de opslag van Nynke als zij weet te voorkomen dat Ineke de kaats weet te passeren op de 3-2 2-6. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen met een prachtige uithaal weet Sjanet de boven te vinden op de 3-3 6-4 en daarmee komen zij als eerste op het 4de eerst. Zij slagen er echter niet in om de voorsprong lang vast te houden want de telegraaf komt weer in evenwicht door een passeerslag van de kaats van Marrit op de 4-3 0-6. Beide formaties halen alles uit de kast om de fel begeerde kransen binnen te halen als ditmaal Ilse de bal naar het perk mag sturen op de 4-4 4-6 en deze buiten het perk beland komt partuur Nynke als eerste op het 5de bordje en dit buitenkansje laten zij zich niet meer uit handen glippen en zij weten de winst en de kransen in Makkum veilig te stellen op de 4-5 0-6 door een prachtige zitbal van Marrit. Kaatsvereniging Makkum stelt ook altijd een koninginne titel beschikbaar. Na overleg in de betreffende commissie werd Marrit Zeinstra uitgeroepen tot koningin van deze editie van de Makkumer Merke zij neemt daarmee de titel over van Manon Scheepstra.

Uitslag Makkum:

1e prijs:

Nynke Sybrandy                                  Huizum

Marte Altenburg                                 Grou

Marrit Zeinstra                                     Groningen

2e prijs:

Ilse Tuinenga                                         Berlikum

Sjanet Wijnia                                        Wommels

Ineke van der Ploeg                           Ried

3e prijs:

Amarins de Groot                               Mantgum

Martine Tiemersma                           Groningen

Harmke Siegersma                             Berlikum