Home laatste nieuws Kaatsen: De winnaars van van 10 mei 2018

Kaatsen: De winnaars van van 10 mei 2018

455
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van Hemelvaartsdag 2018.  Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Tzummarum | Herenhoofdklasse afdeling
1. Leeuwarden | Feiko Broersma | Pieter Jan Plat | Hans Wassenaar
2. Minnertsga | Marten Bergsma | Klaas Anne Terpstra | Hendrik Kootstra
3. Makkum | Klaas Pier Folkersma | Hyltje Bosma | Lennart Adema
4. Sexbierum | Johannes van der Veen | Kees van der Schoot | Pieter van der Schoot
4. Bolsward | Peter van Zuiden | Menno Galama | Thomas van Zuiden
Dronryp | Dameshoofdklasse afdeling
1. Berltsum | Ilse Tuinenga | Leonie van der Graaf | Harmke Siegersma
2. Groningen | Anne Monfils | Hiske Zeinstra | Marrit Zeinstra
3. Sexbierum-Pietersbierum | Anna Ennema | Fiera de Vries | Hendrieke van der Schoot
Heerenveen | Heren 50+ A klasse
1.
2.
Heerenveen | Heren 50+ B klasse
1.
2.
3.
Vrouwenparochie | Jongens del 
1. Karel Monfils | Stan vd Berg | Wybe Kor Pijnacker
2. Jurjen Miedema | Harold de Boer | Jorrit Tolsma
3. Jari Visser, Luka vd Weg en Gerwin Dijkstra
Herkansing
1. Pieter Jan Leijenaar | Thomas Dijkstra | Aizo Veltman
2. Allard Dijkstra |  Redmer van Netten |  Jitze Floris