Home laatste nieuws Kaatsen: De winnaars van 5 en 6 mei 2018

Kaatsen: De winnaars van 5 en 6 mei 2018

530
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van het kaatsweekend van 5 en 6 mei.  Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Peins, junioren afdeling
 
1. Sexbierum: Durk Ennema | Jan Sjouke Weewer | Pieter van der Schoot
2. Hijum-Finkum:  Hielke Beijering | Laas Pieter van Straten
3. Berltsum : André van Dellen | Corné Tuinenga | Patrick van Dellen
4. Bitgum: Gerard de Vries | Paul Dijkstra | Yannick Hielkema
Franeker, Dames hoofdklasse afdeling
 
1. Huizum: Nynke Sybrandy, Anna-Dieuwke Dijkstra en Manon Scheepstra (K)
2. Leeuwarden: Bianca van der Veen, Annelien Broersma en Wiljo Sybrandy
3. Mantgum; Amarins de Groot en Jennie Terpstra
Franeker  | Heren Hoofdklasse
1. Menno van Zwieten | Alle Jan Anema | Erwin Zijlstra
2. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
3. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
Berltsum, Heren 30+
1. Gooitzen Scheffer | Bauke Postma | John Mons
2. Erwin van Wier | Keimpe Koldijk | Jan Jelle Jongsma
Herkansing
1. Johan Hettema | Jelmer Elzinga | Pier Piersma
Berltsum, Heren 50+ A klasse
1. Ybo Nicolay | Bennie Hof | Wybren van der Woud
2. Johan Hiemstra | Nanning Seepma | Pollie Kwast
3. Hendrik Eringa  | Klaas Sobel | Tiede Boorsma
Berltsum, Heren 50+ B klasse
1. Henk Mulder | Joop Bootsma | Piet de Groot
2. Germ Hallema  | Willem Bijlsma | Ype Tiemersma
3. Bauke Posthuma | Jan de Jong | Johan Wittermans
3. Gerrie Otter | Oeds Broersma | Siebe van Loon
Herkansing
1. Bouwe v.d. Veer | Dirk Poortstra | Lubbert Schreiber
  Easterein, Dames hoofdklasse Vf 
1. Ilse Tuinenga |  Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
3. Marije van der Meer | Klasine Huistra | Annelien Broersma
Easterein, Dames Eerste klasse 
1. Jildou Sweering  | Martine Tiemersma | Jennie Terpstra
2. Akkelyna de Haan | Corina de Vries | Hendrieke van der Schoot
3. Jeanette Jansma | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
3. Annet de Haan | Jeska Terpstra | Selma van der Molen
Herkansing Eerste klasse 
1. Nicole Hempenius | Anke Winkel | Melissa Hiemstra
2. Sjoukje Stuiver | Anneke Smit | Hester Bruinsma
Mantgum, Jongens del 
1. Karel Monfils | Jelger de Boer | Wessel Hilverda
2. Erik Minne Cats | Thomas Dijkstra |  Jacob Klaas Dijkstra
3. Jelle Cnossen | Jelmer Miedema | Jesse Kroondijk
3. Lucas Postma | Wessel Schraa | Wilke van der Meulen
  Herkansing
1. Ingmar Wijma | Jorn Lars van Beem | Simon van der Vaart
2. Marten Jansen | Jasper Jager | Gerrit Hendriks
Peins, Meisjes del 
1. Corrie Kroondijk | Famke Zijlstra | Baukje Heeringa
2. Rixt Wijnia | Anna Rixt Iedema | Marlies Bonnema
3. Larissa Smink | Julia Marthine Rienks | Geanne Faber
3. Roelie Kroondijk | Sigrid Post | Berber Bruinsma
Herkansing
1. Rianne Stremler | Marit Folkertsma | Fiera de Vries
2. Joanne Broeders | Marije Bodde | Noa Slager
Ysbrechtum, schooljongens del
1. Rick Minnesma | Rinnert Tolsma
2.  Marten Leijenaar | Jens Rienk Jepkema
3. Ate Schaap | Jan Bandstra
Herkansing
1. Sjouke Beimers | André de Vries]
2. Edgar van Wigcheren | Marten Algra
3. Pieter den Breejen | Johan Cnossen
Lekkum, schoolmeisjes
1. Afke Marij van der Goot | Marsha Broersma | Iris Veltman
2. Femke Folkerts | Ilse Marije van Beem |  Anke Wassenaar
3. Foke Jil Bakker | Janneke Posthumus | Maureen Dijkstra
Herkansing
1. Senne Idzardi | Sanne van  Vilsteren | Romy Postma
2. Noa Elzinga | Yannah Palma | Nadya Rinske Moufakkir
Bolsward, Pupillenjongens
1. Iwan Hiddinga | Brent Jesse van Beem
2. Clive van der Weerdt | Jesse Greidanus
3. Jelvin Kaper | Reinder Meulenaar
Herkansing Pupillenjongens
1. Stijn Scheffer | Hidde Jorritsma
2. Jelte Meesters | Arjen Bauke Hofstra
Folsgare, Pupillenmeisjes 
1. Lisanne Scharringa | Martsen van der Goot
2. Dido Iedema | Rianne Poelstra
3. Ilse Kooistra | Marije Bokma
3. Elske van Straten | Lisanne Venema
  Herkansing
1. Elbrich Kooistra | Maud Hellinga
Baerd, Welpenjongens
1. Kyano van Swinden | Ruurd Oosterbaan
2. Jort de Kroon | Stijn Feenstra
3. Allard van der Meer | Melle Talsma
Herkansing Welpenjongens
1. Julian Klok | Marten Jan Korre
Baerd, Welpenmeisjes
1. Jeldou Koopmans | Noëlle Hiddinga
2. Brecht Grovenstein | Lisan Kaper
  Herkansing 
1. Anna Lotte van Beem | Karina Mollema
2. Maud Scheffer | Linda van der Meer

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in