Home laatste nieuws Kaatsen | De winnaars van zondag 21 mei

Kaatsen | De winnaars van zondag 21 mei

2283
0

Terwijl de heren vandaag in Sint Annaparochie en Wommels op het veld stonden, mochten de dames vandaag naar Berltsum. De 35 plus stond dit seizoen voor het eerst op het veld. Echt storm liep het nog niet met de aanmeldingen. Op Facebook werden verschillende pogingen gedaan om het deelnemersaantal omhoog te krijgen. Bij de dames 35+ kwam zelfs geen enkele aanmelding binnen. Aanvullingen mogen geappt worden; 06-51 32 26 89

Sint Annaparochie – Heren Hoofdklasse vf
1.Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Marten Bergsma | Jacob Wassenaar | Hendrik Kootstra
3.Menno van Zwieten | Gabe-Jan van Popta | Pieter-Jan Leijenaar
Wommels – Heren eerste klasse vf
1.André van Dellen | Pieter Jan Plat | Jurrit Osinga
2.Peter van Zuiden | Gerben de Boer | Rick Minnesma
3.Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Klaas Pier Folkertsma
Minnertsga – Heren 35+ del
1.Willem Buurstra | Rein Faber | Eric Zittema
2.Anne Wind | Gooitzen Scheffer | Jelmer Elzinga
Minnertsga – Heren 50+ del A klasse
1.André Dijkstra | Jacob Kamstra | Anne de Vries
2.Tjeerd Jan Boomsma | Hans Felkers | Jan Sipma
Minnertsga – Heren 50+ del B klasse
1.Gerrie Otter | Age van der Goot | Jan Fokke Mulder
2.Hielke Raukema | Gerke Draaistra | Teake van der Walt
Herkansing
1.Johannes Hinrichs | Thijs Houtsma | Maikel Versnel
Berltsum – Dames Hoofdklasse (Poule)
1.Roelie Kroondijk | Jeska Terpstra | Marrit Zeinstra
2.Annet de Haan | Corrie Kroondijk | Gerde Lycklama à Nijeholt
Berltsum – Dames eerste klasse
1.Romy Postma | Amarins de Groot | Fiera de Vries
2.Moniek Lootsma | Elly Hofman | Senne Idsardi
Minnertsga – Dames 35+ AFGELAST
Holwert – Jongens afdeling
1.Leeuwarden: Harmen Zuidema | Redmer Lars van der Kooi | Otte Algra
2.Raerd: Jens Kooistra | Sybrand Veldhuis | Jelmer Foppe Drijfhout
3.Dronryp: Brent Timmerman | Bjorn Idsardi | Jardo Sterkenburg
3.Peins: Sietse Brouwer | Wiebe van Wier | Erwin Vos
Holwert – Jongens Opstap
1.Nick van der Wal | Jurre Reitsma | Symen Miedema
2.Karst Hoekstra | Martijn Mossel | Hidde Jorritsma
Sneek – Meisjes del A klasse
1.Eline van Dijkhuizen | Marije v/d Molen | Yannah Palma
2.Suzanna Allema | Selma van der Wal| Noëlle Hiddinga
Sneek- Meisjes B klasse
1.Fenna Hoekstra | Ilse Baanstra | Lisanne Venema
2.Nina Claire Wijning | Nadia Rinske Moufakir | Bjoke Westra
Herkansing
1.Jelly Hiemstra | Douwine Tolsma | Ymke van der Brug
Makkum – Schooljongens a klasse
1.Jort de Kroon | Rudmer Faber
2.Bauke Jetze Kalsbeek | Jurre Dijkstra
3.Jorrit Bosch | Lieuwe van der Kamp
Makkum – Schooljongens b klasse
1.Ryan Wieggers | Sander Yntema
2.Marten Jan Koree | Allon Elzinga
Herkansing
1.Rick van der Weerdt | Jurre Duizendstra
2.Jelmar de Vries | Ate Westra
Makkum- Schoolmeisjes a klasse
1.Jeldau Koopmans | Manouk Scharringa
2.Anna Lotte van Beem | Hendrika Stegenga
3.Aniek Koopmans | Rikst Grijpstra
Makkum- Schoolmeisjes B klasse
1.Froukje Westgeest | Marit Steigenga
2.Marit van der Meer | Michelle Sijtsma
3.Maren de Vries | Sofie Koops
Makkum – Schoolmeisjes C klasse
1.Mare Zijlstra | Klaske Gaastra
2.Anniek de vries | Elske Kroondijk
Ingelum – Pupillenjongens afdeling
1.Húns: Sigert Bouma | Hilwert Kuiper | Melle Talsma
2.Witmarsum: Jitse Jan Kroondijk | Sem van der Wei | Jan Willem Koopal
3.Stiens: Andries Durk Hettinga | Auke Pieter Kalsbeek | Mart Roersma
Ingelum – Pupillenjongens Opstap
1.Jorrit Kroondijk | Daniël de Boer
2.Roan van Swinden Koopmans | Vince Jorritsma
3.Roan Schaeffer | Dooitzen Fopma
3.Jesse Moos | Arjen van der Meer
Arum – Pupillenmeisjes afdeling
1.Stiens: Carlijn Terpstra | Albertien Hettinga | Anna Miedema
2.Scharnegoutum: Ilse Lanting | Marrit Hoekstra
3.Morra Lioessens: Doutzen Wijtsma | Sietske Marije Westra | Tessa Wouda
3.Arum: Daniek Rinia | Jeline Bosch | Sygrid Bosch
Arum – Pupillenmeisjes Opstap
1.Lyset Westra |Lenna Koopmans
2.Aïsha Mahmoud | Richt de Vries
3.Ilse Koopmans | Ilse Fenna Zoodsma
3.Vera Raap | Sabine van der Walt
Raerd – Welpenjongens a klasse
1.Collin Terpstra | Imro van der Meer
2.Danny Haarsma | Daan Wobbes
Raerd – Welpenjongens b klasse
1.Max Menage | Tjal Boomstra
2.Jorrit Hardholt | Hendrik Hoekstra
3.Tymen Stenekes | Jelke Sijbesma
Herkansing
1.Tymen Bults | Dirk Regeling
2.Sybren Jensma | Redmer Porte
Raerd – Welpenmeisjes
1.Froukje Patricia Blanke | Marit Dijkstra
2.Sinne Mous | Amarins Krottje
3.Liv Koops | Lieke Smeding
Herkansing
1.Amy Hendrika Giliam | Liv Los
2.Rianne Cuperus | Marije Punter