Home laatste nieuws Kaatsen: De winnaars van 5 en 6 mei 2018

Kaatsen: De winnaars van 5 en 6 mei 2018

333
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van het kaatsweekend van 5 en 6 mei.  Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Peins, junioren afdeling
 
1. Sexbierum: Durk Ennema | Jan Sjouke Weewer | Pieter van der Schoot
2. Hijum-Finkum:  Hielke Beijering | Laas Pieter van Straten
3. Berltsum : André van Dellen | Corné Tuinenga | Patrick van Dellen
4. Bitgum: Gerard de Vries | Paul Dijkstra | Yannick Hielkema
Franeker, Dames hoofdklasse afdeling
 
1. Huizum: Nynke Sybrandy, Anna-Dieuwke Dijkstra en Manon Scheepstra (K)
2. Leeuwarden: Bianca van der Veen, Annelien Broersma en Wiljo Sybrandy
3. Mantgum; Amarins de Groot en Jennie Terpstra
Franeker  | Heren Hoofdklasse
1. Menno van Zwieten | Alle Jan Anema | Erwin Zijlstra
2. Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Thomas van Zuiden
3. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
Berltsum, Heren 30+
1. Gooitzen Scheffer | Bauke Postma | John Mons
2. Erwin van Wier | Keimpe Koldijk | Jan Jelle Jongsma
Herkansing
1. Johan Hettema | Jelmer Elzinga | Pier Piersma
Berltsum, Heren 50+ A klasse
1. Ybo Nicolay | Bennie Hof | Wybren van der Woud
2. Johan Hiemstra | Nanning Seepma | Pollie Kwast
3. Hendrik Eringa  | Klaas Sobel | Tiede Boorsma
Berltsum, Heren 50+ B klasse
1. Henk Mulder | Joop Bootsma | Piet de Groot
2. Germ Hallema  | Willem Bijlsma | Ype Tiemersma
3. Bauke Posthuma | Jan de Jong | Johan Wittermans
3. Gerrie Otter | Oeds Broersma | Siebe van Loon
Herkansing
1. Bouwe v.d. Veer | Dirk Poortstra | Lubbert Schreiber
  Easterein, Dames hoofdklasse Vf 
1. Ilse Tuinenga |  Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
3. Marije van der Meer | Klasine Huistra | Annelien Broersma
Easterein, Dames Eerste klasse 
1. Jildou Sweering  | Martine Tiemersma | Jennie Terpstra
2. Akkelyna de Haan | Corina de Vries | Hendrieke van der Schoot
3. Jeanette Jansma | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
3. Annet de Haan | Jeska Terpstra | Selma van der Molen
Herkansing Eerste klasse 
1. Nicole Hempenius | Anke Winkel | Melissa Hiemstra
2. Sjoukje Stuiver | Anneke Smit | Hester Bruinsma
Mantgum, Jongens del 
1. Karel Monfils | Jelger de Boer | Wessel Hilverda
2. Erik Minne Cats | Thomas Dijkstra |  Jacob Klaas Dijkstra
3. Jelle Cnossen | Jelmer Miedema | Jesse Kroondijk
3. Lucas Postma | Wessel Schraa | Wilke van der Meulen
  Herkansing
1. Ingmar Wijma | Jorn Lars van Beem | Simon van der Vaart
2. Marten Jansen | Jasper Jager | Gerrit Hendriks
Peins, Meisjes del 
1. Corrie Kroondijk | Famke Zijlstra | Baukje Heeringa
2. Rixt Wijnia | Anna Rixt Iedema | Marlies Bonnema
3. Larissa Smink | Julia Marthine Rienks | Geanne Faber
3. Roelie Kroondijk | Sigrid Post | Berber Bruinsma
Herkansing
1. Rianne Stremler | Marit Folkertsma | Fiera de Vries
2. Joanne Broeders | Marije Bodde | Noa Slager
Ysbrechtum, schooljongens del
1. Rick Minnesma | Rinnert Tolsma
2.  Marten Leijenaar | Jens Rienk Jepkema
3. Ate Schaap | Jan Bandstra
Herkansing
1. Sjouke Beimers | André de Vries]
2. Edgar van Wigcheren | Marten Algra
3. Pieter den Breejen | Johan Cnossen
Lekkum, schoolmeisjes
1. Afke Marij van der Goot | Marsha Broersma | Iris Veltman
2. Femke Folkerts | Ilse Marije van Beem |  Anke Wassenaar
3. Foke Jil Bakker | Janneke Posthumus | Maureen Dijkstra
Herkansing
1. Senne Idzardi | Sanne van  Vilsteren | Romy Postma
2. Noa Elzinga | Yannah Palma | Nadya Rinske Moufakkir
Bolsward, Pupillenjongens
1. Iwan Hiddinga | Brent Jesse van Beem
2. Clive van der Weerdt | Jesse Greidanus
3. Jelvin Kaper | Reinder Meulenaar
Herkansing Pupillenjongens
1. Stijn Scheffer | Hidde Jorritsma
2. Jelte Meesters | Arjen Bauke Hofstra
Folsgare, Pupillenmeisjes 
1. Lisanne Scharringa | Martsen van der Goot
2. Dido Iedema | Rianne Poelstra
3. Ilse Kooistra | Marije Bokma
3. Elske van Straten | Lisanne Venema
  Herkansing
1. Elbrich Kooistra | Maud Hellinga
Baerd, Welpenjongens
1. Kyano van Swinden | Ruurd Oosterbaan
2. Jort de Kroon | Stijn Feenstra
3. Allard van der Meer | Melle Talsma
Herkansing Welpenjongens
1. Julian Klok | Marten Jan Korre
Baerd, Welpenmeisjes
1. Jeldou Koopmans | Noëlle Hiddinga
2. Brecht Grovenstein | Lisan Kaper
  Herkansing 
1. Anna Lotte van Beem | Karina Mollema
2. Maud Scheffer | Linda van der Meer
Vorig artikelPrijzengeld dames gelijk aan heren in Dronryp
Volgend artikelManon Scheepstra eerste koningin van het seizoen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in