Home laatste nieuws Koninginnetitel tijdens Stienzer keatsdagen voor Ilse Tuinenga

Koninginnetitel tijdens Stienzer keatsdagen voor Ilse Tuinenga

320
0

Het is vrijdag 10 mei als het kaatsveld van Stiens weer is omgetoverd in een prachtige kaatsarena. Kaatsclub “De Boer” organiseert elk jaar de Stienzer Keatsdagen. Ditmaal worden die gehouden van woensdag 8 t/m zondag 12 mei. Het zijn speciale dagen voor de kaatsclub want zij vieren dit seizoen hun 125 jarige bestaan. Ze hadden daarvoor weer alle registers open getrokken. De dames zijn altijd op de vrijdagmiddag te gast in Stiens.

Koude wind

Onder prachtige weersomstandigheden met zo nu en dan de zon maar wel een koude wind gingen zij met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen. Onder leiding van de heer J. Winkel betraden vanaf de klok van 15:30 uur in totaal 8 formaties de mooie arena. Het werd een prachtige middag waarvan veel mensen genoten. De banken om de lijnen van het veld waren zeer goed bezet en de dames haalden alles uit de kast om een van de prijzen te kunnen bemachtigen. Het is de eerste door elkaar loten van het seizoen bij de dames waarbij gelijk veel verkaatste eersten op de 6-6 beslist moesten worden.

Ilse Tuinenga – Anna-Brecht Bruinsma

Ilse Tuinenga was via het lot gekoppeld aan Klasine Huistra en Louise Krol en zij beten het spits af deze middag. Zij betraden als eerste de arena om het op te gaan nemen tegen de formatie van Anna-Brecht Bruinsma, Anouk Tolsma en Jennie Terpstra.  In deze partij weet Louise het open te breken als zij de bal over de boven doet vliegen op de 6-0. Langzaam maar zeker lijkt ook Anna Brecht met haar maten grip op de wedstrijd te krijgen want het 2de verkaatste eerst moet vervolgens op de 6-6 worden beslist met een prachtige zitbal op het perk van Anouk en Jennie weet Ilse hun voorsprong te verdubbelen. Er zit gelijk spanning in de verkaatste eersten want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 en weet Anna Brecht samen met Anouk en Jennie dit bordje te verzilveren als zij in een trik trak situatie de bal van de wand van Louise over de kwaadlijn zien vliegen waardoor het verschil terug loopt naar de 2-1. Het evenwicht keert vervolgens heel snel terug in de partij als ditmaal Anouk op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op 2-1 2-6. Anna Brecht slaagt er samen met Anouk en Jennie niet in om de leiding over te nemen in de partij en zien Klasine ditmaal een bordje verzilveren als zij de kaats weet te passeren op de 2-2 6-0. De strijd is echter verre van gestreden want voor de 3de keer in deze partij moet een bordje worden beslist op de 6-6. Als Anna Brecht er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven en deze buiten de perklijnen belandt loopt het verschil al op naar de 4-2. Beide parturen halen alles uit de kast om de 2de omloop te halen en geven elkaar geen duimbreedte toe waardoor al voor de 4de keer de telegraaf uit komt op de 6-6. In een poging het tij te keren ruilen Anna Brecht en Jennie even van opslag maar ook dit zal niet mogen baten want wederom belandt de bal buiten de perklijnen. Ilse, Klasine en Louise hebben daarmee als eerste het 5de bordje te pakken aan de telegraaf en geven dit niet meer uit handen en zij plaatsen zich voor de 2de omloop ondanks een zeer zwaar bevochten laatste eerst is het Ilse zelf die de deur naar de 2de omloop in het slot gooit als zij een zitbal weet te plaatsen op de 5-2 6-6.

Elly Hofman – Sietske Okkema

Het partuur van Elly Hofman, Margriet Bakker en Marrit Zeinstra betrad vervolgens de groene mat om het op te gaan nemen tegen Sietske Okkema, Sandra Hofstra en Martzen Deinum. Het eerste bordje aan de telegraaf komt aan de zijde van partuur Elly te hangen als Margriet er in slaagt de boven te vinden op de 6-4. Via een snel verkaatst eerst keert de balans terug in de partij als de opgeslagen bal van Elly op 1-0 0-6 buiten de perklijnen valt. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van eersten want voor de 2de keer deze partij weet Elly met Margriet en Marrit de leiding te nemen wanneer Sietske ditmaal het vizier niet op scherp heeft staan en zij de bal buiten het perk doet belanden op de 1-1 6-2. Ondanks verwoedde pogingen van Sietske, Sandra en Martzen lijkt het krachtsverschil deze partij te groot te zijn want het Margriet die er in slaagt om de voorsprong uit te bouwen als zij de boven weet te vinden op de 2-1 6-4. Elly en haar maten hebben de partij stevig in handen en zien hun voorsprong verder en verder oplopen. Als Marrit goed onder de bal stapt op de 3-1 6-4 en deze eveneens over de boven weet te sturen loopt het verschil op naar de 3 eersten. Sietske lijkt samen met Sandra en Martzen niet echt een vuist te kunnen maken maar blijven wel knokken voor elke 2 punten wat hun de eerste 6-6 van deze partij oplevert. Als Elly op de goede plek staat in het tussen en de bal voor de kaats weet te keren pakt zij daarmee hun 5de bordje aan de telegraaf. Sietske weigert met haar maten de strijd op te geven en blijft alles uit de kast halen om meerdere eersten binnen te kunnen slepen en dat lijkt het gewenste effect op te leveren. Het is Sietske die met haar opslag het perk van Margriet en Marrit met lege handen achter weet te laten en hun 2de eerst weet binnen te slepen door een zitbal te plaatsen op de 5-1 6-6. Zij slaagt er echter niet meer in om het tij volledig te laten keren want het is Marrit die hun partuur op de 2de lijst weet te zetten als zij de bal over de boven doet vliegen op de 5-2 6-2.

Tineke Dijkstra – Nynke Sybrandy

Het is een mooie kaats middag in Stiens met veel spanning in de verkaatste eersten en met veel publiek op de banken rondom het veld. In de 3de partij van de eerste omloop staat Tineke Dijkstra samen met Hiske Zeinstra en Annelien Broersma tegenover het partuur van Nynke Sybrandy, Harmke Siegersma en Rixt Wijnia. Net als in de andere wedstrijden gingen ook hier beide formaties goed uit de startblokken en dient gelijk het openingseerst op de 6-6 te worden beslist. Het is Hiske die het bordje weet binnen te halen als zij de boven weet te vinden. Het begin is voor de formatie van Tineke. Zij weten gelijk een gaatje te slaan als zij hun 2de eerst zien verschijnen wanneer Nynke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen plaatst op de 1-0 6-4. Langzaam maar zeker komt de wedstrijd echt op gang en weet Harmke de aansluiting te herstellen als zij op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-0 4-6. Beide parturen geven elkaar in het volgende eerst geen duimbreedte ruimte  en zo verschijnt voor de 2de keer de 6-6 aan de telegraaf. Als Tineke er in slaagt om de bal zo naar het perk te brengen dat Harmke en Rixt deze niet weten te verwerken loopt het verschil op naar de 3-1. De strijd is nog niet gestreden want het is wederom Harmke die voor de aansluiting weet te zorgen als zij de bal over de boven doet vliegen op de 3-1 4-6. Nynke, Harmke en Rixt proberen langszij te komen maar zien al hun pogingen daar toe stranden want het is Tineke die met haar opslag hun 4de eerst weet binnen te halen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 3-2 6-2. Als Hiske in het volgende verkaatste eerst op de 6-4 goed in de bal stapt en deze over de boven vliegt stelt zij hun 5de eerst daarmee veilig en is de strijd gestreden want Nynke, Harmke en Rixt slagen er niet meer in om terug te keren. De formatie van Tineke stelt de winst veilig op de 5-2 6-2 als Hiske de kaats weet te passeren op de 5-2 6-2.

Anne Monfils – Wybrig Bakker

In de laatste partij van de eerste lijst betreden Anne Monfils, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra de arena waarin zij het opgaan nemen tegen Wybrig Bakker, Marte Altenburg en de bijgelote Jennie Terpstra. Manon weet deze partij open te breken als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 6-2. De formatie van Wybrig probeert gelijk aan te sluiten maar zien de achterstand oplopen als de opgeslagen bal van Wybrig buiten de perklijnen belandt op de 1-0 6-4. Wybrig, Marte en Jennie blijven goed mee doen in de eersten maar moeten toezien dat Manon hun voorsprong verder vergroot als zij de bal over de boven laat vliegen op de 2-0 6-4. Eindelijk weten ook Wybrig, Marte en Jennie een bordje aan de telegraaf te hangen als Marte er in slaagt om 2 zitballen te plaatsen er vervolgens de eerste kaats weet te passeren waardoor zij op een 0-6 voorsprong komen. Met een bovenslag van Marte weet zij het eerste eerst te bemachtigen en de achterstand terug te brengen naar de 3-1. Zij slagen er echter niet in om de achterstand verder terug te brengen en zien het 4de bordje naar partuur Anne gaan als Wybrig de opgeslagen bal weer buiten het perk ziet verdwijnen op de 3-1 6-2. Zij haar maten geven de strijd echter niet op en weten via een snel verkaatst eerst als nog een 2de bordje te verzilveren wanneer Jennie de boven weet te vinden op de 4-1 0-6. De strijd lijkt ook hier los te barsten als het belangrijke zevende eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Voor de 2de keer op rij is het Jennie die een eerst voor hun partuur weet te bemachtigen met een bovenslag op de 4-2 6-6. De spanning is volledig terug en beide parturen zijn vanaf dat moment zeer aan elkaar gewaagt en knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en het levert de 2de 6-6 op rij op maar wanneer Manon de bal goed raakt en deze over de bovenlijn vliegt is daar hun 5de eerst aan de telegraaf. Wybrig, Marte en Jennie weigeren de strijd op te geven en blijven ook in het laatste eerst bij tot aan de 6-6 maar is het Jeska die hun partuur aan de winst en naar de 2de omloop weet te brengen als zij de kaats weet te passeren.

Ilse Tuinenga – Elly Hofman

De spanning in de partijen kreeg op de vrijdag de 10de mei op de 2de lijst tijdens de Stienzer Keatdagen een vervolg. In de strijd om de finale tickets betreed als eerste Ilse Tuinenga samen met Klasine Huistra en Louise Krol de arena. Zij staan tegenover Elly Hofman, Margriet Bakker en Marrit Zeinstra. Het is Ilse die de partij weet open te breken als zij Margriet tot een kwaadslag weet te dwingen op de 6-2. De strijd komt daarna gelijk goed op gang want het 2de bordje aan de telegraaf moet op de 6-6 worden beslist. Het is Ilse die de bal naar het perk mag sturen maar als zij het vizier niet op scherp heeft staan en deze buiten belandt is de stand weer gelijk. Het blijft een mooie strijd tussen deze 2 formaties want in het volgende eerst is het weer raak en is daar weer de 6-6. Ilse mag wederom de bal richting het perk sturen en zij weet ditmaal het perk van Margriet en Marrit met lege handen achter te laten en daardoor hun partuur op voorsprong te zetten. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten want het is Marrit die de stand weer gelijk weet te trekken als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-1 2-6. De partij lijkt vervolgens te kantelen als Elly met haar maten de leiding over weten te nemen. Met een prachtige uithaal stuurt Marrit de over de boven op de 2-2 2-6. Het is een prachtige strijd tussen deze beide parturen waar met regelmaat van de klok de 6-6 aan de telegraaf verschijnt zo nu ook weer. Als ditmaal Klasine goed onder de bal stapt en de boven weet vinden keert de balans terug op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het lijkt ook hier het geval als de opgeslagen bal van Ilse op de 3-3 4-6 buiten het perk belandt komt de formatie van Elly aan de leiding en zij lijken door te drukken en als eerste het 5de bordje binnen te slepen door goed werk van Marrit in het tussen spel als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-4 2-6. Ilse, Klasine en Louise komen zelfs op wedstrijd punt achter te staan als er een 3-5 6-6 aan de telegraaf verschijnt maar het is Louise die hun formatie in de race houd als zij de boven weet te vinden. Elly slaagt er met haar maten maar niet in om de partij naar zich toe te trekken en zien ook het 5de eerst aan de andere zijde van de telegraaf verschijnen door goed werk van Klasine als zij in het tussenspel op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op 4-5 6-4. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen. Het is Ilse die er uiteindelijk voor zorgt dat zij na een prachtige strijd aan het langste eind weten te trekken en naar de finale gaan als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 6-2.

Tineke Dijkstra – Anne Monfils

Wie zij tegen gaan komen moet gaan blijken uit de 2de partij van de 2de omloop als Tineke Dijkstra samen met Hiske Zeinstra en Annelien Broersma tegenover het partuur van Anne Monfils, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra staat. Anne weet in deze partij het eerste bordje aan de telegraaf te hangen als zij de kaats weet te behouden op de 2-6. Het verschil loopt al snel verder op wanneer Anne er goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 2-6. Tineke, Hiske en Annelien proberen het wel degelijk maar lijken geen grip op de wedstrijd te krijgen en zien de achterstand verder oplopen als ditmaal de opgeslagen bal van Tineke buiten de perklijnen belandt op de 0-2 4-6. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen als het 4de eerst voor de eerste keer deze partij op de 6-6 beslist moet worden maar als Hiske er niet in slaagt om de kaats te passeren loopt het verschil op naar de 0-4. Via een snel verkaatst weet Anne met haar maten als eerste het 5de bordje te bereiken. Manon weet het binnen te halen als zij de boven weet vinden op de 0-4 0-6. In het laatste te verkaatsen eerst van deze partij verschijnt voor de 2de keer nog een 6-6 maar is het Jeska die goed in de bal stapt en deze over de boven laat vliegen waardoor zij met haar maten als 2de naar de finale van deze editie van de Stienzer Keatsdagen gaat.

Derde prijs of niets

Voordat de laatste partijen van deze middag van start gingen werden de dames een voor een met op de achtergrond muziek aan het publiek voorgesteld. In de strijd om de 3de prijs of niets staat Elly Hofman samen met Margriet Bakker en Marrit Zeinstra tegenover de formatie van Tineke Dijkstra, Hiske Zeinstra en Annelien Broersma. De vliegende start in deze partij is voor Elly en haar maten zij laten er aan het begin van de partij geen gras overgroeien en nemen gelijk de leiding als Marrit de bal over de boven laat vliegen op de 6-2. Via een zeer snel verkaatst eerst loopt de voorsprong vervolgens op naar de 2-0 door goed opslag werk van Elly zij laat het perk van Hiske en Annelien met lege handen achter op de 1-0 6-0. De formatie van Tineke moet dan in de achtervolging maar zij zien het verschil verder oplopen wanneer de opgeslagen bal van Tineke buiten het perk belandt op de 2-0 6-4. Het lijkt een eenzijdige strijd te gaan worden als Elly op de goede plek staat in het tussen spel en de bal tot in het perk weet te retourneren op de 3-0 2-6. Langzaam maar zeker lijken Tineke, Hiske en Annelien meer en meer grip op de wedstrijd te krijgen en via een passeerslag van de kaats van Annelien op de 4-0 2-6 is daar hun eerste bordje aan de telegraaf. De spanning loopt vervolgens verder op als het verschil terug loopt naar de 4-2 wanneer Elly het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 4-1 4-6. Elly, Margriet en Marrit lijken vervolgens de grip op de wedstrijd kwijt te raken als het belangrijke 7de eerst wordt binnen gehaald door Hiske als zij de boven weet te vinden op de 4-2 2-6. De telegraaf keert echter weer volledig terug in balans door wederom Hiske zij stapt voor de 2de keer op rij op de 2-6 goed onder de bal en laat deze weer over de boven vliegen waardoor ook zij op het 4de eerst uit komen. De formatie van Elly lijkt dan als nog aan het langste eind te gaan trekken als zij als eerste het 5de bordje weten binnen te halen door goed werk van Marrit op de 4-4 6-0 als zij de bal voor de kaats weet te keren. Het blijft een prachtige strijd tot aan het eind. Het eerste wedstrijd punt is er voor Elly, Margriet en Marrit op de 5-4 6-6 maar als Marrit die even is geruild van opslag met Elly de bal buiten het perk plaatst moet het laatste te verkaatsen eerst de beslissing gaan brengen. Het wordt een klapper deze strijd want de beslissing gaat uiteindelijk vallen op een volle telegraaf op de 5-5 6-6. Het is Marrit die de bal naar het perk mag sturen maar als deze net buiten de lijnen van het perk valt is de 3de prijs als nog voor Tineke, Hiske en Annelien.

Finale

In de finale van deze editie van de Stienzer Keatsdagen georganiseerd door de 125 jarige K.C. De Boer begint de formatie van Ilse Tuinenga, Klasine Huistra en Louise Krol aan de opslag en zij gaan de strijd aan met Anne Monfils, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Anne de partij open te breken als zij Klasine tot een kwaadslag weet te dwingen op de 0-6. Beide formaties komen al snel weer in evenwicht wanneer ditmaal Klasine een bordje weet te bemachtigen als zij de boven weet te vinden op de 0-1 6-0. De strijd lijkt dan ook in de finale echt op gang te komen als voor het eerst ook hier de 6-6 verschijnt. Het is Ilse die hun partuur op voorsprong weet te zetten als zij het perk van Jeska en Manon met lege handen achterlaat. Het verschil loopt verder op wanneer de opgeslagen bal van Anne te kort blijkt te zijn en deze voor het perk belandt op de 2-1 6-2. Anne, Jeska en Manon proberen door omzettingen in het perk grip op de wedstrijd te krijgen maar zij zien niet het gewenste resultaat verschijnen want in een trik trak situatie weet Klasine hun 4de eerst te bemachtigen als zij de bal voorbij de kaats weet te slaan. De spanning lijkt even terug te keren als in een snel verkaatst eerst Anne met haar maten het 2de eerst zien verschijnen wanneer Ilse de bal buiten de perklijnen plaatst op de 4-1 0-6. Het kan echter niet voorkomen dat het 5de eerst aan de zijde van Ilse, Klasine en Louise verschijnt, als de opgeslagen bal van Anne buiten het perk belandt op de 4-2 6-0. In het laatste te verkaatsen eerst wordt nog een keer alles uit de kast gehaald door beide parturen en dat leid nog tot een 6-6 maar het is Ilse die het slot akkoord heeft van deze Stienzer Keatsdagen als zij met een zitbal op de 5-2 6-6 de winst en de kransen veilig weet te stellen. K.C. De Boer stelt ook altijd een koninginne prijs beschikbaar en met algemene stemmen werd Ilse Tuinenga gekroond tot koningin van deze Stienzer Keatsdagen. De prijs uitreiking was een prachtig slot van deze mooie middag in Stiens compleet met champagne en confetti kanonnen en bijbehorende muziek werd deze middag afgesloten.

Uitslag Stiens:

1e prijs:

Ilse Tuinenga    (K)                    Franeker

Klasine Huistra                         Reduzum

Louise Krol                              Ee

2e prijs:

Anne Monfils                           Groningen

Jeska Terpstra                          Easterein

Manon Scheepstra                   Leeuwarden

3e prijs:

Tineke Dijkstra                         Wjelsrijp

Hiske Zeinstra                          Groningen

Annelien Broersma                  Leeuwarden