Home laatste nieuws Jongens Dronryp winnen bij LKC Sonnenborgh

Jongens Dronryp winnen bij LKC Sonnenborgh

208
0

De 89ste jaargang van de OrangeGas Burmania partij werd sinds jaren weer op de mooie locatie van LKC Sonnenborgh gehouden. Een traditie die LKC, gezien de mooie opkomst, zeker voort gaat zetten.

Met 34 parturen op de lijst voor de afdeling wisten we dat het een lange dag kon gaan worden. En dat werd het ook.

16 parturen

Om stipt 10 uur gingen de eerste 16 parturen los! Met de handschoenen allemaal goed gekeurd, werd aan de strijd begonnen. Op een aantal partijen na werd deze vlot verkaatst. Rond half één was de gehele eerste lijst aan de kant. Verdeeld over 2 velden werden de overige omlopen van de afdelingspartij en de DEL partij met 14 parturen verkaatst.

In de 4e omloop in de afdelingspartij kaatsen Hommerts-Jutrijp in een spannende strijd tegen Kimswerd. Een kleine aderlating voor Kimswerd was dat Karel Monfils niet okselfris was, maar waar zijn maten meer dan prima kaatsten. De hele telegraaf kwam vol te hangen en er werd tot het laatste punt gestreden. Waarbij Hommerts-Jutrijp de eerste halve finalisten werden.

De andere halve finalisten Dronrijp, via een staand nummer in de vierde omloop, waren uiteindelijk te sterk voor Hommerts-Jutrijp. De mannen van Hommerts waren uitgekaatst en moesten met 5-2 het onderspit delven. Hierdoor werd Dronrijp de eerste finalist.

In de finale mochten ze aantreden tegen het sterke en oerdegelijke Winsum. Met winst op Harlingen, Kimswerd 2, Ingelum en Bitgum en een staand nummer in de halve finale een lange weg naar de finale.

De finale werd sterk begonnen door Dronryp.  Met overmacht werd het snel 3-0. Maar het taaie Winsum knokte weer terug. Met meerdere bovenslagen van beide kanten leek het 3-2 te gaan worden, maar het partuur van Dronryp, heel compleet op alle posities, stoomde tocht door naar 4-1 en uiteindelijk 5-2 6-4.

De winnaar van OrangeGas Burmania partij is Dronryp 1, met Rick en Mark Minnesma en Jorn Lars van Beem.

De DEL is terecht gewonnen door het partuur 11 met Verry van der Meer, Rutger Kumbangsila en Stan van der Berg. In de finale waren ze met 5-1 6-6 te sterk tegen partuur 3 met Gerwin Dijkstra, Pascal Poelstra en Marwin Tolsma. De derde prijzen waren voor de parturen 8 met Jacob Klaas Dijkstra, Gerbrand Kramer en Fedde Hans en voor partuur 13 met Bauke Toren, Germ van Popta en Johannes Bouma.

Een lange maar zeer succesvolle kaatsdag!

Tekst: LKC Sonnenborgh