Home uitslagen Koninginnetitel op de Oldehovedag voor Ilse Tuinenga

Koninginnetitel op de Oldehovedag voor Ilse Tuinenga

375
0

Sportterrein “Sonnenborgh” vormde op zaterdag 16 september de arena waar de dames en heren hoofdklas nog een keer met elkaar de degens gingen kruisen om de fel begeerde kransen. L.K.C Sonnenborgh organiseerde op deze dag voor de 104e keer de Oldehovedag een echte kaatsklassieker.

In samenwerking met de KNKB hebben ze er weer een prachtige kaatsdag van weten te maken. Onder een grijs wolkendek waar zo nu en dan een spat water uitviel en met veel publiek op de tribunes en om de velden gingen in totaal bij de dames en heren 8 partuur met elkaar de strijd aan. Zij sluiten met deze door elkaar loten wedstrijd het seizoen af. De dag werd gestart op 2 kaatsvelden. Halverwege de dag werd dit omgebouwd naar 1 kaatsarena. De halve finales van de heren en de finales van de dames en de heren werden opeenvolgend verkaatst in 1 kaatsarena.

Klassement

De dames en heren kaatsten deze dag niet om de 3de prijs. In pauzes en tijdens het ombouwen van het veld werden de individuele jaarklassementen van de jeugd, 30+, 50+, junioren, dames 1ste klas en heren 1ste en 2de klas uitgereikt. Na afloop van de Oldehove dag 2017 werden de winnaars(essen) van het individuele jaarklassement, het LC-klassement en het Langhenkelklassement in de feesttent in het zonnetje worden gezet. Bij zowel de dames als de heren zat er volop strijd nog in het individuele klassement Ilse Tuinenga stond voor aanvang op 55 punten en op 1 punt achterstand volgde vrije formatie maat Manon Scheepstra met 54 punten. De wedstrijd leiding van deze afsluitende partij was bij de dames in handen van mevrouw A. Kooistra en bij de heren was het H. Sweering die het in goede banen leidde. Het werd weer een kaatsdag met veel eersten die op de 6-6 beslist dienden te worden.

Louise Krol – Anne Monfils

Voor de laatste keer betraden de dames dit seizoen de arena om klokslag 11:00 en was het Louise Krol die samen met Marte Altenburg en Marrit Zeinstra de dag opende en de strijd aanging met Anne Monfils, Wiljo Sybrandy en Nynke Sinnema. Het begin van de partij is voor Louise en haar maten want het is Marte die het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de boven weet te vinden op de 6-4. De strijd lijkt dan echt op gang te komen als het 2de verkaatste eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Met een prachtige uithaal weet Marrit de kaats te passeren waardoor zij de voorsprong uit weten te bouwen naar de 2-0. Anne en haar maten proberen de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder oplopen door goed opslag werk van Louise zij weet een zitbal te plaatsen op de 2-0 6-2. Eindelijk weet Anne samen met Wiljo en Nynke het eerste bordje te verzilveren als Anne er met haar opslag in slaagt om Marrit tot een kwaadslag te dwingen op de 3-0 4-6. Zij slagen er echter niet in om de partij volledig te doen kantelen want het is Marrit die weer een bordje aan hun totaal weet toe te voegen met een bovenslag op de 3-1 6-2. De strijd is verre van gestreden want door omzettingen probeert Anne met haar maten het tij als nog te keren. Anne gaat naar het achterperk en neemt de plek in van Nynke maar het zal ondanks een zeer zwaar bevochten eerst niet mogen baten want het is Marrit die op 4-1 6-6 weet toe te slaan en de bal tot in het perk weet te retourneren. Het beloofd een mooie strijd, voor de 2de keer op rij is er wederom de 6-6. Als ditmaal Louise het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen plaatst is daar het 2de bordje voor partuur Anne. De spanning loopt vervolgens verder op als Wiljo er in slaagt om het verschil verder terug te brengen wanneer zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-2 0-6. Zij kan daar echter niet mee voorkomen dat Louise samen met Marte en Marrit naar de 2de lijst gaat als Anne het vizier niet op scherp heeft staan op de 5-3 6-0.

Sietske Okkema – Ilse Tuinenga

Sietske Okkema was deze dag door het lot gekoppeld aan Hermine Sytema en Iris van der Veen en zij stonden op de eerst lijst tegenover Ilse Tuinenga, Mariska Hoogland en Annelien Broersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk het eerste verkaatste bordje dient gelijk op de 6-6 te worden beslist. Het is Ilse die er met haar opslag in slaagt om Hermine en Iris met lege handen achter te laten en daarmee stelt zij het eerst bordje veilig. Het verschil loopt vervolgens al zeer snel op als Sietske er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te brengen op de 0-1 4-6. Wat Sietske samen met Hermine en Iris ook probeert niets lijkt het goede antwoord te zijn en het verschil blijft daardoor oplopen wanneer Mariska er in slaagt om de kaats te passeren op de 0-2 2-6. Ilse heeft samen met haar maten de touwtjes stevig in handen en weet de voorsprong nog verder uit te bouwen door ditmaal Annelien die de kaats weet te passeren op de 0-3 4-6. Sietske lijkt met Hermine en Iris meer grip op de wedstrijd te krijgen en zien het eerste bordje aan hun zijde verschijnen als Sietske Mariska tot een kwaadslag weet te dwingen op de 0-4    6-6. Zij slaagt er echter niet in om meer grip op de wedstrijd te krijgen waardoor ook het 5de eerst in handen komt van partuur Ilse als ditmaal Sietske het perk mist met haar opslag op de 1-4 2-6. De strijd is dan gestreden want wat Sietske ook nog met haar maten probeert zij moeten de handdoek uiteindelijk werpen op de 1-5 0-6 wanneer Ilse zelf de winst veilig weet te stellen met een zitbal op de 1-5 0-6. Het was voor Iris van der Veen voorlopig de laatste uit haar kaatscarrière zij heeft aangegeven om er een jaar tussen uit te gaan.

Joukje Kuperus – Elly Hofman

In de 3de partij van deze 104de editie van de OIde Hove dag bij L.K.C. Sonnenborgh stond Joukje Kuperus samen met Sigrid de Jong en Manon Scheepstra tegenover Elly Hofman, Maaike Osinga en Anke Winkel. Het eerste verkaatste eerst is een zeer zwaar bevochten eerst in deze confrontatie het dient op de 6-6 te worden beslist. Elly weet met haar opslag de kaats te behouden en daarmee nemen zij de leiding. Via een zeer snel verkaatst keert de balans al snel weer terug in de partij als ditmaal Elly de bal niet binnen de perklijnen weet te plaatsen op de 0-1 6-0. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van de bordjes want in een zeer zwaar bevochten eerst is het ditmaal Manon die met haar opslag weet toe te slaan en een zitbal weet te plaatsen op de 1-1 6-6. Beide formaties halen alles uit de kast en geven elkaar niets toe want voor de 2de keer op rij is er wederom de 6-6. Als Elly het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland loopt het verschil op naar de 3-1. Maaike en Elly ruilen dan even van opslag en dat lijkt resultaat te hebben want in het weer zeer zwaar bevochten eerst weet Maaike met haar opslag het perk van Sigrid en Manon met lege handen achter te laten op de 3-1 6-6. Joukje weet vervolgens met Sigrid en Manon de draad weer op te pakken en weten dankzij een prachtige uithaal van Manon op de 3-1 6-0 uit te lopen naar de 4-2. Elly heeft samen met Maaike en Anke niet het passende antwoord waardoor zij het verschil zien oplopen naar de 5-2 als Joukje met haar opslag de kaats weet te behouden op de 4-2 6-4. Nog een keer weet Elly met haar maten een eerst uit het vuur te slepen als ditmaal Joukje het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 5-2 4-6. Zij kunnen daarmee niet voorkomen dat partuur Joukje naar de 2de lijst gaat als zij met haar opslag in een zwaar bevochten eerst Anke tot een kwaadslag weet te dwingen op de 5-3 6-6.

Marije van der Meer – Nicole Hempenius

Als laatste betrad Marije van der Meer samen met Nynke Sybrandy en Melissa Rianne Hiemstra de arena om de strijd aan te gaan op de eerste lijst met Nicole Hempenius, Sandra Hofstra en Harmke Siegersma. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Marije als de opslagen bal van Sandra buiten het perk beland op de 6-0. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten want voor de eerste keer is daar de 6-6. Nicole weet met haar opslag Nynke en Melissa te verrassen en het eerst te verzilveren met een zitbal op de 1-0 6-6. Beide formaties geven elkaar geen duimbreedte ruimte en zien Nynke goed werk verrichten in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 1-1 6-2. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer deze partij is er de beslissing op de 6-6. Als ditmaal Nicole het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 2-1 6-6 neemt partuur Marije een ruime voorsprong. Nicole die samen met Sandra en Harmke de 2de cyclus een vrije formatie vormt slaagt er maar niet in om het tij te doen keren. Het verschil blijft open lopen door ditmaal goed werk van Marije aan de opslag zij weet de kaats te behouden op de 3-1 6-2. De strijd lijkt gestreden wanneer Marije er in slaagt om hun 5de eerst te bemachtigen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-1 6-2. Nicole, Sandra en Harmke weigeren echter de handdoek te gooien en weten een 2de eerst uit het vuur te slepen als Harmke de bal voor de kaats weet te keren op 5-1 4-6. De strijd is verre van gestreden want het daarop volgende eerst dient voor de 3de keer in deze strijd op de 6-6 te worden beslist. Als ditmaal Marije er niet in slaagt om het perk van Sandra en Harmke succesvol te bestoken en de bal te kort blijkt te zijn op de 5-2 6-6 keert de spanning terug in de partij. Als Marije er samen met Nynke en Melissa maar niet in slaagt om de winst over de finish te slepen weet Nicole samen met haar maten de achtervolging in te zetten. In een zeer zwaar bevochten eerst weet het perk van Sandra en Harmke het eerst binnen te halen met een bovenslag op de 5-3 6-6. Beide partijen halen in deze confrontatie alles uit de kast en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en als Sandra de boven weet te vinden op de 5-4 6-6 is het evenwicht weer terug in de wedstrijd. Het laatste te verkaatsen eerst dient de beslissing te gaan brengen wie naar de 2de lijst gaat van deze editie van de Olde Hove dag. Melissa weet de winst veilig te stellen als zij de boven weet te vinden op de 5-5 6-6.

Louise Krol – Ilse Tuinenga

Voor de laatste keer dit seizoen gaan de formaties op de 2de lijst van de Oldehove dag bij de dames de strijd aan om de fel begeerde finale tickets. Louise Krol opent samen met Marte Altenburg en Marrit Zeinstra het bal. Zij staan tegenover Ilse Tuinenga, Mariska Hoogland en Annelien Broersma. Beide formaties gaan goed van start en geven elkaar niets toe aan het begin van de partij als de opslagen bal van Louise buiten het perk beland op de 4-6 komt partuur Ilse aan de leiding. De telegraaf keert echter al snel weer in balans. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van eersten want door goed opslag werk van Ilse zij weet Marrit tot een kwaadslag te dwingen op de 1-1 4-6 neemt haar partuur de leiding. De formatie van Louise probeert gelijk de achtervolging in te zetten maar zien de achterstand nog verder oplopen als ditmaal Ilse het perk met lege handen achter weet te laten door een zitbal te plaatsen op de 1-2 4-6. De bordjes blijven aan een zijde van de telegraaf verschijnen wanneer Ilse er wederom in slaagt om het perk tot een kwaadslag te dwingen het is ditmaal Marte die de bal niet goed weet te verwerken op de 1-3 4-6. De strijd blijkt verre van gestreden want Louise weigert met Marte en Marrit de handdoek te werpen en blijven knokken voor de punten. Met een prachtige passeerslag van de kaats weet Marte op de 1-4 6-4 hun 2de eerst binnen te halen. Er lijkt niets aan de hand voor Ilse, Mariska en Annelien als zij als eerste het 5de eerst weten te bemachtigen wanneer Louise de bal buiten het perk plaatst op de 4-6 2-4. De spanning keert langzaam aan weer terug in deze partij want als ditmaal Ilse het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk doet belanden op de 2-5 6-2 is het verschil nog 2 eersten. Beide formatie blijven alles uit de kast halen en geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor het daarop verkaatste eerst weer op de 6-6 beslist moet worden. Het is Louise die op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-5 6-6. De telegraaf keert zelfs weer geheel in balans wanneer Ilse de bal niet de goede richting op weet te sturen en deze buiten de perklijnen beland op de 4-5 6-2. Wie er naar de finale van deze 104de Olde Hove dag bij de dames zou gaan word beslist in het laatste te verkaatsen eerst. Het is Mariska die met een prachtige uithaal de winst veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 5-5 0-6.

Joukje Kuperus – Marije van der Meer

Wie er beslag zou gaan leggen op het 2de finale ticket en tegenover de formatie van Ilse zou komen te staan dient te worden beslist in de confrontatie tussen partuur Joukje Kuperus, Sigrid de Jong en Manon Scheepstra en het partuur van Marije van der Meer, Nynke Sybrandy en Melissa Rianne Hiemstra. Het is Sigrid die het eerste bordje in de partij op haar naam mag schrijven zij weet tot 3x toe de boven te vinden waaronder op de 6-2 en daarmee verzilvert zij het eerste bordje. De vliegende start is er voor Joukje en haar maten want in het 2de verkaatste eerst weet Manon de bal over de boven te jagen op de 1-0 6-4. Marije probeert het wel degelijk met Marije, Nynke en Melissa Rianne om het tij te doen keren maar zien de achterstand verder oplopen door een passeerslag van de kaats van Manon op 2-0 6-4. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen wanneer Marije in een zwaar bevochten eerst het perk van Sigrid en Manon lege handen achterlaat op de 3-0 6-6. Zij weet met haar maten niet te voorkomen dat het verschil weer verder oploopt wanneer de opslagen bal van Marije te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 3-1 6-4. De strijd lijkt te zijn gestreden als Manon fantastische werk verricht in het tussenspel en de bal vanaf de boven tot in het perk weet te retourneren op de 4-1 6-6. Marije en Nynke ruilen dan van opslag in de hoop om het tij te kunnen keren en het lijkt effect te hebben wanneer Nynke een zitbal weet te plaatsen op de 5-1 2-6 en daarmee weet zij hun 2de eerst te verzilveren. Het zal echter niet genoeg zijn om de partij nog in hun voordeel te kantelen want als Sigrid op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 5-2 6-4 stelt zij de finale voor hun partuur veilig.

Finale

Nadat de dames zich hadden opgesteld voor de bestuurstent en het Fries Volkslied had geklonken kon de laatste finale van het seizoen los gaan barsten. De strijd om het klassement bij de dames is inmiddels beslist voordat de finale van start zou gaan doordat Ilse en Manon beide de finale hebben gehaald kan Manon Ilse niet meer inhalen wel gelijk komen in punten maar door dat Ilse meer eerste prijzen heeft gewonnen wordt zij winnaar van het individuele puntenklassement bij de dames. In deze laatste finale van het seizoen 2017 op sportterrein Sonnenborgh bij L.K.C staat Ilse Tuinenga samen met Mariska Hoogland en Annelien Broersma tegenover Joukje Kuperus, Sigrid de Jong en Manon Scheepstra. Zij kruisten met elkaar de degens om de fel begeerde kransen. Er was nog een vraag waarop een antwoord moest komen dit seizoen wie zou bij de dames de klassieker de Oldehovedag op hun naam mogen schrijven. Het eerste verkaatste eerst in deze finale komt in handen van partuur Ilse als de opgeslagen bal van Joukje te veel gang mee heeft en over het perk heen vliegt op de 6-4. De strijd komt vervolgens gelijk op gang want beide formaties geven elkaar niets toe en blijven om elke 2 punten knokken en voor de eerste keer in deze finale dient de beslissing te vallen op de 6-6. Er ligt dan een niet al te grote kaats en deze mag verdedigt worden door Joukje, zij brengt de bal fantastisch naar het perk maar het Mariska die met haar linker hand de kaats als nog weet te passeren waardoor zij op een 2-0 voorsprong komen. De vliegende start in de finale is voor Ilse, Mariska en Annelien zij weten de touwtjes in handen te nemen en voorsprong nog verder uit te bouwen door goed werk van Mariska zij weet de kaats te passeren op de 2-0 6-2. Joukje probeert met Sigrid en Manon de achtervolging in te zetten en zien hun eerste bordje te verzilveren als ditmaal de opslagen bal van Ilse over het perk heen schiet op de 3-0 2-6. De spanning keert volledig terug als het verschil terug loopt naar de 3-2 door goed werk van Joukje in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 3-1 2-6. Beide formaties halen nog een keer alles uit de kast waardoor voor de 2de keer een 6-6 verschijnt maar in plaats van dat de telegraaf weer in balans komt weet Ilse hun voorsprong uit te bouwen als zij de bal zo naar het perk weet te brengen dat Manon deze niet goed verwerkt en de bal over de kwaat vliegt. De strijd is er niet minder om naar mate het einde van de partij nadert want ook het daar op volgende eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Met een prachtige uithaal weet Mariska de boven te vinden en het 5de eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. In het laatste verkaatste eerst in het seizoen 2017 verschijnt eveneens nog een 6-6 maar als de bal van Joukje buiten het perk beland wint Ilse met Mariska en Annelien de Olde Hovedag bij de dames. Kaatsvereniging L.K.C. stelt ook bij de dames een koninginne prijs beschikbaar en tot koningin van de 104de Olde Hovedag wordt Ilse Tuinenga gekroond. Zij sluit het seizoen af als winnares van het punten klassment met 58 punten. Op de voet gevolgt door Manon Scheepstra met 54 punten. Mariska Hoogland heeft ook besloten om een punt te zetten achter haar kaatscarriere en zij neemt afscheid met haar allereerst krans op de hoofdklas en een 3de prijs op de Froulju’s P.C. Voor Annelien Broersma was het ook de eerst krans op de dames hoofdklas. Zo komt er een einde aan weer een prachtig seizoen bij de dames.

Uitslag van Leeuwarden:

1e prijs:

Ilse Tuinenga (K)                                                 Berltsum

Mariska Hoogland                                               Bitgummolen

Annelien Broersma                                             Leeuwarden

2e prijs:

Joukje Kuperus                                                      Oentsjerk

Sigrid de Jong                                                         Blauwhuis

Manon Scheepstra                                              Huizum

3e prijs:

Louise Krol                                                               Ee

Marte Altenburg                                                   Grou

Marrit Zeinstra                                                      Peins

3e prijs:

 

Marije van der Meer                                           Huizum

Nynke Sybrandy                                                    Huizum

Melissa Rianne Hiemstra                                 Stiens

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in